Curriculum Committee

Müfredat Kurulu:

Doç. Dr. Özlem Tanrıöver (Başkan)

Prof.Dr. Sabri Kemahlı

Prof. Dr. Özge Köner

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı

Prof. Dr. Recep Erol Sezer*

Doç. Dr. Çağatay Acuner (Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Rukset Attar

Doç. Dr. Güldal İzbırak*

Doç. Dr. Mehtap Kaçar

Doç. Dr. Hülya Sarıçoban

Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel

Yrd. Doç. Dr. Arzu Akalın

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Altunok

Uzman. Dr. Barış Ata Borsa