Eğitim-Öğretim Becerileri Modülü

MODÜL 1 :  Eğitim-Öğretim Becerileri

Ünite

Başlık

Tarih

 Video

Ünite 1.1  YÜTF Eğitim Programı Bilgisi 26.02.2015  Video İzle            
Ünite 1.2  Eğitim-Öğretimde Temel Kavramlar 31.03.2015  Video İzle     
Ünite 1.3   Büyük Gruplarda Eğitim-Öğretim - 1.Kısım 12.04.2015  Video İzle     
Ünite 1.3   Büyük Gruplarda Eğitim-Öğretim - 2.Kısım 12.04.2015  Video İzle     
Ünite 1.3  Büyük Gruplarda Eğitim-Öğretim - 3.Kısım  13.04.2015   Video İzle     
Ünite 1.4  Küçük Gruplarda Eğitim-Öğretim - 1.Kısım 11.05.2015  Video İzle     
Ünite 1.4  Küçük Gruplarda Eğitim-Öğretim - 2.Kısım 12.05.2015  Video İzle     
Ünite 1.5  Klinikte ve Birebir Eğitim-Öğretim 12.06.2015  Video İzle     

ASM-TSM Saha Eğiticileri Toplantısı

Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Anabilim Dalları öğretim üyeleri TSM ve ASM hekimleriyle bu eğitimi amaca ulaştırmaya katkı sağlayıcı bir etkileşimi sürdürmektedir. ASM ve TSM hekimleriyle 13.10.2016 tarihinde  “Saha Eğiticileri Toplantısı” yapılmıştır.

 

 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ “ERKEN KLİNİK TEMAS” VE

“KIRSAL HEKİMLİK STAJI” SAHA EĞİTİCİLERİ TOPLANTISI

13 EKİM 2016

Amaç: 

Dönem II ve VI’ da uygulanmakta olan “Erken Klinik Temas” ve “Kırsal Hekimlik Stajı” kapsamında görev alan saha eğiticileri ile tanışmak, amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda beklentilerimizi ve eğitim programımızı paylaşarak karşılıklı etkileşimli bir işbirliği oluşturmaktır. 

Program:

16:30-16:45 Açılış (Prof. Dr. Sina Ercan)

16:45-17:00 İşbirliği kapsamında amaç ve hedeflerimiz (Prof. Dr. Recep Erol Sezer)

17:00-17:15 “Kırsal Hekimlik Stajı” Amaç ve hedefler (Doç. Dr. Hülya Akan)

17:15-17:30 “Erken Klinik Temas” Amaç ve Hedefler (Doç. Dr. Özlem Tanrıöver)

17:30-18:00 Tartışma-Karşılıklı beklentilerin ve geribildirimlerin alınması 

18:00-19:30 Yemek- Yeditepe Sofra

Dış Kurumda Staj Eğitimi Oryantasyon Toplantısı

İstanbul Kamu Hastaneleri Birliği Bölge Sekreterlikleri ile imzalanan protokol dışında bir de eğitim ve araştırma hastanelerinde öğrencilerimize eğitim veren kliniklerle karşılıklı niyet mektubu niteliğinde ek bir protokol imzalanmaktadır. “Dış Kurumda Staj Eğitimi Protokolü” başlıklı bu protokol esasen kliniklerin seçilme kriterlerine dayanılarak hazırlanmış ve eğitim amaç ve hedeflerini de içeren bir belgedir.

Protokol; Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Staj Koordinatörlüğü Genel Bilgileri, Dış Kurum Genel Bilgileri, Dış Kurum Hizmet ve Eğitim Altyapısı Bilgileri, Staj Eğitimi Amaç ve Hedefleri, Staj Koordinasyon Komitesi, Staj İşleyişi, Staj Akademik Programı, Staj AKTS Tablosu, Bağımsız Çalışma Saatleri, Ölçme Değerlendirme, Staj Takvimi, Öğrenci Grupları Listesi, Staj Kılavuzu, Staj Değerlendirme Formları gibi başlıklardan oluşmaktadır. Söz konusu protokollerin imzalandığı toplantılara aynı zamanda bir oryantasyon eğitimi de eklemlenerek fakülte amaç ve hedeflerimiz paylaşılmakta ve sürecin yürütülmesi için gerekli temel bilgilerin yanında dış eğitim kurumlarından beklentilerimiz aktarılmaktadır.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2017  DIŞ KURUMDA STAJ EĞİTİMİ PROTOKOLÜ 

Program Çıktıları Dış Paydaş Toplantısı

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı’nın (YÜTF-MÖTEP) program çıktıları, önceki UTEAK değerlendirmesine göre, güçlü yönlerimiz arasındadır. Program çıktıları, 2015 yılında, daha kapsamlı olarak yenilenmiştir. Bu çalışma, iç paydaşların (öğrenciler dahil) ve dış paydaşların geniş katılımıyla yapılmıştır. Bu çalışma sürecini ve program çıktılarının özelliklerini anlatan bir sunu ve ayrıca bir rapor -Türkçe ve İngilizce- düzenlenmiştir.

Mezuniyet Öncesi Programa Çıktıları (2015)

Mezuniyet Öncesi Eğitim Strateji Çalıştayı