Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne  Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)  Ulusal  Tıp  Eğitimi  Akreditasyon  Kurulu  (UTEAK) Tarafından 2020 Yılına Kadar Tam Akreditasyon Statüsü  Verilmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şubat 2013’te, Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)  Ulusal Tıp  Eğitimi  Akreditasyon  Kurulu’na  (UTEAK)  başvurmuştur.

  

 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı’nın Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları’nı karşıladığı saptanmış ve Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun yaptığı değerlendirme sonucunda  TEPDAD Yönetim Kurulu’nun 11.04.2014 tarihli toplantısında alınan kararla  programız 01.01.2020 tarihine kadar akredite edilmiştir.