Fizyoloji A.D

Tarihçe

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin kurulduğu 1996 yılından itibaren Tıp Fakültesi dönem I ve II fizyoloji dersleri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yarı-zamanlı olarak verildi. 2007 yılı başında Prof. Dr. Bayram YILMAZ’ın kuruma katılmasından sonra Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı kuruldu. 2008-2013 yılları arasında Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ,  2011-2013 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın GÜNAL, 2012-2017 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. Burcu ŞEKER Fizyoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Bayram YILMAZ, Doç. Dr. Mehtap KAÇAR ve Doç. Dr. Burcu GEMİCİ BAŞOL öğretim üyesi kadrosunu oluşturmaktadır.

 

    

Öğretim Üyeleri

Bayram Yılmaz

Prof. Dr. Bayram YILMAZ

Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı

E-mail: byilmaz@yeditepe.edu.tr

Tel: (0216) 578 06 75

Cv için tıklayınız.

Doç. Dr. Mehtap KAÇAR

Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

E-mail: mehtap.kacar@yeditepe.edu.tr

Tel: (0216) 578 00 00

Cv için tıklayınız.

Doç. Dr. Burcu GEMİCİ BAŞOL

Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

E-mail:burcugemici@gmail.com

Tel: (0216) 578 00 00

Cv için tıklayınız.

 

Adjunct Professor

Professor Alexei VERKHRATSKY

Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

E-mail: Alexej.Verkhratsky@manchester.ac.uk

Tel: (0216) 578 00 00

Cv için tıklayınız.

Yardımcı Akademik Personel

 

Doktora Öğrencisi ​

Dr. Volkan Adem BİLGİN

Eğitim

Lisans: Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul (2003).

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği, İstanbul (2005-2007).

Doktora: Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Doktora Programı İstanbul (2017- ).

Araştırma Konuları

Nörofizyoloji, hipotalamus hücre fonksiyonları, iştah ve ödül mekanizması, optogenetik, koroner arter hastalıkları

PhD

Dr. Siğnem EYUBOĞLU

Cv için tıklayınız.

Eğitim

Lisans : Haliç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul (2004-2008).

Yüksek Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Yüksek Lisans Programı, Trabzon (2010-2012).

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Doktora Programı, İstanbul (2013- 2018).

Araştırma Konuları

Bilişsel ve davranışsal sinirbilim, optogenetik, kisspeptin, nöronal devreler, öğrenme ve hafıza, elektrofizyoloji

Doktora Öğrencisi

Sami AĞUŞ

Eğitim

Lisans : Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü , İstanbul (2006-2011).

Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul (2011-2014).

Doktora: Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Doktora Programı, İstanbul (2015- ).

Araştırma Konuları

Sinirbilim, optogenetik ve farmakogenetik, nöroendokrinoloji, Alzheimer, endokrin bozucular.

Doktora Öğrencisi

M.Sinem ETHEMOĞLU

Eğitim

Yüksek Lisans I: Yeditepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul,Türkiye (2011-2013).

Yüksek Lisans II: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul (2013-2016).

Doktora: Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Doktora Programı, İstanbul (2016- ).

Araştırma Konuları

Deneysel epilepsi modelleri, fokal epilepsi, elektrofizyoloji, organ banyosu, yeniden amaçlanan ilaç çalışmaları

Doktora Öğrencisi

Cihan Süleyman ERDOĞAN

Eğitim

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü İstanbul (2009-2013).

Yüksek Lisans: Roskilde Üniversitesi, Bilim ve Çevre Departmanı, Moleküler Biyoloji ve Çevre Biyolojisi Yüksek Lisans Programı, Roskilde/Danimarka (2013-2015)

Doktora: Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Doktora Programı İstanbul (2017- ).

Araştırma Konuları

mTOR sinyal yolağı, kanser, doğal moleküller, İlaç-ilaç etkileşimleri, moleküler hücre metabolizması

Doktora Öğrencisi

Dr. Ozan TUZCU

Eğitim

Lisans: Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul (2011-2017).

Doktora: Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilim Doktora Programı, İstanbul (2017-).

Araştırma Konuları

Optogenetik, nörofizyoloji, nöral devreler, elektrofizyoloji, iştah ve ödül mekanizması

Doktora Öğrencisi

Özge ATASAYAN

Eğitim

Lisans: Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü , İstanbul, Türkiye (2009-2014).

Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul (2015- ).

Doktora: Yeditepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Bütünleşik Doktora Programı, İstanbul (2014- ).

Araştırma Konuları

DNA metilasyonu, epigenetik mekanizmalar, meme kanseri, endokrin bozucular, anne sütü

Doktora Öğrencisi

Yavuz YAVUZ

Eğitim

Lisans: Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Gaziantep (2008-2014).

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik Yüksek Lisans Programı, İstanbul (2015-2018).

Doktora: Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Doktora Programı, İstanbul (2018- ).

Araştırma Konuları

Optogenetik, elektrofizyoloji, farelerde beslenme davranışı, nanoteknoloji, nöral devreler, nörofizyoloji

Doktora Öğrencisi

Dyt. Elif GÜNALAN 

Eğitim

Lisans I:  İstanbul Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul (2010-2014).

Lisans II: Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul (2014-2017).

Doktora: Yeditepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Bütünleşik Doktora Programı, İstanbul (2014- ).

Araşırma Konuları

Obezite, oral yağ tadı algısı, maternal beslenme, çocukluk çağı obezitesi, spor fizyolojisi ve sporcu beslenmesi

Yüksek Lisans Öğrencisi

Özge BAŞER

Eğitim

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara (2008-2013).

Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul (2015- ).

Araştırma Konuları

Beslenme davranışını düzenleyen sinir devreleri, öğrenme ve belleği ortaya çıkaran ve etkileyen sinirsel ağlar, stres davranışı ile ilişkili sinir devreleri

Yüksek Lisans Öğrencisi

Fzt.Meltem YALÇIN

Eğitim

Lisans: Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü İstanbul (2011-2015).

Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul (2017- ).

Araştırma Konuları

Egzersiz fizyolojisi, tıbbi egzersiz, fizik tedavi ve rehabilitasyon, sporda genetik faktörler, toksik metaller

Yüksek Lisans Öğrencisi

İltan AKLAN

Eğitim

Lisans: Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü , İstanbul, Türkiye (2012-2017).

Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul (2017- ).

Araştırma Konuları

Optogenetik, farmakogenetik, nörodejenaratif hastalıklarda beslenme davranışı, öğrenme ve hafıza, elektrofizyoloji

Yüksek Lisans Öğrencisi

İskalen Cansu TOPÇU

Eğitim

Lisans: Sabancı Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (2013-2017).

Lisans (Yandal): Sabancı Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü (2016-2017).

Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul (2017- ).

Araştırma Konuları

Beslenme davranışında nöral devrelerin regülasyonu, obezite, optogenetik, farmakogenetik, elektrofizyoloji ve nöral ağlar, davranış analizi

Eğitim
Anabilim Dalımız Tıp Fakültesi dönem I, II ve III fizyoloji ve fizyopatoloji derslerinin yanısıra üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi fizyoloji dersleri, Eczacılık Fakültesi fizyoloji dersleri  ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoloji derslerini vermektedir.

Ders Programları

Dönem 1

Dönem 2

Laboratuvarlar

Fizyoloji Laboratuvarları

   

Araştırma Projeleri

  • Anne sütü ve endokrin bozucular
  • Epilepsi projesi
  • Kisspeptin ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkileri
  • Kronik hafif stresin oksitosin nörosekresyonu ve davranış paternleri üzerine etkileri
  • Hipotalamik nöropeptit ve nörotransmiterlerin üreme hormonlarının ve enerji metabolizmasının merkezi düzenlenmesindeki rollerinin araştırılması
     

Bilimsel Etkinlikler

Turkish - FEPS Physiology Congress - 2011

9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi - 2010

Nörofizyoloji - 2009 

Havacılık ve Uzay Fizyolojisi - 2007

3.rd Euro-Asian Conference on Hazardous Waste & Human Health - 2009

Adres

Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı caddesi, 34755 Ataşehir – İstanbul

Faks: 0216 578 0575