Ölçme Değerlendirme Kurulu

Ölçme ve Değerlendirme Komitesi:

Yrd. Doç. Dr. Serdar Özdemir (Başkan)

Prof. Dr. Ece Aydoğ

Prof. Dr. Recep Erol Sezer*

Doç. Dr. Zehra Eren

Doç. Dr. Güldal İzbırak*

Doç. Dr. Mehtap Kaçar

Doç. Dr. Özlem Tanrıöver 

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Altunok

 Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Kuşkucu

 Yrd. Doç. Dr. Hale Arık Taşyıkan