Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Karne Oluşturma Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. SinaErcan

Doç. Dr. Güldal İzbırak

Doç. Dr. Hasan Aydın

Doç. Dr. Rukset Attar

Doç. Dr. Ferdi Menda

Doç. Dr. Melih Güven

Doç. Dr. Beril Küçümen