TYYÇ - UK

Türkiye Yüksek Öğrenim Yeterlilikler Çerçevesi Sağlık Alanı Yeterlilikleri Uyumlaştırma Komitesi  (TYYÇ-UK)

Doç. Dr. Güldal İzbırak(Başkan)

Doç. Dr. Özlem Tanrıöver

Doç. Dr. Çağatay Acuner

Yrd. Doç. Dr. Arzu Akalın

Yrd. Doç. Dr. Serdar Özdemir