• Türkçe
  • English

Doç. Dr. Özlem Tanrıöver (Başkan)

Doç. Dr. Çağatay Acuner (Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Güldal İzbırak*

Prof. Dr. Recep Erol Sezer*

Prof. Dr. Sabri Kemahlı

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı

Prof. Dr. Özgür Ortancıl

Doç. Dr. Mehtap Kaçar

Doç. Dr. Hülya Sarıçoban

Dr. Öğretim Üyesi Arzu Akalın

Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Altunok

Dr. Öğretim Üyesi Hale Arık Taşyıkan

Dr. Öğretim Üyesi Serdar Özdemir

Öğrenci Fakülte Temsilcisi