• Türkçe
  • English

İstanbul Kamu Hastaneleri Birliği Bölge Sekreterlikleri ile imzalanan protokol dışında bir de eğitim ve araştırma hastanelerinde öğrencilerimize eğitim veren kliniklerle karşılıklı niyet mektubu niteliğinde ek bir protokol imzalanmaktadır. “Dış Kurumda Staj Eğitimi Protokolü” başlıklı bu protokol esasen kliniklerin seçilme kriterlerine dayanılarak hazırlanmış ve eğitim amaç ve hedeflerini de içeren bir belgedir.

Protokol; Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Staj Koordinatörlüğü Genel Bilgileri, Dış Kurum Genel Bilgileri, Dış Kurum Hizmet ve Eğitim Altyapısı Bilgileri, Staj Eğitimi Amaç ve Hedefleri, Staj Koordinasyon Komitesi, Staj İşleyişi, Staj Akademik Programı, Staj AKTS Tablosu, Bağımsız Çalışma Saatleri, Ölçme Değerlendirme, Staj Takvimi, Öğrenci Grupları Listesi, Staj Kılavuzu, Staj Değerlendirme Formları gibi başlıklardan oluşmaktadır. Söz konusu protokollerin imzalandığı toplantılara aynı zamanda bir oryantasyon eğitimi de eklemlenerek fakülte amaç ve hedeflerimiz paylaşılmakta ve sürecin yürütülmesi için gerekli temel bilgilerin yanında dış eğitim kurumlarından beklentilerimiz aktarılmaktadır.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2017  DIŞ KURUMDA STAJ EĞİTİMİ PROTOKOLÜ