• Türkçe
  • English

Türkiye Yüksek Öğrenim Yeterlilikler Çerçevesi Uyumlaştırma Komitesi  (TYYÇ - UK)

Doç. Dr. Çağatay Acuner(Başkan)

Doç. Dr. Güldal İzbırak

Doç. Dr. Özlem Tanrıöver

Dr. Öğretim Üyesi Serdar Özdemir