• Türkçe
  • English

Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-Uyumlaştırma Komisyonu:

Doç. Dr. Güldal İzbırak (Başkan)

Prof. R. Erol Sezer

Prof. Dr. Rukset Attar

Prof. Dr. Filiz Bakar

Prof. Dr. Sabri Kemahlı

Doç. Dr. İ. Çağatay Acuner

Doç. Dr. Özlem Tanrıöver

Dr. Öğr. Üyesi A. Arzu Akalın

Dr. Öğr. Üyesi Vildan Öztürk