Tıp Fakültesi Haber Bülteni 2018

SİZDEN GELENLER ECE BÜYÜKSANDALCI — 2013 MEZUNU 2006 yılında Çamlıca Bilfen Ana- dolu Lisesi' nden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde (İngilizce) eğitimine başladı. Sınıf 2. si olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesine (İngilizce) yatay geçiş yaptı. 2013 yılında mezun olduktan sonra Beykoz devlet hastanesinde pra- tisyen hekimlik yaptı. 2014 yılında Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastane- si’nde uzmanlık eğitimine başladı. Halen aynı hastanede uzmanlık eğitimine devam etmektedir. AYŞE BÜYÜKASLAN — 2010 MEZUNU Yeditepe üniversitesi tıp fakülte- sinden 2010 yılındada birincilikle mezun oldum. Aralık 2010 yılı tus sınavında 13. olarak Marmara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD’ni kazandım. 2015 Haziran ayında uzmanlık eğitimimi tamamladım. Eylül 2015 yılından beri eş duru- mundan İstanbul Göztepe E.A.H de zorunlu hizmet yapmaktayım. Zorunlu hizmetimi tamamlamak Sayfa 10 Sağlık ve Tıp Alanında Kariyer Örnekleri Paneli Dönem IV “Klinik Ortamlara Ge- çiş Stajı” kapsamında, 7 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen panele Sayın Dekanımız, Prof. Dr. Sina Ercan, Sağlık Bilimleri Ensti- tüsünü temsilen Histoloji AD’dan Doç. Dr. Aylin Yaba Uçar, mezun- larımızdan Dr. Berna Özelgün, Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Şafak Göktaş konuş- macı olarak katılmışlardır. Panel başkalığını da yürüten Prof. Dr. Sina Ercan, Amerika Birleşik Devletleri’nde kariyer fırsatların- dan bahsetmiştir. Dr. Berna Özel- gün, kendi kariyer gelişimi bağla- mında ilaç sektöründeki iş fırsat- larını interaktif bir sunumla öğ- rencilerimize tanıtmıştır. Dr. Nes- lihan Uyar birinci basamak sağlık hizmetleri açısından çalışma se- çeneklerinden bahsetmiş ve ken- di kariyerinin nasıl geliştiğini öğ- rencilerimize aktarmıştır. Dr. Şafak Göktaş, bir mikrobiyo- loji uzmanı olarak hem devlet hastanelerindeki çalışma hayatın- dan hem de özel sektör deneyi- minden oluşan bir sunumu öğ- rencilerimizle paylaşmıştır. Son olarak Doç. Dr. Aylin Yaba Uçar, lisansüstü eğitim fırsatlarını tanı- tan bir sunum yapmıştır. Konuş- malardan sonra öğrencilerimiz, panelistlere çeşitli sorular yönelt- mişlerdir. Panelden sonra yapılan refleksiyon oturumunda ise kari- yer fırsatları ile ilgili öğrenilenle- rin, öğrencilerimizin kendi geli- şimlerine yol gösterir nitelikte olduğu vurgusu yine öğrencileri- miz tarafından yapılmıştır. Öğr. Üyesi Dr. Serdar Özdemir Klinik Ortamlara Geçiş Stajı Koordinatör Yardımcısı

RkJQdWJsaXNoZXIy NzE2Njg1