Tıp Fakültesi Haber Bülteni 2018

YEGEP’e katılmış olan öğretim üyeleri Prof. Dr. Sina Ercan Prof. Dr. Bayram Yılmaz Doç. Dr. Güldal İzbırak Prof .Dr. Recep Erol Sezer Prof. Dr. Ece Genç Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı Prof. Dr. Sibel Temur Doç. Dr. Özlem Tanrıöver Yrd. Doç .Dr. Ayşe Arzu Akalın Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Kaspar Doç. Dr. Suat Biçer Yrd. Doç Dr. Hale Arık Yrd. Doç. Dr. Vildan Öztürk Doç. Dr. Jale Çoban Doç. Dr. Çağatay Acuner Doç .Dr. Ferda Kaleağasıoğlu Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya Doç. Dr. Gazi Yıldırım Doç. Dr. Turhan Özler Yrd. Doç. Dr. Gülay Çiler Erdağ Yrd. Doç. Dr. Orhan Önder Eren Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Kuşkucu Yrd. Doç. Dr. Özlem Akın Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu Prof. Dr. Filiz Bakar Doç. Dr. Neslihan Taşdelen Doç. Dr. Zehra Eren Doç. Dr. Rukset Attar Doç. Dr. Mehtap Kaçar Yrd. Doç. Dr. Alev Cumbul Yrd. Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna Yrd. Doç. Dr. Aylin Yaba Uçar Yrd. Doç. Dr. Burcu Gemici Yrd. Doç. Dr. Erdem Söztutar Yrd. Doç. Dr. Belma Haliloğlu Yrd. Doç. Dr. İlke Bahçeci Şimşek Doç. Dr. Müzeyyen Doğan Yrd. Doç. Dr. Akif Maharromov Doç. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban Doç. Dr. Volkan Baysungur Doç. Dr. Hakan Kıral Sayfa 11 çalışmalarına dayalı aktivi- telerin yoğunlukta olduğu, ders içi etkinliklerin ders dışı uygulamalarla destek- lendiği, öğretim üyelerine kendi yaptıkları işe refleksi- yon yapma imkanı sunan, yüz yüze eğitimin uzaktan eğitim platformu ile destek- lenerek sürdürüldüğü bir programdır. Dekanlığımızın desteği ve öğretim üyelerimizin yoğun ilgisi ile Tıp Eğitimi AD’nın öncülüğünde devam et- mekte olan YEGEP’in üçün- cü dönemi Kasım ayı içeri- sinde başlayacaktır. Önceki dönemlerde YE- GEP’e katılan öğretim üye- lerimizin listesi yanda veril- miştir. Öğr. Üye. Dr. Serdar Özdemir YEGEP Sorumlusu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı (YEGEP) Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı (YEGEP) 3. Dö- nem katılımcıları ile devam edecek. 2015-2016 eğitim öğre- tim yılında uygulanmaya başlayan Yeditepe Üniversi- tesi Tıp Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı’nın (YEGEP) “Temel Eğitici Eği- timi” Bölümüne şu ana kadar toplam 41 öğretim üyemiz katılmıştır. YEGEP Temel Eğitici Eğitimi Prog- ramı, eğitim-öğretim bece- rileri ve ölçme değerlendir- me becerileri olmak üzere iki modül ve toplam 9 üni- teden oluşmaktadır. Her bir ünite 4-12 saat arasında sürmektedir. Katılımcıların tercihlerine göre belirlenen tarihlerde ve en az ayda bir olmak üzere sürdürülen YEGEP, yetişkin eğitim ilkelerine ve deneyime dayalı öğrenme sürecine uygun olarak, sunumların az küçük grup

RkJQdWJsaXNoZXIy NzE2Njg1