Tıp Fakültesi Haber Bülteni 2018

Sayfa 12 başlıklı iki adet poster bildirisi tarafımızdan sunulmuştur. Öğrencilerimiz ve mezunları- mızdan da temsilci ve katılımcı- ların olduğu bu düzeyde bir konferansa fakültemiz adına katılmış olmak memnuniyet vericidir. AMEE Konferansı, her yıl düzenlenmekte olup tıp eğitimi alanında yaygın bir şekilde itibar edilen ve dünya- nın farklı ülkelerinden gerek tıp gerekse de diğer sağlık profes- yonellerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen bir konferans- lar dizisidir. AMEE 2018 de, 25 sempozyum, 423 sözel bildiri, 45 araştırma önerisi, 12 dokto- ra raporu 912 poster bildirisi, 65 çalıştay ve PechaKucha, point of view, round table, meet the experts gibi diğer etkinliklerin de yer aldığı düşü- nülür ise, alanında, gerek me- zuniyet öncesi, gerekse de mezuniyet sonrası ve sürekli tıp eğitimine ilişkin uluslararası platformda kendine özel bir yer edinmiştir. Fakültemiz Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve Dekan- lık nezdinde düzenli ve aktif olarak bu konferanslara katılım gerçekleştirmekteyiz. Doç. Dr. Güldal İzbırak, TEAD AD Başkanı / Dekan Yardımcısı The Association for Medical Education in Europe (AMEE) 2018 Kongresi Tıp Fakültesi öğretim üyelerin- den Prof Dr Sina Ercan, Doç. Dr. Güldal İZBIRAK ve Doktor Öğretim üyesi Serdar Özdemir 25 - 29 Ağustos 2018 tarihleri arasında Basel, İsviçre'de dü- zenlenen "Educating the Futu- re Healthcare Professional and the Roles of the Teacher" konulu AMEE 2018 konferansı- na katılmışlardır. Serdar Özdemir, Güldal İzbırak, Özlem Tanrıöver, Ayşe Arzu Akalın, Ç Kaspar, Sina Ercan, Halil İbrahim Durak, yazarlı “A Reflective and Longitudinal Faculty Development Program (FDP): Yeditepe University, School of Medicine FDP ve Güldal İzbırak, Ayşe Arzu Aka- lın, Elif Çiğdem Altunok, Kev- ser Vatansever, Halil İbrahim Durak yazarlı “Comparison of the results of the graduation surveys of Yeditepe University Faculty of Medicine between the years 2013-2017: What has changed regarding the self -perceived competency level of medical graduates on prog- ram outcomes?” ABD üniversiteleri AAMC (US tıp fakülteleri birliği) Visiting Student Application System / Visiting Students Learning Opportunities (VSLO) sistemi- ne üye üniversitelerin öğrenci- lerinin staj başvurularını ABD’deki üniversiteler kabul etmektedir. Başvuru sistemleri sadece VSLO sistemine üye üniversitelere açıktır. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi VSLO üyeliği gerçekleştirilmiş olup kurum temsilcilerinin daveti üzerine konferans esnasında, özel bir resepsiyona da katılma şansı bulmuş ve karşılıklı işbirli- ği açısından oldukça verimli bir tartışma yapma imkanımız olmuştur. SİZDEN GELENLER ALİ ÖNER-2004 YILI MEZUNU- 1997 yılında Konya (Gazi) Lise- si’nden mezun olduktan sonra tam burs ile Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde (İngilizce) eğiti- mine başladı. 2004 yılında mezun olduktan sonra M.S. Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araş- tırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimine başladı ve 2010 yılı Temmuz ayında uzmanlık eğitimi- ni tamamladı. 2010 Ekim ayında Devlet Hizmet Yükümlülüğü sebebiyle Muş Devlet Hastanesi’nde çalışmaya başlayan Dr. Öner, Muş’ta pelvis kırıkları, revizyon kalça ve diz artroplastisi, omurga revizyon cerrahisi gibi ileri teknik & beceri gerektiren ortopedik cerrahiyi yaparak ilklere öncülük etmiştir. Ozan Başkurt 2015 mezunu Merhabalar. Ozan Başkurt olarak 2015 mezunlarındanım. Şuan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ve sinir cerra- hisi asistanlığına devam etmekte- yim. Şubat 2016'da asistanlığa başladım.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzE2Njg1