Tıp Fakültesi Haber Bülteni 2018

Tıp Öğrencileri Birliği (TÖB) Yeditepe Tıp Öğrencileri Birliği (Yeditepe TÖB) Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) altında Yedite- pe Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yedi- tepe Üniversitesi Tıp Kulü- bü’nün bir alt topluluğudur. Ulusal çapta bağlı olduğu- muz TurkMSIC kapsamında bir çok etkinlik gerçekleştir- mekte ve gerek bölgesel gerek ulusal gerekse ulusla- rarası etkinliklere katılım göstermekteyiz. 2018-2019 Dönemimiz için Ulusal TurkMSIC Yönetim Kurulu başkanı dahil olmak üzere Ulusal alanda Denetim, Yönetim ve Yürütme Birim- leri kadrosunda yerel birli- ğimizden 9 arkadaşımız yer almakta. Arkadaşlarımız Melike Saba Erdinç- TurkMSIC Genel Başkanı, Egemen Kaan Çakar- Dene- tim Kurulu Üyesi, Hazal Erdinç- İnsan Hakları ve Barış Ulusal Takımı Direktö- rü, Mustafa Efe Şüküroğlu ve Sabri Artun Çabuk- Dış İlişkiler Takımı Üyeleri, Feyhan Balcı- Halk Sağlığı Ulusal Takı- mı Üyesi, Beyza Doğru- Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Ulusal Takımı Üyesi, İrem Kıyıpınar- Kapasite Gelişimi Destek Birimi Ulu- sal Takımı Üyesi olarak çalışmalarına devam ede- ceklerdir. Katıldığımız her organizasyonda, isimleriniz her geçtiğinde hem ulusal hem de uluslararası çapta okulumuzun adını gururla taşımaktayız. Türk Tıp Öğ- rencileri Birliği çalışmalarını Halk Sağlığı, İnsan Hakları ve Barış, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı, Staj Değişi- mi, Araştırma Değişimi ve Tıp Eğitimi olmak üzere altı farklı dalda gerçekleştir- mektedir. Biz de Yerel Birli- ğimizde aynı altı çalışma kolu üzerinden sosyal ve bilimsel çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Halk sağlığı kolumuz en kalabalık dallarımızdan biri olup kan şekeri ölçümü ve diyabet farkındalığı gibi ülkemizde büyük kitlelere hitap eden hastalıklara odaklanır. Staj Değişimi ve Araştırma Değişimi dallarımız sayesinde yıl içerisinde onlarca öğrenciyi üniver- sitemizde ağırlarken bir o kadar öğrencimizi de dünyanın farklı noktalarında staj yapma fırsatı sunuyoruz. Tıp Eğitimi dalımız ise en kalabalık etkinliğimiz olan USMLE hakkında bilgilendirme ve söyleşi etkinliği ile bu yıla damgası- nı vurdu. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı dalımız da Meme Kanseri farkındalığı çalışmaları yürütürken kendi kendine meme muayenesi eğitimi de verdi. İnsan Hakları ve Barış çalışma kolumuz ise bu sene ICP hocalarımızın da yardımı ile düzenlenen Engelsiz Kampüs et- kinliği ile engelli vatandaşlarımıza bir adım daha yaklaşarak empati yapma imkanı olan bir etkinlik gerçekleştirdiler, psikolog eşliğinde gerçekleştirdiğimiz söyleşide ise katılımcıların düşünce dünyaların- da yeni bir kapı açtılar. Sayfa 9 SİZDEN GELENLER SERHAT TUNÇ — 2006 MEZUNU 2000 yılında Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra tam burs ile Yeditepe Üni- versitesi Tıp Fakültesinde (İngilizce) eğitimine başladı. 2006 yılında mezun olduktan sonra Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastane- si’nde uzmanlık eğitimine başladı ve 2012 yılı Nisan ayında uzman- lık eğitimini tamamladı. 2012 yılı Temmuz ayında Devlet Hizmet Yükümlülüğü sebebiyle Kars Devlet Hastanesi’nde çalış- maya başlayan Dr. Tunç, 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri Boston şehrinde Tufts Üniversite- si Duygudurum Bozuklukları biriminde Dr. Nassir Ghaemi ile birlikte çalışmıştır. ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates) serti- fikası olan Dr. Tunç, 2014 yılı Mayıs ayından itibaren ise Kars Kafkas Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmekte- dir. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakülte- si Mezunları Derneği başkanıdır.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzE2Njg1