Tıp Fakültesi Haber Bülteni Nisan 2019

Editör Yazısının Devamı Mezunlarımız gerek yurt içinde ve gerekse Ku- zey Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde Tıp Fakültemizi başarıyla temsil etmektedirler. Uluslararasılaşma konu- sunda gerek Tıp Fakültesi olarak gerekse öğrenci değişimleri aracılığı ile çalış- malarımız hız kesmeden devam ediyor. Bültenimiz- de detaylarını görebileceği- niz Uluslararası Tropik Tıp Birliğine Yeditepe Üniversi- tesi Tıp Fakültesi olarak kurucu üye sıfatı ile katıl- dık. Ayrıca fakültemiz bu yıl içinde Association of Ame- rican Medical Colleges (AAMC) çatısı altında kurul- muş bulunan Visiting Stu- dent Learning Opportuni- ties (VSLO) ağına üye oldu. Bu ağ sayesinde birçok öğrencimiz lisans eğitimleri sırasında Amerika Birleşik Devletleri’nde önde gelen Tıp Fakültelerinde staj yap- ma şansı yakalıyorlar. De- tayları bültenimiz içinde bulabilirsiniz. Yine bu sayıda 2014 yılından beri mezuniyet öncesi tıp eğitimi ulusal akreditasyonuna sahip olan fakültemizin, reakreditas- yon sürecinin başlaması nedeniyle, UTEAK ekibinin bilgilendirme amaçlı yaptığı toplantıya ilişkin haberleri bulabileceksiniz. Tıp Fakültemizin mezu- niyet öncesi eğitiminde, ulusal ve uluslararası ölçek- teki lider konumunun geliş- tirilmesi yönündeki çabala- rımız artarak devam etmek- tedir. Fakültemizin ev sahip- liği yaptığı bir diğer toplantı ise Tıp Dekanları Konseyi Yetkinlikler-Yeterlikler alt Komisyonu’nun sürmekte olan çalışmaları için olmuş- tur. Bu toplantı ile ilgili bilgilere de bültenimizin ilgili sayfalarından ulaşabi- lirsiniz. Bu arada YEGEP eğitici gelişimi programımızın 2018-2019 dönemi de hızla ilerlemekte ve yeni dönem için katılımcı kayıtlarımız başlamış bulunmaktadır. İsteyen öğretim üyelerimi- zin YEGEP için nasıl başvu- racakları ilgili haberin oldu- ğu sayfada yer almaktadır. Bunun yanında mezun- lar köşemizde yine sizler- den gelen bilgi ve haberle- re yer veriyoruz. Bir sonraki bültenimizde de sıra sizde olsun. Güncel bilgilerinizi bizimle ve mezunlar aile- mizle paylaşmanızı bekliyo- ruz. Bütün mezunlarımıza başarılı güzel kariyerler dilerken bültenimizi de beğeneceğinizi umuyoruz. Tüm güzelliklerin sizlerle olması dileğiyle hepinize iyi okumalar. Prof. Dr. Sina Ercan Dekan Sayfa 12 SİZDEN GELENLER Dr. Özge SELAHİ—2015 Mezunu 2015 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Yaklaşık 1,5 yıl süre ile Beyoğlu Toplum Sağlığı Merkezinde mec- buri hizmet görevimi yaptım. Şu anda Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesin Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümün- de 1 yıldır asistan doktor olarak görev yapmaktayım.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzE2Njg1