Tıp Fakültesi Haber Bülteni Ocak 2020

Sevgili Mezunlarımız, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk öğrencilerini kabul edeli 24 yıl geçti. O zaman Türkiye’de bir Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesine giren ilk öğrencileri ağırla- yan Fakültemiz, bugün en kıdemli ve halen en çok tercih edilen Vakıf Üniversi- tesi Tıp Fakültelerinden biri- si olarak eğitim hayatına devam etmekte. Alınan çok yol ve Fakültemize emek veren Öğretim Üyesinden idari personeline kadar çok fazla kişi var. Bugüne kadar Fakültemizden mezun olan 867 hekim arkadaşımız ile beraber halen eğitim almak- ta olan 574 genç hekim ada- yımızın, her geçen yıl daha iyi koşullarda ve donanımlı birer meslektaşımız olarak mezun olmalarına mutluluk- la şahitlik etmekteyiz. Editörden Yazısı Devamı için tıklayınız. Tıp Fakültemizin, Tıp Eğitimi Programlarını De- ğerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD), Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Ku- rulu (UTEAK) reakreditasyon süreci devam et- mektedir. Tıp Eğitimi programı, 2014 senesinde 6 yıllığına UTEAK tarafından akredite edilen fakültemizin, Eylül ayında gönderdiği “Özdeğerlendirme Ra- poru”, UTEAK tarafından başarılı bulunmuş olup, 09-13 Şubat 2020 tarihleri arasında “fakültemizde ziyaret ve dış değerlendirme“ kararı alınmıştır. UTEAK’ın bu değerlendirme ziyareti bağlamında fakültemizin temel tıp ve klinik eğitim ortamları gezilecek, öğretim üyele- ri ve öğrencilerimizle çeşitli görüşmeler yapıla- caktır. TIP EĞİTİMİNDE AKREDİTASYON Akreditasyon, ulusal ve uluslararası tıp eğitimi standartları karşısında, tıp fakülteleri eğitim programlarının uygunluğunun değerlendirilme- si ve belgelendirilmesi sürecidir. YUTF’NİN AKREDİTE BİR TIP FAKÜLTESİ OLDU- ĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014 yılın- da, altı yıllığına olmak üzere UTEAK tarafından akredite edilmiştir. AKREDİTASYONUN FAYDALARI Akreditasyon, tıp fakültesinin eğitim programı- nın kalite güvencesini sağlamanın yanında, öğretim elemanları ve öğrenciler için ulusal ve uluslararası tanınırlık fırsatları sunmaktadır. World Federation of Medical Education (WFME) kararı doğrultusunda, 2023 yılından itibaren ABD’de hekim olarak çalışabilmek için, WFME tarafından tanınan, Türkiye’de UTEAK akreditasyonuna sahip tıp fakültesi mezunu olma koşulu aranacaktır. ŞİMDİ REAKREDİTASYON ZAMANI! Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, eğitim programı, eğiticileri ve öğrencileri ile yeniden akredite olmak üzere UTEAK başvurusunu yap- mış ve reakreditasyon sürecini başlatmıştır. Bu sayıda Kariyer Örnekleri Paneli S .2-3 Tropikal Tıp Forumu S .4 Soru Bankası Yazılımı S .5 Kitap Tanıtımı S .6-9 Öğrencilerimizden Haberler S .10 Sizden Gelenler (Mezunlar) S .11-16 Mezun Kahvaltısı S.17 SIMEC 2019 S .18 YEGEP S.19 REAKREDİTASYON

RkJQdWJsaXNoZXIy NzE2Njg1