• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (YÜTF) 1996-1997 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul ederek Türkiye’nin ilk Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi olma özelliğini kazanmıştır. İlk gününden beri İngilizce eğitim veren YÜTF hazırlık dönemi hariç 6 yıldır. Fakültemiz, 2002 yılından bugüne kadar toplam 725 mezun vermiştir. Halen hazırlık sınıfı dahil 546 öğrencisi, 137 tam zamanlı 34'ü yarı zamanlı olmak üzere toplam 171 öğretim elemanı ve 16araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Entegre eğitim sisteminin uygulandığı fakültemizde temel tıp bilgilerinin verildiği ilk 2 yılın ardından, 3. yılda kliniğe giriş döneminde ilk iki yılda anlatılan sistemlerin hastalıkları entegre  olarak verilmektedir. Dört ve beşinci yıllarda zorunlu klinik stajlarına devam eden ve başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, 6. yıla geçerek intern olarak çalışmaya hak kazanırlar ve bu dönemin sonunda da "Tıp Doktoru" ünvanıyla mezun olurlar. Beşinci yıldan itibaren genel tekrar derslerinin uygulamaya konmasıyla mezunlarımızın yılda iki kez yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavındaki (TUS) başarıları belirgin şekilde artmıştır.

Eğitim programımızın amacı;Türkiye'nin ve dünyanın sağlık sorunlarını bilen ve birinci basamakta sağlık hizmet sunumunu ve yönetimini yapabilecek yeterlilikte bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, mesleğin etik kurallarını bilen, gözeten ve uygulayan, ulusal ve uluslararası düzeyde güncel bilgilere açık, sistematik düşünebilen, araştırıcı ve sorgulayıcı, kendisini sürekli yenileyip geliştiren, ekip çalışması yapabilen, tıp bilimi ve ilgili alanlarda teknolojiyi iyi kullanan, etkin iletişim becerilerine ve toplum lideri niteliklerine sahip hekimler yetiştirmektir.