• Türkçe
  • English

Dönem 2 öğrencimiz Eda Uçar’ın “Sitotoksik olmayan kurşun derişiminin nöral hücre kültürü üzerindeki etkilerinin akut ve kronik süreçte incelenmesi” başlıklı projesi TÜBİTAK desteği kazandı. Danışmanlığını Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna’nın yaptığı proje, sitotoksik seviye altı kurşun derişiminin latent etkilerini kronik düzeyde inceleyecek ve akut periyottaki etkileriyle DNA hasarı ve oksidatif stres bakımından karşılaştırmasını yapacak. Çalışmalar, Sayın Doç. Dr. Bilge Güveç Tuna ve Sayın Doç.Dr. Soner Doğan’ın laboratuvarında yapılacaktır.

 

Öğrencimizi başarısı için kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

 

paylaş