AD - SOYAD GÖREV / ÜNVAN
Prof.Dr. Sina ERCAN DEKAN
Prof.Dr. İnci ÖZDEN Temel Tıp Bilimleri Böl. Bşk.
Prof.Dr. Berrin AKTEKİN Dahili Tıp Bilimleri Böl.Bşk.
Prof.Dr. Özcan GÖKÇE Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.Bşk.
Prof.Dr. Sibel TEMUR ÜYE
Prof.Dr. Gülçin KANTARCI ÜYE
Prof.Dr. Selami SÖZÜBİR ÜYE
Doç.Dr. Mehtap KAÇAR ÜYE
Doç.Dr. Meltem UĞRAŞ ÜYE
Yrd.Doç.Dr. Sevgi BİLGEN ÜYE