AD- SOYAD GÖREV / ÜNVAN
Prof.Dr.Sina ERCAN DEKAN
Prof.Dr.İnci ÖZDEN ÜYE
Prof.Dr.Bayram YILMAZ ÜYE
Prof. Dr. Recep Erol SEZER ÜYE
Doç. Dr. Müge BIÇAKÇIGİL ÜYE
Doç. Dr. Soner SANİOĞLU     ÜYE
Yrd.Doç.Dr.Elif Çiğdem ALTUNOK ÜYE