• Türkçe
  • English

Yönetim Kurulu

Prof.Dr.Sina ERCAN
DEKAN

Prof.Dr.İnci ÖZDEN
ÜYE

Prof.Dr.Bayram YILMAZ
ÜYE

Prof.Dr.Recep Erol SEZER
ÜYE

Doç.Dr.Müge BIÇAKÇIGİL
ÜYE

Doç.DrSoner SANİOĞLU    
ÜYE 

Yrd.Doç.Dr.Elif Çiğdem ALTUNOK
ÜYE