• Türkçe
  • English

Board Of Coordinators

Başkoordinatör: Prof. Dr. Recep Erol Sezer
Başkoordinatör yardımcıları:

Prof. Dr. Sibel Temür

Prof. Dr. Ferdi Menda

Doç. Dr. Mehtap Kaçar

Dr. Öğretim Üyesi Arzu Akalın

Dr. Öğretim Üyesi Vildan Öztürk

 

DÖNEM I Koordinatörü:   Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Altunok
Koordinatör Yardımcılar:

Doç. Dr. Soner Doğan

Doç. Dr. Aylin Yaba Uçar

Dr. Öğretim Üyesi Bilge Güvenç Tuna

Dr. Öğretim Üyesi Oya Alagöz

 

DÖNEM II Koordinatörü:  Doç. Dr. Mehtap Kaçar

Koordinatör Yardımcılar:

Doç. Dr. Burcu Gemici Başol

Doç. Dr. Deniz Kıraç

Dr. Öğretim Üyesi Alev Cumbul

Dr. Öğretim Üyesi Mohammad Elgazzar

Dr. Öğretim Üyesi Aıkaterını Pantelı

 

DÖNEM III Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Hale Arık Taşyıkan

Koordinatör Yardımcılar:

Doç. Dr. Hasan Aydın

Doç. Dr. Şule Temizkan

Dr. Öğretim Üyesi Emine Nur Özdamar

Dr. Öğretim Üyesi Erdem Söztutar

 

DÖNEM IV Koordinatörü: Prof. Dr. Gazi Yıldırım
Koordinatör Yardımcılar:

Doç. Dr. Müge Bıçakçıgil

Doç. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban

Dr. Öğretim Üyesi Feridun Çelikmen

Uzman Dr. Sara Yavuz

 

DÖNEM V Koordinatörü: Prof. Dr. Özge Köner

Koordinatör Yardımcılar:

Prof. Dr. Ece Genç

Doç. Dr. Andaç Aykan

Dr. Öğretim Üyesi İlke Bahçeci

Dr. Öğretim Üyesi Asuman Cömert Erkılınç

Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Zahmacıoğlu
 

DÖNEM VI  Koordinatörü: Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
Koordinatör Yardımcılar:

Prof. Dr. Fatih Ağalar

Prof. Dr. Rukset Attar

Doç. Dr. Naz Berfu Akbaş

Doç. Dr. Meltem Uğraş

Dr. Öğretim Üyesi Barış Murat Ayvacı

ICP Koordinatörü: Doç. Dr. Özlem Tanrıöver
ICP Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi A. Arzu Akalın

 

PDÖ Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Serdar Özdemir

PDÖ Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. İbrahim Çağatay Acuner

 

Seçmeli Ders Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi A. Arzu Akalın

Program Development Board

Prof. Dr. Sina Ercan

Prof. Dr. Bayram Yılmaz

Prof. Dr. Güldal İzbırak

Prof. Dr. Erol Sezer

Prof. Dr. Gülçin Kantarcı

Prof. Dr. Sabri Kemahlı

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı

Prof. Dr. Sibel Temür

Doç. Dr. Özlem Tanrıöver

Dr. Öğretim Üyesi Serdar Özdemir

Doç. Dr. İ. Çağatay Acuner

Öğrenci Fakülte Temsilcisi

Curriculum Committee

Doç. Dr. Özlem Tanrıöver (Başkan)

Doç. Dr. Çağatay Acuner (Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Güldal İzbırak*

Prof. Dr. Recep Erol Sezer*

Prof. Dr. Sabri Kemahlı

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı

Prof. Dr. Özgür Ortancıl

Doç. Dr. Mehtap Kaçar

Doç. Dr. Hülya Sarıçoban

Dr. Öğretim Üyesi Arzu Akalın

Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Altunok

Dr. Öğretim Üyesi Hale Arık Taşyıkan

Dr. Öğretim Üyesi Serdar Özdemir

Öğrenci Fakülte Temsilcisi

UÇEP - UK

Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-Uyumlaştırma Komisyonu:

Prof. Dr. Güldal İzbırak (Başkan)

Prof. R. Erol Sezer

Prof. Dr. Rukset Attar

Prof. Dr. Filiz Bakar

Prof. Dr. Sabri Kemahlı

Doç. Dr. İ. Çağatay Acuner

Doç. Dr. Özlem Tanrıöver

Dr. Öğr. Üyesi A. Arzu Akalın

Dr. Öğr. Üyesi Vildan Öztürk

TYYÇ - UK

Türkiye Yüksek Öğrenim Yeterlilikler Çerçevesi Uyumlaştırma Komitesi  (TYYÇ - UK)

Doç. Dr. Çağatay Acuner(Başkan)

Prof. Dr. Güldal İzbırak

Doç. Dr. Özlem Tanrıöver

Dr. Öğretim Üyesi Serdar Özdemir

Research Education Development Commission

Prof. Dr. Recep Erol Sezer

Prof. Dr. Bayram Yılmaz

Prof. Dr. Turgay İsbir

Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel

Prof. Dr. Ferda Kaleağasıoğlu

Yrd. Doç. Dr. Hale Arık Taşyıkan

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Altunok

Yrd. Doç. Dr. Akif Maharramov

PBL Working Group

Probleme Dayalı Öğrenme Çalışma Grubu
Prof. Dr. Sabri Kemahlı          (Koordinatör)

Doç. Dr. Çağatay Acuner       (Eş-Koordinatör)

Yrd. Doç. Dr.Serdar Özdemir (Yrd. Koordinatör)

Prof. Dr. Recep Erol Sezer

Prof. Dr. Güldal İzbırak

Doç. Dr. Özlem Tanrıöver

Task-Based Education Working Group

Prof. Dr. Gülçin Kantarcı

Prof. Dr. Sibel Temur

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı

Doç. Dr. Hülya Akan

Yrd. Doç. Dr. Arzu Akalın

Free Elective Course Committee

Prof. Dr. Turgay İsbir (Başkan)

Prof. Dr. Jale Çoban

Prof. Dr. E. Sevda Özdoğan

Doç. Dr. İbrahim Çağatay Acuner

Doç. Dr. Hasan Aydın

Dr. Öğretim Üyesi Arzu Akalın

Measurement And Evaluation Board

Dr. Öğretim Üyesi Serdar Özdemir (Başkan)

Prof. Dr. Güldal İzbırak

Prof. Dr. Recep Erol Sezer

Prof. Dr. Özge Köner

Doç. Dr. Mehtap Kaçar

Doç. Dr. Özlem Tanrıöver 

Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Altunok

Dr. Öğretim Üyesi Belma Haliloğlu

Dr. Öğretim Üyesi Hale Arık Taşyıkan

Dönem III Öğrenci Temsilcisi

Preclinical Period

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı

Doç. Dr. Sevtap Akbulut

Doç. Dr. Hülya Sarıçoban

Doç. Dr. Özlem Tanrıöver

Doç. Dr. Hakan Terekeci

Dr. Öğretim Üyesi Arzu Akalın

Dr. Öğretim Üyesi Serdar Özdemir

Clinical Period

Prof. Doç. Dr. Ece AYDOĞ

Fizik Tedavi ve Rahabilitasyon Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi

E-mail: ece.aydog@yeditepe.edu.tr

Tel:(0216) 578 40 00

Prof. Dr. Güldal İZBIRAK

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

E-mail: gizbirak@yeditepe.edu.tr 

Tel:(0216) 578 05 77

Doç. Dr. Özlem TANRIÖVER

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

E-mail: otanriover@yeditepe.edu.tr

Tel:(0216) 578 27 42

Internship Guideline Commission Members

Prof. Dr. GülçinKantarcı

Prof. Dr. Başar Atalay

Doç. Dr. Baki Ekçi

Doç. Dr. Oluş Api

Doç. Dr. İbrahim Çağatay Acuner

Doç. Dr .Hülya Akan

Doç. Dr. Meltem Uğraş

Doç. Dr. Müzeyyen Doğan

Yrd. Doç. Dr. Turhan Özler

Yrd. Doç. Dr. Arzu Akalın

Self-Evaluation Board

1-Amaç ve Hedefler:

Doç. Dr. Çağatay Acuner

Dr. Öğretim Üyesi Akif Maharramov

 

2-Eğitim Programı:

Prof. Dr. Gülçin Kantarcı

Doç. Dr. Özlem Tanrıöver

 

3-Öğrencilerin Değerlendirilmesi:

Dr. Öğretim Üyesi Serdar Özdemir

Dr. Öğretim Üyesi Bilge Güvenç Tuna

 

4-Öğrenciler:

Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel

Doç. Dr. Doç.Dr. Deniz Kıraç

 

5-Program Değerlendirme:

Dr. Öğretim Üyesi Arzu Akalın

Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Altunok

 

6-Öğretim Elemanları:

Prof. Dr. Sibel Temür

Prof. Dr. Ferdi Menda

Doç. Dr. Mehtap Kaçar

 

7-Eğitsel Kaynak ve Olanaklar:

Doç. Dr. Soner Doğan

Doç. Dr. Aylin Yaba Uçar

 

8-Yönetim ve Yürütme:

Prof. Dr. Ece Genç

Dr. Öğretim Üyesi Hale Arık Taşyıkan

 

9-Sürekli Yenilenme ve Gelişim:

Dr. Öğretim Üyesi Vildan Öztürk

Dr. Öğretim Üyesi Erdem Söztutar

TEAD Program Evaluation Commission

Prof. Dr. Güldal İzbırak

Prof. Dr. R. Erol Sezer

Prof. Dr. Ece Genç

Prof. Dr. Sabri Kemahlı

Doç. Dr. Özlem Tanrıöver

Doç. Dr. Hülya Akan

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Arzu Akalın

Yrd. Doç. Dr. Elif Çiğdem Altunok

Yrd. Doç. Dr. Serdar Özdemir

Yrd. Doç. Dr. Vildan Öztürk

Research Strategy Board

Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel

Doç. Dr. Çağatay Acuner

Prof. Dr. Sina Ercan

Prof. Dr. Recep Erol Sezer

Prof. Dr. Ferda Kaleagasioglu

Yrd. Doç. Dr. Ugur Anıl Bingol

Yrd. Doç. Dr. Alev Cumbul

Yrd. Doç. Dr. Elif Çigdem Altunok

SPECIALTY IN MEDICINE STUDENTS REPORT CARD COMMISSION

Prof. Dr. SinaErcan

Prof. Dr. Güldal İzbırak

Doç. Dr. Hasan Aydın

Doç. Dr. Rukset Attar

Doç. Dr. Ferdi Menda

Doç. Dr. Melih Güven

Doç. Dr. Beril Küçümen

Student Exchange Program Commission

Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel (Farabi vb)

Doç. Dr. Özlem Tanrıöver (Erasmus, Non Erasmus ve diğer kurum dışı başvurular)

Medical Education Student Working Committee

Seçkin Çelik (Dönem 3)

Öykü Yılmaz (Dönem 3)

İlke Esin Aydıner (Dönem 3 )

Lorina Haziri (Dönem 3)

Levent Akman Solim (Dönem 4)

Naz Güçlü (Dönem 4)

Burhan Osman Öztürk (Dönem 4)

Archive-Web Commission

Prof. Dr. Sina Ercan

Prof. Dr. Bayram Yılmaz

Prof. Dr. R. Erol Sezer

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Altunok

Yrd. Doç. Dr. Serdar Özdemir

Dr. Sinem Gergin

Sevda Küçükyılmaz

Öznur Gülsoy

Yasin Delibaş

Yeter Yılancı

Esra İlhan

Regulations And Directives Commission

Prof. Dr. Sina Ercan-Başkan

Prof. Dr. Güldal İzbırak-Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bayram Yılmaz

Prof. Dr. Erol Sezer

Prof. Dr. İnci Özden

Prof. Dr. Belkıs Ilgaz Yalvaç

Doç. Dr. İ. Çağatay Acuner

Doç. Dr. Deniz Kıraç

Fak. Sek. Esra İlhan