• Türkçe
  • English

Curriculum

 

2023-2024
Academic Program

2022-2023
Academic Program


2021-2022
Academic Program


2020-2021
Academic Program


2019-2020
Academic Program


2018-2019
Academic Program


2017-2018
Academic Program


2016-2017
Academic Program


2015-2016
Academic Program


2014-2015
Academic Program


Dış Kurumda Staj Eğitimi Oryantasyon Toplantısı

İstanbul Kamu Hastaneleri Birliği Bölge Sekreterlikleri ile imzalanan protokol dışında bir de eğitim ve araştırma hastanelerinde öğrencilerimize eğitim veren kliniklerle karşılıklı niyet mektubu niteliğinde ek bir protokol imzalanmaktadır. “Dış Kurumda Staj Eğitimi Protokolü” başlıklı bu protokol esasen kliniklerin seçilme kriterlerine dayanılarak hazırlanmış ve eğitim amaç ve hedeflerini de içeren bir belgedir.

Protokol; Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Staj Koordinatörlüğü Genel Bilgileri, Dış Kurum Genel Bilgileri, Dış Kurum Hizmet ve Eğitim Altyapısı Bilgileri, Staj Eğitimi Amaç ve Hedefleri, Staj Koordinasyon Komitesi, Staj İşleyişi, Staj Akademik Programı, Staj AKTS Tablosu, Bağımsız Çalışma Saatleri, Ölçme Değerlendirme, Staj Takvimi, Öğrenci Grupları Listesi, Staj Kılavuzu, Staj Değerlendirme Formları gibi başlıklardan oluşmaktadır. Söz konusu protokollerin imzalandığı toplantılara aynı zamanda bir oryantasyon eğitimi de eklemlenerek fakülte amaç ve hedeflerimiz paylaşılmakta ve sürecin yürütülmesi için gerekli temel bilgilerin yanında dış eğitim kurumlarından beklentilerimiz aktarılmaktadır.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2017  DIŞ KURUMDA STAJ EĞİTİMİ PROTOKOLÜ 

Education Organization Chart

Structure of the Education Program

Please click on the picture to see the larger version.
You can zoom in and out with ctrl + / ctrl -.

Undergraduate  Medical Education (UME) Program Outcomes

Yeditepe Üniversitesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı (YUTF-MOTEP) Çıktıları 2021 (TR)
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Program Çıktılarımız, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı -UÇEP 2020 / Tıp Fakültesi Mezunlarının Ulusal Yetkinlik ve Yeterlikler Belgesi (UYYB)'de belirtilen yetkinlik ve yeterlikler listesi ile uyumlu hale getirilmiştir. Ulusal Çekirdek Eğitim Programı -UÇEP 2020 / UYYB'ye şu linkten ulaşabilirsiniz.

Undergraduate  Medical Education (UME) Program Outcomes 2021 (TR)

Undergraduate  Medical Education (UME) Program Outcomes 2021 (EN)


Undergraduate  Medical Education (UME) Program Outcomes  2015 (TR)

Undergraduate  Medical Education (UME) Program Outcomes 2015 (EN)


Undergraduate  Medical Education (UME) Program Outcomes 2011 (TR)

Undergraduate  Medical Education (UME) Program  Outcomes  2011 (EN)

Program Çıktıları Dış Paydaş Toplantısı

Strateji Çalıştayı

Eğitim Strateji Çalıştayı 1 Raporu (2016)

Eğitim Strateji Çalıştayı 2 Raporu (2017)

Yönergeler