Genel Bilgiler

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretim İngilizce Hazırlık Dönemi hariç 6 yıldır. Fakültemiz, 2002 yılından bugüne kadar 522 mezun vermiştir. Halen hazırlık sınıfı hariç 443 öğrencisi, 104 öğretim elemanı ve 28 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Entegre eğitim sisteminin uygulandığı fakültemizde temel tıp bilgilerinin verildiği ilk 2 yılın ardından, 3. yılda kliniğe giriş döneminde sistemik hastalıklar entegre  olarak verilmektedir. 4. ve 5. yıllarda zorunlu klinik stajlarına devam edip, başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz 6. yıla geçerek intern olarak çalışmaya hak kazanırlar ve bu dönemin sonunda da "Tıp Doktoru" ünvanıyla mezun olurlar. Beşinci yıldan itibaren genel tekrar derslerinin uygulamaya konmasıyla yılda iki kez yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavındaki (TUS) başarımız belirgin şekilde artmıştır.

Eğitim programımızın amacı ;Türkiye'nin ve dünyanın sağlık sorunlarını bilen ve birinci basamakta sağlık hizmet sunumunu ve yönetimini yapabilecek yeterlilikte bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, mesleğin etik kurallarını bilen, gözeten ve uygulayan, ulusal ve uluslararası düzeyde güncel bilgilere açık, sistematik düşünebilen, araştırıcı ve sorgulayıcı, kendisini sürekli yenileyip geliştiren, ekip çalışması yapabilen, tıp bilimi ve ilgili alanlarda teknolojiyi iyi kullanan, etkin iletişim becerilerine ve toplum lideri niteliklerine sahip hekimler yetiştirmektir.