UÇEP - UK

Ulusal Çekirdek EğitimProgramı-UyumlaştırmaKomisyonu

Doç. Dr. Güldal İzbırak

Prof. R. Erol Sezer

Prof. Dr. Sabri Kemahlı

Doç. Dr. ÖzlemTanrıöver

Doç. Dr. İ. Çağatay Acuner

Doç. Dr. Zehra Eren

Doç. Dr. Rukset Attar

Doç. Dr. E. Elif Vatanoğlu Lutz

Yrd. Doç. Dr. A. Arzu Akalın

Yrd. Doç. Dr. Vildan Öztürk

Lisans programları hakkında
bilgi almak için formu doldurun!