• Türkçe
  • English

ÖĞRENCİLERDEN SIKÇA GELEN SORULAR

1) Tıp Fakültesi idari ofisler çalışma saatleri nasıldır?

Fakültemiz idari ofisler hafta içi saat 08.30-18.00 arasında hizmet vermektedir.

2) Birinci dönem Hazırlık Okulunda okuyup ikinci dönem bölüm derslerine başlayabilir miyim?

Tıp Fakültesinde birinci dönem Hazırlık Okulunda okuyup, ikinci dönem Med kodlu bölüm derslerine başlayamazsınız. Bahar dönemi alabileceğiniz dersler için Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri ile iletişime geçiniz.

3) Ön kayıt yaptırmam gerekiyor mu?

Tıp Fakültesinde dersler fakülte tarafından seçildiği için ön kayıt yaptırmanıza gerek yoktur.

4) Akademik danışmanımın kim olduğunu nereden öğrenebilirim? Kendisine nasıl

ulaşabilirim?

Akademik danışmanızın belirlendiğinde dönem koordinatörünüz ve öğrenci işlerimiz tarafından öğrenci temsilcisi aracılığıyla sizlere danışman hocalarınızın isimlerinin ve

 e –posta adreslerinin bulunduğu liste bildirilmektedir. OBS sisteminden de akademik danışmanınızı görebilirsiniz.

Akademik Danışman Listelerinden danışman hocanızı öğrenebilirsiniz.

5) Hazırlıkta akademik danışmanım var mı?

Hazırlık öğrencilerine de akademik danışman atanmaktadır.

6) Zorunlu dersleri, zorunlu seçmeli dersleri (serbest seçmeli dersler) nereden

görebilirim?

Zorunlu dersleri, zorunlu seçmeli dersler  görebilirsiniz.

7) Öğrenim süresince almam gereken derslerin toplam kredilerinin yer aldığı tabloya hangi

web sitesinden ulaşabilirim?

Toplam Krediler eğitim programına /Curriculum a ulaşabilirsiniz.

8) Ders geçme notu nedir?

2019-2020 öğretim yılı itibarı ile ders geçme notu 60/100’tır.

9) Akademik Takvim nedir? Nereden ulaşabilirim?

Akademik Takvim, öğrencinin bir akademik yıl için kullanacağı zamanlama rehberi olup

Zamanlama Rehberi  linkinden ulaşabilirsiniz.

10) Ders ekleme-bırakma (add-drop) nedir? Hangi tarihler arasındadır?

Tıp Fakültesinde yabancı dil dersi almak isteyen öğrenciler seçmiş oldukları yabancı dil derslerini akademik takvimde belirtilen tarihlerde fakülte öğrenci işlerine bildirerek ders  bırakma ya da ders ekleme talebinde bulunabilirler.

11) Dersten çekilme (Withdrawal) nedir? Son başvuru tarihi var mıdır?

Öğrenciler başarılı olamayacaklarını anladıkları bir dersi, akademik takvimde belirtilen dersten çekilme tarihine kadar bırakabilirler. Dersi bırakmak isteyen öğrencinin dilekçe ile dersi bırakmak istediğini belirtmesi gerekir.

12) Kredisiz alınan yabancı dil dersleri ortalamamı etkiler mi?

Kredisiz (NC) alınan ders ortalamanızı etkilemez, fakat devamsızlıktan kaldığınızda) ya da sınavdan başarısız olduğunuzda sırası ile (FA) ya da (FF) olarak transkriptinizde görünür.  Daha sonrasında bunun silinmesi mümkün değildir.

13) Transkript nedir? Nereden alabilirim?

Transkript not dökümüdür. Rektörlük Öğrenci İşlerinden talep edebilirsiniz.

14) Öğrenci belgesini nerden alabilirim?

Öğrenci belgesini Türkçe olarak e-devletten alabildiğiniz gibi Rektörlük Öğrenci İşlerinden 08.30-18.00 arasında İngilizce ya da Türkçe öğrenci belgesi için talepte bulunabilirsiniz.

15) Öğrenci kartımı nerden alabilirim?

Öğrenci kartınızı Rektörlük öğrenci işlerinden alabilirsiniz. Kaybolduğunda yine Rektörlük öğrenci İşlerinden talep edebilirsiniz.

16) Eğitim-Öğretim dili nedir?

Fakültede eğitim-öğretim dili İngilizce’dir.

Detaylı bilgi için bkz

17) Öğretim şekli nasıldır?

Fakültede eğitim –öğretim yıl geçme esasına göre yapılır.

18) Derse devam zorunluluğu nasıldır? Devamsızlık takibi nasıl yapılmaktadır?

Detaylı bilgi için bkz, 

Devamsızlık takibi dönem koordinatörleri ve akademik danışmanlarınız tarafından takip edilir.

19) Dönem tekrarı nasıl oluyor?

Detaylı bilgi için bkz,

İlgili Dönem koordinatörünüzle iletişime geçiniz.

20) Sınavlara nasıl itiraz edebilirim?

Öğrenciler sınav sonuçları hakkında, maddi hata nedeniyle sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi iş günü içerisinde yazılı olarak Dekanlığa itirazda bulunabilir. Bu itirazlar, ilgili öğretim üyeleri tarafından yedi iş günü içinde gözden geçirilir ve maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılmak üzere Dekanlığa bildirilir. Notlarda yapılacak değişiklik Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

21) Mazeret sınavı nasıl uygulanır?

Derslerin ara sınavlarına mazereti nedeni ile giremeyen öğrenciler sınav tarihi itibariyle yedi gün içerisinde dilekçe vermelidir.

Detaylı bilgi için bkz

22) Sınav sonucumu nasıl öğreneceğim?

Sınav sonuçlarınız Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girilmektedir. 

23) FF aldığım (Başarısız olduğum) ya da FA aldığım( devamsızlıktan kaldığım)bir dersi tekrarladığımda transkriptte notum değişir mi? Transkriptte notum nasıl görünecek?

FF ya da FA aldığınız bir dersi tekrar ettiğinizde başarılı olduğunuzda yeni notunuzun yanında Repeat (R ) yazar. FF ya da FA yine transkriptinizde bulunur silinmez.

24) Tabi olduğum ni nerede bulabilirim?

Eğitim Öğretim Yönetmeliği  ulaşabilirsiniz.

25) Sınav tarihlerine nasıl ulaşabilirim?

Sınav Tarihleri  linkinden ilgili dönemin akademik program kitapçığına  ulaşabilirsiniz. Akademik takvim sayfalarında sınav tarihleri de yer almaktadır.

26) Ders programıma nasıl ulaşabilirim?

Ders Programı linkinden ders programlarını da içeren ilgili dönemin akademik program kitapçığına ulaşabilirsiniz.

27) Yaz okulundan hangi dersleri alabilirim?

Tıp Fakültesinde yaz okulu yoktur.

28) Bir dönemde en fazla kaç ders alabilirim?

Tıp Fakültesinde her dönem, bir sonraki dönemin ön koşuludur. Bu nedenle, öğrencinin, bir üst döneme devam edebilmesi için bir dönemdeki tüm derslerinden başarılı olması gerekir. Detaylı ve ek bilgi için dönem koordinatörünüze danışabilirsiniz.

29) CPA(Dönem not ortalaması)/ GCPA (Genel Not Ortalaması ) nasıl hesaplanır?

Detaylı bilgi için bkz

30) Dersler nerede yapılmaktadır?

Klinik öncesi ilk üç dönemde (öğretim yılı) dersler YÜ kampüsünde olmak üzere, teorik dersleriniz amfilerde ve pratikler ise labotuvarlarda yapılmaktadır. Dönem 4-5 uygulamalı dersleri ve dönem 6 intörlük dönemi rotasyonları  YÜH ve/veya eğitim  işbirliği protokolü kapsamımızda SB EAH lerinde, saha da ise ASM ve TSM ziyaretleri ile sürdürülmektedir. Bazı dersleriniz kampüste de yapılabilmektedir.

31) Dönem 4 -5 uygulamalı derslerde ve intörnlük dönemi rotasyonlarında SB EAH lerinde servis imkanı var mı? Ücretli mi?

Uygulamalı derslerde ve intörnlük dönemi rotasyonlarında SB EAH lerinde ders saatlerinin  uygunluğuna göre servis imkanı vardır ve ücretsizdir.

32) Staj Olanakları  nelerdir?

Dönem 4-5 uygulamalı derslerde ve Dönem 6 intörnlük rotasyon döneminde tarafınızca belirlenen ya da danışmanlarınızın önerisiyle yurt içi ve yurt dışı stajlarınız desteklenmektedir.

33) Çift Anadal, Yandal genel koşulları nelerdir?

Bilgi için Dekanlıkla iletişime geçiniz.

34) Erasmusla ilgili bilgiye nasıl ulaşabilirim?

Erasmus Bilgi kısmından erasmusla ilgili bilgi edinebilirsiniz.

Tıp Fakültesi Erasmus Sorumlusu Hocamız Prof. Dr. Özlem Tanrıöver olup otanriover@yeditepe.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

35) Kayıt dondurma işlemi nasıl yapılır? Kayıt dondurursam okula ücret ödemem

gerekir mi?

Bir dönem ( güz ya da bahar ) ücretsiz kayıt dondurma hakkınız mevcuttur. Kayıt dondurma için Yeditepe Üniversitesi web sayfasından öğrenci sekmesinin altından öğrenci formlarından ya da sayfasından öğrenci sekmesinden öğrenimle ilgili formlara ulaşabilirsiniz.

36) Öğrenimle ilgili formlara nasıl ulaşabilirim?

Yeditepe öğrenci Formları ve Tıp Fakültesi Öğrenci Formları linklerinden ulaşabilirsiniz.

37) Mali kayıt yenileme işlemleri ne demektir? Nasıl ulaşabilirim?

Mali kayıt yenileme ulaşabilirsiniz.

Eğitim ücretinin kayıt yenileme tarihlerinde ödenmesiyle kayıt yenileme yapılmış olur.

Mali kaydı olmayan öğrenciler için ders seçimi yapılamamaktadır.

Burslu öğrencilerin kayıt yenileme döneminde ne yapması gerekir?

Burslu öğrencilerin kayıt yenileme ile ilgili herhangi bir şey yapmalarına gerek yok.

38) Eğitim faturamı nereden alabilirim?

Mali işler tarafından fakültemize gönderilen faturanızı imza karşılığı fakülte öğrenci işlerimizden alabilirsiniz.

39) Eğitim ücretimi nasıl öğrenebilirim?

Eğitim Ücreti linkinden eğitim ücretinizi öğrenebilirsiniz.

40) Burslarla ve yurtlarla ilgili bilgiye nasıl ulaşabilirim?

Yönetim bursları için

Yönetim Bursları 

Burs Olanakları burslar hakkında bilgi

edinebilirsiniz.

Yurt ücretleri ve başvuru koşulları için konaklama ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

41) Öğrenci Konseyi nedir? Kimlerden oluşur?

Öğrenci Konseyi

Üniversite öğrencilerinin sorunlarını tartışmak, belirlemek, karara bağlamak, görüş ve düşüncelerini Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek, Sivil toplum kuruluşları ve Üniversite'de toplumsal sorumluluk dersi veren öğretim görevlileri ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere Üniversite içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek, Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak.

42) Dönem temsilcisinin kim olduğunu ve iletişim bilgilerini nereden edinebilirim?

Dönem temsilcileri ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

43) Akran danışmanlığı nedir? Akran danışmanıma nasıl ulaşabilirim?

Gönüllü öğrencilerimizin almış oldukları eğitim aracılığı ile yaşıtlarına ya da kendilerinden küçük arkadaşlarına yardım etmeleri için tasarlanmış programımızdır.

Öğrenci dekanlığı aracılığıyla akran danışmanınıza ulaşabilirsiniz.

44) OBS nedir? OBS şifremi unuttum ne yapmalıyım?

OBS Öğrenci Bilgi Sistemidir.

OBS şifresinin unutulması durumunda Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri birimine şahsen başvurularda şifre yenileme ve yeni şifre tanımlamaları yapılmaktadır.

 

OBS üzerinden ulaşılan bilgiler;

Duyurular

Kişisel Bilgiler (Yeditepe uzantılı e-posta adresi, kurul kararları vs)

Akademik Bilgiler (dönemde seçilen ders gün, saat ve sınıf bilgileri, Tüm fakültelerin bölümlerine ait dönemde açılan ders bilgileri)

Mesajlar(ders alınan öğretim üyeleri ve danışman hocadan gelen- giden mesajlar)

Akademik Bilgilerim (Transkript, dönemlik alınmış olan dersler, sınav sonuçları)

Ders kayıtları(Danışman öğretim üyesi bilgisi, dönemde kayıtlanacak ders seçimleri)

 

45) Yeditepe uzantılı e-posta hesabıma nasıl ulaşabilirim?

Yeditepe uzantılı e-posta hesabınız fakülte öğrenci işlerimiz tarafından tanımlanmaktadır. Tanımlama yapıldıktan sonra Yeditepe uzantılı e postanıza OBS’den e postadan giriş yapabilişiniz.

46) Öğrenci Kulüpleri ile ilgili bilgiye nereden ulaşabilirim?

Öğrenci Kulüpleri  linkinden bilgi edinebilirsiniz.

47) Kütüphaneye kampüs dışından nasıl erişim sağlayabilirim?

Bilgi Merkezi web sistesindeki sol menüden “Kampus Dışı Erişim” bağlantısına tıklayınız.Ekrana gelen “Giriş” sayfasından Yeditepe üniversitesi E-Dönüşüm sistemine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girerek " Giriş "  butonuna tıklayınız.Böylelikle sisteme girişiniz tamamlanır ve istediğiniz danışma kaynağına veya veritabanına ulaşır hale gelirsiniz.

48) Yeditepe Tıp Kulubü nedir?

Yeditepe Tıp Kulübü (YTK); okulumuzda Tıp Fakültesi öğrencilerinin girişimi ile kurulmuş, Tıp alanında etkinlikler yapmayı, yapılan etkinlikleri geliştirmeyi ve bu etkinlikler sayesinde fakülte öğrencilerini hem alanlarında yetenekli hem de sosyal sorumlu doktorlara dönüştürmeyi amaçlayan bir öğrenci topluluğudur.

Bünyesinde TURKMSIC ve EMSA topluluklarının Yeditepe Üniversitesi şubelerini bulunduran YTK, bu iki topluluğun etkinliklerine düzenli şekilde katılmaktadır. Kulübümüz, yerel düzeyde sosyal sorumluluk etkinlikleri yaparken, Tıp alanının gelişmesine katkıda bulunmak için ülkemiz ve ülkemiz dışında toplantılara da temsilci göndermektedir. Aynı zamanda, kulübümüz aracılığı ile öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışı araştırma ve staj değişimi yapmaya fırsat bulurlar.

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin her öğrencisi YTK’nın doğal üyeleridir. Öğrenciler kulübün düzenlediği her etkinliğe katılma ve etkinliklerin düzenlenmesinde rol alma hakkına sahiptir. 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Kübü  linkten bilgi edinebilirsiniz.

49) Yütbat nedir?

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu (YÜTBAT) tıp fakültesi öğrencilerini bilimsel araştırma ve çalışmalara teşvik etmeyi kendine amaç edinmiş  gönüllülük esasına dayalı bir öğrenci topluluğudur.

 Yütbat  bilgi edinebilirsiniz.