• Türkçe
  • English

2011-2012 dönemi YÜTBAT başkanı Ozan Başkurt’a sitemizi geliştirmemiz için gösterdiği ilgi, bizlere verdiği destek için teşekkür ederiz. Yine bu dönemde YÜTBAT yönetim kurulu ile çalışma birimlerinde yer almış, kulübümüze katkı sağlamış herkese emekleri için çok teşekkür ediyoruz.

2011-2012 Yönetim Kurulu (Executive Board) 
Başkan (President) : Ozan BAŞKURT
Başkan Yardımcısı (Vice President) : Utkucan ACAR
Genel Sekreter (Secretary General) : Sevda KARAKAYA 
Yazman (Clerk) : Aylin İNALTEKİN
Sayman (Treasurer) : Arsen GÜNGÖR

 

Çalışma Birimleri Koordinatörleri (Working Group Coordinators)
Bilimsel Çalışma Grubu (Scientific Works Group) : Yiğit MOĞOL
İletişim Grubu (Communication Group) : İlayda UYAT
Yazı İşleri Grubu (Editing Group) : Deniz ULUÇEÇEN
Organizasyon Grubu (Organization Group) : Ahmet SAÇ