• Türkçe
  • English

ÖDÜL SPONSORLARIMIZ:

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’ne kongremizin sunum ödüllerinde sağladığı finansal sponorluk için çok teşekkür ederiz.

        

 

TUSDATA TUS Hazılık Merkezleri’ne kongremizin sunum ödüllerine sağladığı kitap seti desteği için ve her katılımcımıza hediye ettiğimiz kitap örnekleri için teşekkür ederiz.

 

 FİNANSAL SPONSORLARIMIZ:

 Kongremize katkılarından dolayı Bronz Sponsorumuz DeltaMed' e teşekkür ederiz.

 

 

Kongremize sağladığı katkılardan ötürü Bronz sponsorumuz BergMedikal’e teşekkür ederiz.