• Türkçe
  • English

Biyofizik, canlı organizmaları fiziksel ve matematiksel prensiplerle incelenerek işleyişleri hakkında bilgi edinen, üç boyutlu modellemeler ve nanoteknoloji de dahil teknolojinin her alanını kullanan ve yeni teknolojik uygulamalar geliştiren bir disiplindir. Bu disiplin, tıppın bütün klinik uzmanlıkları, biyoloji, fizik, matematik ve mühendislik gibi birçok farklı bilim alanıyla birlikte çalışarak sağlık sorunlarının çözümüne katkıda bulunur ve sağlık alanında önemli bir rol oynar.

Biyofizik disiplininin kapsamı oldukça geniş olduğu için, tıbbı ilgilendiren her türlü bilgi ve teknolojik gelişme, yani ilginç olan her türlü konu, biyofiziğin araştırma ve geliştrime alanına girer. Vücut sistemlerinin fiziksel olaylarının değerlendirilmesi, genel biyofizik konuları arasında yer alır. Bu konu, kan akımı, kalp atışı, solunum ve kas hareketleri gibi farklı vücut fonksiyonlarının nasıl çalıştığını anlamayı içerir. Elektrobiyofizik, elektriksel olayların canlı organizma ile etkileşimini inceler, organizmanın ürettiği elektriksel olayları araştırır ve böylece sinir sistemini ve kalp ritmini kontrol eden elektriksel aktiviteler gibi çeşitli vücut fonksiyonlarını anlamamıza yardımcı olur. Radyasyon biyofiziği, radyoaktivitenin ve elektromanyetik ışınların canlı ile etkileşimini inceler. Tıpta teşhis ve tedavi amacı ile kullanılan radyasyon tekniklerinin geliştirilmesine ve etkilerinin incelenmesine yardımcı olur. Biyofiziksel modelleme, örneğin tek tek nöronların elektrik iletimi, nöronların birbirleriyle etkileşimleri ya da nöral aktivitenin zamanlamasını ve paternlerini ve aynı zamanda çevresel faktörlerin (ilaçlar, hormonlar) sinir sistemi üzerindeki etkilerini analiz edebildiği gibi sinir ağlarının yani daha büyük ölçekli nöral devrelerin analizinde de kullanılabilir. Bu modeller, nöronların optogenetik veya elektriksel uyarım gibi tekniklerle kontrol edilmesi için yapay nöral implantların tasarımında kullanılabilir. Moleküler biyofizik, canlı organizmanın moleküler yapısını, birbirleriyle etkileşimlerini ve hücresel olayları inceleyerek, nanoteknolojiden kanser mekanizmasına kadar olan çeşitli konulara odaklanır. Bu konu, biyolojik moleküllerin yapısını ve işleyişini anlamamızı sağlar ve biyoteknolojik uygulamaların geliştirilmesine katkıda bulunur.

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı 2013 yılında kurulmuştur. Dr. Öğrt. Üyesi Akif MAHARRAMOV ve Doç. Dr. Bilge GÜVENÇ TUNA öğretim üyesi kadrosunu oluşturmaktadır.

 

 

Eğitim

Anabilim Dalımız Tıp Fakültesi “Dönem I ve II Biyofizik” derslerinin yanısıra üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi “1. ve 2. Sınıf Biyofizik” ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü “Biyofizik” derslerini vermektedir.

 

 

Araştırma Konuları

·         Hedefe Yönelik ilaç taşıma sistemleri

·         Biyosensörler

·         Kardiyovasküler Hastalıklar ve Damar Yaşlanması

·         Damar Biyomekaniği

·         Elektromagnetik alanın biyolojik sistemlerin informasyonu üzerine etkileri