• Türkçe
 • English

Akademik Program Kitapçığı Komisyonu

 1. Dr. Öğr. Üyesi  A. Arzu Akalın (Başkan)
 2. Prof. Dr. Özge Köner
 3. Prof. Dr. Özlem Tanrıöver
 4. Prof. Dr. Meltem Uğraş
 5. Prof. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel
 6. Prof. Dr. Bayram Yılmaz
 7. Prof. Dr. Gazi Yıldırım
 8. Doç. Dr. Çağatay Acuner
 9. Doç. Dr. Burcu Gemici Başol
 10. Dr. Öğr. Üyesi  Elif Çiğdem Altunok
 11. Dr. Öğr. Üyesi  Serdar Özdemir
 12. Dr. Öğr. Üyesi  Hale Arık Taşyıkan

Anabilim Dalı – Bilim Dalı Eğitim Sorumluları

Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Akif İnanıcı

Anatomi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi  Erdem Söztutar

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. A. İnci Özden

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi  Alev Cumbul

Fizyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Bayram Yılmaz

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Çağatay Acuner

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Turgay İsbir

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Tüm TEAD Öğretim Üyeleri

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Doç. Dr. Elif Vatanoğlu

İmmünoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi  Elif Çiğdem Altunok

Acil Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sezgin Sarıkaya

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Özlem Tanrıöver

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı

Doç. Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Belma Haliloğlu

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Oktay Taşkapan

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. M. Ece Genç

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Özgür Ortancıl

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Emine Sevda Özdoğan

Halk Sağlığı

Prof. Dr. Erol Sezer

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Dönem 6/Dönem 4

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı

Doç. Dr. Atilla Özkan

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Muzaffer Değertekin

Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Burcu Örmeci

Nükleer Tıp

Doç. Dr. Nalan Alan Selçuk

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr.Naz Berfu Akbaş 

Radyoloji Anabilim Dalı

Prof Dr. Neslihan Taşdelen

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi  A. Çınar Kuşkucu

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Özge Köner

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Uğur Türe

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Şafak Karaçay

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Özcan Gökçe

Göğüs Cerrahisi AnaBilim Dalı

Prof. Dr. Sina Ercan

Göz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi  Vildan Öztürk

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gazi Yıldırım

Prof. Dr. Rukset Attar

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Halit Yerebakan

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Müzeyyen Doğan

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Gökhan Meriç

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ferda Özkan

Plastik, Rekonst. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Uğur A. Bingöl

Üroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Faruk Yencilek

Biyofizik Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi  Akif Maharramov

 

 

Araştırma Stratejileri Komisyonu

 1. Prof. Dr. Sina Ercan (Başkan)
 2. Prof. Dr. Recep Erol Sezer
 3. Doç. Dr. Çağatay Acuner
 4. Doç. Dr. Ugur Anil Bingol
 5. Prof. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel
 6. Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Altunok
 7. Dr. Öğretim Üyesi Alev Cumbul

Bologna Süreci Danışma Kurulu (Kurum içi Paydaş)

 1. Prof.Dr. Sina Ercan (Başkan)
 2. Prof. Dr. Bayram Yılmaz
 3. Doç. Dr .Güldal İzbırak
 4. Prof. Dr. Erol Sezer
 5. Doç. Dr. Çağatay Acuner (Tıp Fakültesi Bologna Sorumlusu)
 6. Prof. Dr. Berrin Aktekin
 7. Prof. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel
 8. Prof. Dr. Ece Genç
 9. Prof. Dr. Gazi Yıldırım
 10. Prof. Dr. Gülçin Kantarcı
 11. Prof. Dr. İnci Özden
 12. Prof. Dr. Özcan Gökçe
 13. Prof. Dr. Özge Köner
 14. Prof. Dr. Sibel Temür
 15. Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
 16. Prof. Dr. Sabri Kemahlı
 17. Doç. Dr. Mehtap Kaçar
 18. Prof. Dr. Meltem Uğraş
 19. Prof. Dr. Özlem Tanrıöver
 20. Dr. Öğr. Üyesi Arzu Akalın
 21. Dr. Öğr. Üyesi E. Çiğdem Altunok
 22. Dr. Öğr. Üyesi Hale Arık Taşyıkan
 23. Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özdemir
 24. Araş. Gör. Dr. Büşra Çağlar
 25. Araş. Gör. Dr. Can Şiroğlu
 26. TIP 2:Ece Seçen
 27. Tıp 3: Metehan Yelmenoğlu
 28. Tıp 4: Ali Yenigün*
 29. Tıp 5: Umut Deniz Akdağ
 30. Tıp 6: Egemen Kağan Çakar

Dış Eğitim Kurumları İşbirliği Komisyonu

 1. Dr. Öğr. Üyesi Vildan Öztürk (Başkan)
 2. Doç. Dr. İbrahim Çağatay Acuner
 3. Doç. Dr. Burcu Örmeci
 4. Dr. Öğr. Üyesi Dilek Barutçu Ataş
 5. Dr. Öğr. Üyesi  A. Arzu Akalın (Birinci Basamak Sorumlusu)
 6. Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özdemir (YEGEP Sorumlusu)

Eğitim Programı Entegrasyon Komisyonu

 1. Prof. Dr. Bayram Yılmaz (Başkan)
 2. Prof. Dr. Recep Erol Sezer
 3. Prof. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel
 4. Doç. Dr. Soner Doğan
 5. Doç. Dr. Aylin Yaba Uçar
 6. Doç. Dr.  Deniz Yat Kıraç
 7. Dr. Öğr. Üyesi  Arzu Akalın
 8. Dr. Öğr. Üyesi  Çiğdem Altunok
 9. Dr. Öğr. Üyesi  Hale Arık Taşyıkan
 10. Dr. Öğr. Üyesi  Bilge Güvenç Tuna
 11.  Dr. Öğr. Üyesi  Vildan Öztürk

Eğitim Yönetim Sistemi Birimi

 1. Dr. Öğr. Üyesi  Serdar Özdemir
 2. Dr. Öğr. Üyesi  Elif Çiğdem Altunok
 3. Dr. Öğr.Üyesi Bilge Güvenç Tuna
 4. İsmail Dağlıoğlu (Tıp Eğt. Sekr.)

Erken Klinik Temas Komisyonu

 1. Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı (Başkan)
 2. Prof. Dr. Dr. Hülya  Ercan Sarıçoban
 3. Doç. Dr. Sevtap Akbulut
 4. Prof. Dr. Özlem Tanrıöver
 5. Doç. Dr. Hakan Terekeci
 6. Dr. Öğr. Üyesi  Arzu Akalın
 7. Dr. Öğr. Üyesi  Serdar Özdemir

Koordinatörler Kurulu (KK)

Başkoordinatör: Prof. Dr. Recep Erol Sezer

Başkoordinatör yardımcıları:
Doç. Dr. Mehtap Kaçar
Prof. Dr. Ferdi Menda
Prof. Dr. Sibel Temür
Dr. Öğr. Üyesi  Arzu Akalın
Dr. Öğr. Üyesi  Vildan Öztürk

DÖNEM I Koordinatörü:   Dr. Öğr. Üyesi  Çiğdem Altunok
Koordinatör Yardımcıları:
Doç. Dr. Soner Doğan
Doç. Dr. Aylin Yaba Uçar
Dr. Öğr. Üyesi Oya Alagöz
Dr. Öğr.Üyesi Aikaterini Panteli
Dr. Öğr.Üyesi Bilge Güvenç Tuna

DÖNEM II Koordinatörü:  Doç. Dr. Burcu Gemici Başol
Koordinatör Yardımcıları:
Doç. Dr. Deniz Kıraç
Dr. Öğr. Üyesi  Alev Cumbul
Dr. Öğr. Üyesi  Mohammad Elgazzar
Dr. Öğr. Üyesi Müge Kopuz Álvarez Noval

DÖNEM III Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi  Hale Arık Taşyıkan
Koordinatör Yardımcıları:
Prof. Dr. Hasan Aydın
Dr. Öğr.Üyesi Emine Nur Özdamar
Dr. Öğr. Üyesi Erdem Söztutar
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Yalçın

DÖNEM IV Koordinatörü: Prof. Dr. Gazi Yıldırım
Koordinatör Yardımcıları:
Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban
Doç. Dr. Andaç Aykan
Doç. Dr. Müge Bıçakçıgil
Dr. Öğr. Üyesi Ferudun Çelikmen
Dr. Öğr Üyesi H. Rengin Bilgen Akdeniz

DÖNEM V Koordinatörü: Prof. Dr. Özge Köner
Koordinatör Yardımcıları:
Prof. Dr. Ece Genç
Prof. Dr. Hatice Türe
Doç Dr. Müzeyyen Doğan
Doç Dr. İlke Bahçeci Şimşek
Doç. Dr. Asuman Cömert Erkılınç
Doç.Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu

DÖNEM VI  Koordinatörü: Prof. Dr. Meltem Uğraş
Koordinatör Yardımcıları:
Prof. Dr. Fatih Ağalar
Prof. Dr. Rukset Attar
Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
Doç. Dr. Naz Berfu Akbaş
Dr. Öğr. Üyesi  Barış Murat Ayvacı

ICP Koordinatörü: Prof. Dr. Özlem Tanrıöver
ICP Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi  A. Arzu Akalın

PDÖ Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi  Serdar Özdemir
PDÖ Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. İbrahim Çağatay Acuner
PDÖ Koordinatör Yardımcısı: Doç.Dr.Burcu Gemici Başol

Seçmeli Ders Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi  A. Arzu Akalın
Seçmeli Ders Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr. Seda Güleç Yılmaz

Erken Klinik Temas Koordinatörlüğü:
Erken Klinik Temas Koordinatörü:
Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
Erken Klinik Temas Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Hakan Terekeci
Erken Klinik Temas Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi  Arzu Akalın

Öğrenci Üyeler:
Dönem 1:
 Ece Yılmaz
                 Diyar Ürümci
                 Aylin Ates

Dönem 2:  Ece Seçen
                  Ahmet Hatipoğlu
                  Tuğba Özedirne

Dönem 3:  Ekin Karagölent
                  Metehan Yelmenoğlu

Dönem 4:  Ali Yenigün
                  Dilara Akkad

Dönem 5:  Umut Deniz Akdağ

Dönem 6:  Egemen Kaan Çakar

Müfredat Kurulu (MK)

 1. Prof. Dr. Bayram Yılmaz (Başkan)
 2. Prof. Dr. Özlem Tanrıöver*
 3. Prof. Dr. Sabri Kemahlı
 4. Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
 5. Prof. Dr. Dr. Hülya  Ercan Sarıçoban
 6. Doç. Dr. Mehtap Kaçar
 7. Doç. Dr. Aylin Yaba Uçar
 8. Doç. Dr. Burcu Gemici Başol
 9. Dr. Öğr. Üyesi  Arzu Akalın*
 10. Dr. Öğr. Üyesi  Hale Arık Taşyıkan
 11. Berfin Ece Akbulut (Öğrenci Üye) Dönem 5

Öğrenci Merkezli Eğitim Etkinlikleri Komisyonu

Prof. Dr. Sabri Kemahlı (Başkan)

Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) Çalışma Grubu

 1. Doç. Dr. Çağatay Acuner (Başkan)
 2. Dr. Öğr. Üyesi  Serdar Özdemir
 3. Prof. Dr. Sabri Kemahlı
 4. Prof. Dr. Recep Erol Sezer
 5. Doç. Dr. Güldal İzbırak
 6. Prof. Dr. Özlem Tanrıöver

Taska Dayalı Eğitim Çalışma Grubu

 1. Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı (Başkan)
 2. Prof. Dr. Çağrı Büke
 3. Prof. Dr. Sabri Kemahlı
 4. Prof. Dr. Sibel Temur
 5. Prof. Dr. Banu Salepçi̇
 6. Dr. Öğr. Üyesi  Serdar Özdemir
 7. Dr. Öğr. Üyesi Vildan Öztürk

Ölçme Değerlendirme Kurulu (ÖDK)

 1. Dr. Öğr. Üyesi  Serdar Özdemir (Başkan)
 2. Prof. Dr. Rukset Attar
 3. Prof. Dr. Özge Köner
 4. Prof. Dr. Özlem Tanrıöver* 
 5. Doç. Dr. Deniz Kıraç
 6. Doç. Dr. Belma Haliloğlu
 7. Dr. Öğr. Üyesi  Çiğdem Altunok*
 8. Dr. Öğr. Üyesi  Hale Arık Taşyıkan
 9. Ekin Karagölent (Öğrenci Üye) Dönem 3

Öz Değerlendirme Kurulu (ÖZDK)

Doç. Dr. Çağatay Acuner (Başkan)

ÖDR / MÖTE Standart Grupları:
1-Amaç ve Hedefler:

Doç. Dr. Çağatay Acuner
Dr. Öğr. Üyesi Akif Maharramov

2-Eğitim Programı:
Dr. Öğr. Üyesi Alev Cumbul
Prof. Dr. Özlem Tanrıöver

3-Öğrencilerin Değerlendirilmesi:
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi Bilge Güvenç Tuna

4-Öğrenciler:
Prof. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel
Doç. Dr. Doç.Dr. Deniz Kıraç

5-Program Değerlendirme:
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Akalın
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Altunok

6-Öğretim Elemanları:
Prof. Dr. Sibel Temür
Prof. Dr. Ferdi Menda
Doç. Dr. Mehtap Kaçar

7-Eğitsel Kaynak ve Olanaklar:
Doç. Dr. Soner Doğan
Doç. Dr. Aylin Yaba Uçar

8-Yönetim ve Yürütme:
Prof. Dr. Ece Genç
Dr. Öğr. Üyesi Hale Arık Taşyıkan

9-Sürekli Yenilenme ve Gelişim:
Dr. Öğr. Üyesi Vildan Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Erdem Söztutar

Program Değerlendirme Kurulu (PDK)

 1. Doç. Dr. Çağatay Acuner (Başkan)
 2. Doç. Dr. Güldal İzbırak 
 3. Dr. Öğr. Üyesi  Ayşe Arzu Akalın*
 4. Dr. Öğr. Üyesi  Serdar Özdemir*
 5. Prof. Dr. Sabri Kemahlı
 6. Doç. Dr. Zeynep Alkan
 7. Doç. Dr. Burcu Gemici Başol
 8. Prof. Dr. Meltem Uğraş
 9. Dr. Öğr. Üyesi  Emine Nur Özdamar
 10. Dr. Öğr. Üyesi  Elif Çiğdem Altunok*
 11. Dr. Öğr. Üyesi  Vildan Öztürk*
 12. Göksu Saygılı (Öğrenci Üye) Dönem 3

Program Geliştirme Üst Kurulu (PGK)

 1. Prof. Dr. Sina Ercan (Başkan)
 2. Prof. Dr. Bayram Yılmaz
 3. Doç. Dr. Güldal İzbırak*
 4. Prof. Dr. Recep Erol Sezer
 5. Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özdemir*
 6. Doç. Dr. İ. Çağatay Acuner
 7. Prof. Dr. Gülçin Kantarcı
 8. Prof. Dr. Sabri Kemahlı
 9. Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
 10. Prof. Dr. Özlem Tanrıöver*
 11. Prof. Dr. Sibel Temür
 12. Ediz Hacılar (Öğrenci Üye) Dönem 5            

Seçmeli Ders Komisyonu

 1. Prof. Dr. Turgay İsbir (Başkan)
 2. Prof. Dr. Jale Çoban
 3. Prof. Dr. E. Sevda Özdoğan
 4. Prof. Dr. Hasan Aydın
 5. Doç. Dr. İbrahim Çağatay Acuner
 6. Doç. Dr. Seda Güleç Yılmaz
 7. Dr. Öğr. Üyesi  Arzu Akalın

Staj Kılavuzu Komisyon Üyeleri

 1. Doç. Dr. İbrahim Çağatay Acuner (Başkan)
 2. Doç. Dr. Güldal İzbırak
 3. Dr. Öğr. Üyesi  Serdar Özdemir
 4. Prof. Dr. Fatih Ağalar
 5. Prof. Dr. Gülçin Kantarcı
 6. Prof. Dr. Gazi Yıldırım
 7. Prof. Dr. Meltem Uğraş
 8. Dr. Öğr. Üyesi  Vildan Öztürk
 9. Dr. Öğr. Üyesi  A. Arzu Akalın

Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Komisyonu

 1. Prof. Dr. R. Erol Sezer (Başkan)
 2. Prof. Dr. Rukset Attar
 3. Prof. Dr. Cengiz Pata
 4. Prof. Dr. Özlem Tanrıöver
 5. Dr. Öğr. Üyesi  Arzu Akalın
 6. Dr. Öğr. Üyesi Hale Arık Taşyıkan

Ulusal Çekirdek Eğitim Programı - Uyumlaştırma Komisyonu (UÇEP - UK)

 1. Dr. Öğr. Üyesi A. Arzu Akalın (Başkan)
 2. Doç. Dr. Güldal İzbırak
 3. Prof. R. Erol Sezer
 4. Prof. Dr. Rukset Attar
 5. Prof. Dr. Filiz Bakar
 6. Prof. Dr. Sabri Kemahlı
 7. Doç. Dr. İ. Çağatay Acuner
 8. Prof. Dr. Özlem Tanrıöver
 9. Dr. Öğr. Üyesi Vildan Öztürk

Uluslararasılaştırma Komisyonu

 1. Prof. Dr. Özlem Tanrıöver (Başkan)
 2. Prof. Dr.Gülderen Yanıkkaya Demirel
 3. Prof. Dr. Bayram Yılmaz

Yönetmelik ve Yönerge Komisyonu

 1. Doç. Dr. Güldal İzbırak (Başkan)
 2. Dr. Öğr. Üyesi A. Arzu Akalın
 3. Prof. Dr. Bayram Yılmaz
 4. Prof. Dr. Erol Sezer
 5. Prof. Dr. İnci Özden
 6. Doç. Dr. İ. Çağatay Acuner
 7. Doç. Dr. Deniz Kıraç
 8. Tıp. Fak. Sekreteri Esra İlhan

*: TEAD Temsilcisi Üye

 

 

Web Sayfası Komisyonu

 1. Prof. Sina Ercan (Başkan)
 2. Prof. Bayram Yılmaz
 3. Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Altunok
 4. Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özdemir
 5. Esra İlhan (Fakülte Sekr.)
 6. İsmail Dağlıoğlu (Tıp Eğt. Sekr.)