• Türkçe
 • English

Akademik Program Kitapçığı Komisyonu

 1. Doç. Dr. Mehtap Kaçar (Başk)
 2. Prof. Dr. Özlem Tanrıöver  
 3. Doç. Dr. Burcu Gemici Başol
 4. Doç. Dr. İlke Bahçeci Şimşek
 5. Dr. Öğr. Üyesi E. Çiğdem Keleş
 6. Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özdemir
 7. Dr. Öğr. Üyesi Hale Arık Taşyıkan

Anabilim Dalı – Bilim Dalı Eğitim Sorumluları

Anabilim Dalı – Bilim Dalı Eğitim Sorumluları:
 
Adli Tıp Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi  Sıtkı Tıplamaz
Anatomi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi  Erdem Söztutar
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. A. İnci Özden
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi  Alev Cumbul
Fizyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Mehtap Kaçar
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Turgay İsbir
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Güldal İzbırak
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Doç. Dr. Elif Vatanoğlu
İmmünoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Elif Çiğdem Altunok
Acil Tıp Anabilim Dalı
Dönem 4: Dr. Öğretim Üyesi Merve Ekşioğlu
Dr. Öğr. Üyesi Eren Gökdağ
Dönem 6: Dr. Öğretim Üyesi Cem Şimşek
 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Prof. Dr. Özlem Tanrıöver Anabilim Dalı Başkan V.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Doç. Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Meltem Uğraş
Dr. Çiğdem Yanar Ayanoğlu
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mehmet Oktay Taşkapan
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. M. Ece Genç
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Kübra Neslihan Kurt Oktay
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. R. Erol Sezer
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 
Dönem 6: Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
Dönem 4: Dr. Öğr. Üyesi Şahin Laçin
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Muzaffer Değertekin
Nöroloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Halide Rengin Bilgen     
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Şilek
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Doç. Dr. Nalan Alan Selçuk
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Doç. Dr. Naz Berfu Akbaş 
Radyoloji Anabilim Dalı
Prof Dr. Neslihan Taşdelen
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ömer Faruk
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Doç. Dr. Tuğhan Utku
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Uğur Türe
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Şafak Karaçay
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Özcan Gökçe
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Sina Ercan
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Vildan Öztürk
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Prof. Dr. Gazi Yıldırım
Prof. Dr. Rukset Attar
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Halit Yerebakan
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. İlhan Topaloğlu Anabilim Dalı Başkan V.
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Gökhan Meriç
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ferda Özkan
Plastik, Rekonst. Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Uğur A. Bingöl
Üroloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Faruk Yencilek

Biyofizik Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Akif Maharramov

Araştırma Stratejileri Komisyonu

 1. Prof. Dr. Bayram Yılmaz (Başkan)
 2. Prof. Dr. Sina Ercan
 3. Prof. Dr. Recep Erol Sezer
 4. Prof. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel
 5. Doç. Dr. İ. Çağatay Acuner
 6. Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl
 7. Dr. Öğretim Üyesi Alev Cumbul
 8. Dr. Öğretim Üyesi E. Çiğdem Altunok

Bologna Süreci Danışma Kurulu (Kurum içi Paydaş)

 1. Prof. Dr. Sina Ercan (Başkan)
 2. Prof. Dr. Bayram Yılmaz
 3. Doç. Dr. Güldal İzbırak
 4. Prof. Dr. R. Erol Sezer
 5. Doç. Dr. İ. Çağatay Acuner (Tıp Fakültesi Bologna Sorumlusu)
 6. Prof. Dr. Berrin Aktekin
 7. Prof. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel
 8. Prof. Dr. Ece Genç
 9. Prof. Dr. Gazi Yıldırım
 10. Prof. Dr. Gülçin Kantarcı
 11. Prof. Dr. İnci Özden
 12. Prof. Dr. Özcan Gökçe
 13. Prof. Dr. Özge Köner
 14. Prof. Dr. Sibel Temür
 15. Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
 16. Prof. Dr. Sabri Kemahlı
 17. Doç. Dr. Mehtap Kaçar
 18. Prof. Dr. Meltem Uğraş
 19. Prof. Dr. Özlem Tanrıöver
 20. Dr. Öğr. Üyesi A.Arzu Akalın
 21. Dr. Öğr. Üyesi E.Çiğdem Altunok
 22. Dr. Öğr. Üyesi Hale Arık Taşyıkan
 23. Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özdemir
 24. Arş. Gör. Dr. Büşra Çağlar
 25. Araş. Gör. Dr. Can Şiroğlu
 26. TIP 1: Zehra Eraslan
 27. TIP 2: Ümit Enes Güler
 28. TIP 3: Ece Seçen
 29. Tıp 4: Metehan Yelmenoğlu
 30. Tıp 5: Ali Yenigün
 31. Tıp 6: Ediz Hacılar

Dış Eğitim Kurumları İşbirliği Komisyonu

 1. Dr. Öğr. Üyesi A. Arzu Akalın (Başkan)
 2. Prof. Dr. Rukset Attar
 3. Doç. Dr. Hakan Şilek
 4. Dr. Öğr. Üyesi Vildan Öztürk

Eğitim Yönetim Sistemi Birimi

 1. Dr. Öğr. Üyesi  Serdar Özdemir
 2. Dr. Öğr. Üyesi  Elif Çiğdem Altunok
 3. Dr. Öğr.Üyesi Bilge Güvenç Tuna
 4. İsmail Dağlıoğlu (Tıp Eğt. Sekr.)
 5. Yeter Yılancı (Tıp Eğt. Sekr.)

Koordinatörler Kurulu (KK)

Koordinatörler Kurulu (KK)
Başkoordinatör: Doç. Dr. Mehtap Kaçar

Başkoordinatör yardımcıları:
Prof. Dr. Özlem Tanrıöver
Doç. Dr. İlke Bahçeci Şimşek
Dr. Öğr. Üyesi E. Çiğdem Keleş

DÖNEM I Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi E. Çiğdem Keleş
Koordinatör Yardımcıları:
Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna
Doç. Dr. Aylin Yaba Uçar
Doç. Dr. G. Seda Güleç Yılmaz 
Dr. Öğr. Üyesi A. Cenk Andaç
Dr. Öğr. Üyesi Aikaterini Panteli

DÖNEM II Koordinatörü: Doç. Dr. Burcu Gemici Başol
Koordinatör Yardımcıları:
Prof. Dr. Soner Doğan
Doç. Dr. Deniz Kıraç
Dr. Öğr. Üyesi Alev Cumbul
Dr. Öğr. Üyesi Müge Kopuz Álvarez Noval
Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı Tıplamaz

DÖNEM III Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Hale Arık Taşyıkan
Koordinatör Yardımcıları:
Prof. Dr. Hasan Aydın
Dr. Öğr. Üyesi Oya Akçın Alagöz
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Çayır
Dr. Öğr. Üyesi Emine Nur Özdamar
Dr. Öğr. Üyesi Erdem Söztutar

DÖNEM IV Koordinatörü: Prof. Dr. Özlem Tanrıöver
Koordinatör Yardımcıları:
Prof. Dr. Filiz Bakar
Prof. Dr. Müge Bıçakçıgil Kalaycı
Dr. Öğr. Ü. Fırat Demircan
Dr. Öğr. Üyesi Emin Gökhan Gencer
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Tura

DÖNEM V Koordinatörü: Doç. Dr. İlke Bahçeci Şimşek 
Koordinatör Yardımcıları:
Prof. Dr. M. Ece Genç
Prof. Dr. Hatice Türe
Prof. Dr. Müzeyyen Doğan
Doç. Dr. Asuman Cömert Erkılınç
Doç. Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu

DÖNEM VI  Koordinatörü: Prof. Dr. Meltem Uğraş
Koordinatör Yardımcıları:
Prof. Dr. Rukset Attar
Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
Doç. Dr. Naz Berfu Akbaş
Doç. Dr. Servet Karagül
Dr. Öğr. Üyesi M. Ferudun Çelikmen

Klinik Pratiğe Giriş (ICP) Koordinatörü: Prof. Dr. Özlem Tanrıöver
Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi A. Arzu Akalın

Probleme Dayalı Öğrenme (PBL) Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özdemir
Koordinatör Yardımcıları:
Doç. Dr. Deniz Kıraç

Seçmeli Ders Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi A. Arzu Akalın
Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. G. Seda Güleç Yılmaz

Erken Klinik Temas Koordinatörü: Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
Koordinatör Yardımcıları:
Prof. Dr. Ferdi Menda
Prof. Dr. Rukset Attar
Prof. Dr. Özlem Tanrıöver
Dr. Öğr. Üyesi A. Arzu Akalın

Öğrenci Üyeler:
Dönem 1: Zehra Eraslan
Pınar Dündar
Ecem Sena Cınar
Shorouk Mosbah
Dönem 2: Ümit Enes Güler
Destina Gürel
Yara Saad Othman
Elmira Abdüllayeva
Dönem 3: Ece Seçen
Ahmet Hatipoğlu
Tuğba Özedirne
Dönem 4: Göksu Saygılı
Ekin Karagölent
Metehan Yelmenoğlu
Dönem 5: Ali Yenigün
Dilara Akkad
Dönem 6: Umut Deniz Akdağ
Ediz Hacılar

Müfredat Kurulu (MK)

 1. Prof. Dr. Özlem Tanrıöver (Başkan)
 2. Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özdemir (Bşk yrd)
 3. Prof. Dr. Bayram Yılmaz
 4. Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban
 5. Doç. Dr. Mehtap Kaçar
 6. Prof. Dr. Sabri Kemahlı
 7. Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
 8. Doç. Dr. Aylin Yaba Uçar
 9. Dr. Öğr. Üyesi Hale Arık Taşyıkan
 10. Berfin Ece Akbulut (Öğrenci Üye) Dönem 6

Öğrenci Merkezli Eğitim Etkinlikleri Komisyonu

Prof. Dr. Sabri Kemahlı (Başkan)
 
Probleme Dayalı Öğrenme (PBL) Çalışma Grubu
 1. Doç. Dr. İ. Çağatay Acuner (Başkan)
 2. Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özdemir
 3. Prof. Dr. Sabri Kemahlı         
 4. Prof. Dr. Recep Erol Sezer
 5. Doç. Dr. Güldal İzbırak
 6. Prof. Dr. Özlem Tanrıöver
 
Göreve Dayalı Öğrenme (TBL) Çalışma Grubu
 1. Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı (Başkan)
 2. Prof. Dr. Sabri Kemahlı
 3. Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi̇
 4. Prof. Dr. Sibel Temür
 5. Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özdemir
 6. Dr. Öğr. Üyesi Vildan Öztürk

Ölçme Değerlendirme Kurulu (ÖDK)

 1. Dr. Öğr. Üyesi  Serdar Özdemir (Başkan)
 2. Prof. Dr. Özge Köner
 3. Prof. Dr. Özlem Tanrıöver
 4. Prof. Dr. Rukset Attar
 5. Doç. Dr. Deniz Kıraç
 6. Dr. Öğr. Üyesi  E. Çiğdem Altunok
 7. Dr. Öğr. Üyesi Erdem Söztutar
 8. Ekin Karagölent (Öğrenci Üye) Dönem 4

Öz Değerlendirme Kurulu (ÖZDK)

Doç. Dr. İ.Çağatay Acuner (Başkan)

Prof. Dr. Sina Ercan

Dekan

ÖzDK Başkanı

Prof. Dr. Bayram Yılmaz

Dekan Yardımcısı

ÖzDK Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Çağatay Acuner

Mikrobiyoloji AD Başkanı

ÖzDK Koordinatörü

Prof. Dr. Özlem Tanrıöver

Aile Hekimliği AD, Tıp Eğitimi AD

ÖzDK Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi A. Arzu Akalın

Tıp Eğitimi AD

ÖzDK Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özdemir

Tıp Eğitimi AD

ÖzDK Koordinatör Yardımcısı

Doç. Dr. Çağatay Acuner

Dr. Öğr. Üyesi Akif Maharramov

Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Biyofizik AD

1. Amaç ve Hedefler

Prof. Dr. Özlem Tanrıöver

Dr. Öğr. Üyesi Alev Cumbul

Aile Hekimliği AD

Histoloji AD

2. Eğitim Programının Yapısı ve İçeriği

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özdemir

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Güvenç Tuna

Tıp Eğitimi AD

Biyofizik AD

3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. GülderenYanıkkaya Demirel

Doç. Dr. Doç.Dr. Deniz Kıraç

İmmunoloji AD Başkanı

Tıbbi Biyoloji AD

4. Öğrenciler

Dr. Öğr. Üyesi A. Arzu Akalın

Dr. Öğr. Üyesi E. Çiğdem Altunok

Tıp Eğitimi AD, Aile Hekimliği AD

Biyoistatistik AD, Tıp Eğitimi AD

5. Program Değerlendirme

Doç. Dr. Mehtap Kaçar

Prof. Dr. Sibel Temür

Prof. Dr. Ferdi Menda

Fizyoloji AD

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

6. Akademik Kadro

Doç. Dr. Aylin Yaba Uçar

Doç. Dr. Soner Doğan

Histoloji AD

Tıbbi Biyoloji AD

7. Altyapı ve Olanaklar

Prof. Dr. Ece Genç

Dr. Öğr. Üyesi Hale Arık Taşyıkan

Tıbbi Farmakoloji AD

Halk Sağlığı AD

8. Örgütlenme, Yönetim ve Yürütme

Dr. Öğr. Üyesi Vildan Öztürk

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Söztutar

Göz Hastalıkları AD

Anatomi AD

9. Sürekli Yenilenme ve Gelişim

Öğrenci Üyeler

 

Dönem 1:  Zehra Eraslan; Dönem 2: Ümit Enes Güler

Dönem 3: Ece Seçen; Dönem 4: Göksu Saygılı ; Dönem 5:  Ali Yenigün;  Dönem 6:Umut Deniz Akdağ

Mezun Üyeler

Dr. Erdoğan Kocayiğit; Dr. Burçin Tuvana Us; Dr. Neslihan Uyar

Asistan Üye

Dr. Can Şiroğlu; Dr. Büşra Çağlar

İdari Personel Üyeler

Esra İlhan; Sevda Küçükyılmaz; Öznur Dündaroğlu; Kübra İnal;İsmail Dağlıoğlu; Yeter Yılancı

 

 

 

Program Değerlendirme Kurulu (PDK)

 1. Doç. Dr. İ. Çağatay Acuner (Başkan)
 2. Prof. Dr. Meltem Uğraş
 3. Prof. Dr. Sabri Kemahlı
 4. Prof. Dr. Zeynep Alkan
 5. Doç. Dr. Deniz Kıraç
 6. Dr. Öğr. Üyesi  A. Arzu Akalın
 7. Dr. Öğr. Üyesi  E. Çiğdem Altunok
 8. Dr. Öğr. Üyesi  Emine Nur Özdamar
 9. Dr. Öğr. Üyesi  Serdar Özdemir
 10. Dr. Öğr. Üyesi  Vildan Öztürk
 11. Göksu Saygılı (Öğrenci Üye) Dönem 4

Program Geliştirme Üst Kurulu (PGK)

 1. Prof. Dr. Sina Ercan (Başkan-Dekan)
 2. Prof. Dr. Bayram Yılmaz (Dek Yrd)
 3. Doç. Dr. Güldal İzbırak (Dek Yrd)
 4. Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Başkoord)
 5. Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özdemir (TEAD )
 6. Doç. Dr. İ. Çağatay Acuner (OZDK Bşk)
 7. Prof. Dr. Gülçin Kantarcı (Klin)
 8. Prof. Dr. Sabri Kemahlı (Klin)
 9. Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı (Klin)
 10. Prof. Dr. Özlem Tanrıöver (Uluslararası Değiş Prog Sor)
 11. Prof. Dr. Sibel Temür (Klin)
 12. Ediz Hacılar (Öğrenci Üye) Dönem 6

Seçmeli Ders Komisyonu

 1. Prof. Dr. Turgay İsbir (Başkan)
 2. Dr. Öğr. Üyesi A. Arzu Akalın (BşkYrd)
 3. Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi̇
 4. Prof. Dr. Hasan Aydın
 5. Prof. Dr. Jale Çoban
 6. Doç. Dr. İ. Çağatay Acuner
 7. Doç. Dr. Seda Güleç Yılmaz

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

 1. Doç. Dr. Güldal İzbırak(Başkan)
 2. Prof. Dr. Özlem Tanrıöver
 3. Prof. Dr. Sabri Kemahlı
 4. Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Arzu Akalın
 5. Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Altunok
 6. Dr. Öğr. Üyesi Vildan Öztürk
 7. Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özdemir

Staj Kılavuzu Komisyon Üyeleri

 1. Doç. Dr. İ. Çağatay Acuner (Başkan)
 2. Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özdemir
 3. Dr. Öğr. Üyesi A. Arzu Akalın
 4. Prof. Dr. Gülçin Kantarcı
 5. Prof. Dr. Gazi Yıldırım
 6. Prof. Dr. Meltem Uğraş
 7. Dr. Öğr. Üyesi Vildan Öztürk

Ulusal Çekirdek Eğitim Programı - Uyumlaştırma Komisyonu (UÇEP - UK)

 1. Dr. Öğr. Üyesi A. Arzu Akalın (Başkan)
 2. Prof. Dr. R. Erol Sezer
 3. Prof. Dr. Özlem Tanrıöver
 4. Prof. Dr. Rukset Attar
 5. Prof. Dr. Sabri Kemahlı
 6. Doç. Dr. İ. Çağatay Acuner
 7. Dr. Öğr. Üyesi Vildan Öztürk

Yönetmelik ve Yönerge Komisyonu

 1. Dr. Öğr. Üyesi A.Arzu Akalın (Başkan)
 2. Doç. Dr. Deniz Kıraç (BşkYrd)
 3. Doç. Dr. Güldal İzbırak
 4. Prof. Dr. R. Erol Sezer
 5. Prof. Dr. İnci Özden
 6. Doç. Dr. İ. Çağatay Acuner
 7. Tıp. Fak. Sekreteri Esra İlhan

 

Web Sayfası Komisyonu

 1. Prof. Sina Ercan (Başkan)
 2. Prof. Bayram Yılmaz
 3. Dr. Öğr. Üyesi E. Çiğdem Altunok
 4. Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özdemir
 5. Esra İlhan (Fakülte Sekr.)
 6. İsmail Dağlıoğlu (Tıp Eğt. Sekr.)