• Türkçe
  • English

Akademik Program (Curriculum)

 

2023-2024
Akademik Program

2022-2023
Akademik Program


2021-2022
Akademik Program


2020-2021
Akademik Program


2019-2020
Akademik Program


2018-2019
Akademik Program


2017-2018
Akademik Program


2016-2017
Akademik Program


2015-2016
Akademik Program


2014-2015
Akademik Program


 

ASM-TSM Saha Eğiticileri Toplantısı

Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Anabilim Dalları öğretim üyeleri TSM ve ASM hekimleriyle bu eğitimi amaca ulaştırmaya katkı sağlayıcı bir etkileşimi sürdürmektedir. ASM ve TSM hekimleriyle 13.10.2016 tarihinde  “Saha Eğiticileri Toplantısı” yapılmıştır.

 

 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ “ERKEN KLİNİK TEMAS” VE

“KIRSAL HEKİMLİK STAJI” SAHA EĞİTİCİLERİ TOPLANTISI

13 EKİM 2016

Amaç: 

Dönem II ve VI’ da uygulanmakta olan “Erken Klinik Temas” ve “Kırsal Hekimlik Stajı” kapsamında görev alan saha eğiticileri ile tanışmak, amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda beklentilerimizi ve eğitim programımızı paylaşarak karşılıklı etkileşimli bir işbirliği oluşturmaktır. 

Program:

16:30-16:45 Açılış (Prof. Dr. Sina Ercan)

16:45-17:00 İşbirliği kapsamında amaç ve hedeflerimiz (Prof. Dr. Recep Erol Sezer)

17:00-17:15 “Kırsal Hekimlik Stajı” Amaç ve hedefler (Doç. Dr. Hülya Akan)

17:15-17:30 “Erken Klinik Temas” Amaç ve Hedefler (Doç. Dr. Özlem Tanrıöver)

17:30-18:00 Tartışma-Karşılıklı beklentilerin ve geribildirimlerin alınması 

18:00-19:30 Yemek- Yeditepe Sofra

Dış Kurumda Staj Eğitimi Oryantasyon Toplantısı

İstanbul Kamu Hastaneleri Birliği Bölge Sekreterlikleri ile imzalanan protokol dışında bir de eğitim ve araştırma hastanelerinde öğrencilerimize eğitim veren kliniklerle karşılıklı niyet mektubu niteliğinde ek bir protokol imzalanmaktadır. “Dış Kurumda Staj Eğitimi Protokolü” başlıklı bu protokol esasen kliniklerin seçilme kriterlerine dayanılarak hazırlanmış ve eğitim amaç ve hedeflerini de içeren bir belgedir.

Protokol; Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Staj Koordinatörlüğü Genel Bilgileri, Dış Kurum Genel Bilgileri, Dış Kurum Hizmet ve Eğitim Altyapısı Bilgileri, Staj Eğitimi Amaç ve Hedefleri, Staj Koordinasyon Komitesi, Staj İşleyişi, Staj Akademik Programı, Staj AKTS Tablosu, Bağımsız Çalışma Saatleri, Ölçme Değerlendirme, Staj Takvimi, Öğrenci Grupları Listesi, Staj Kılavuzu, Staj Değerlendirme Formları gibi başlıklardan oluşmaktadır. Söz konusu protokollerin imzalandığı toplantılara aynı zamanda bir oryantasyon eğitimi de eklemlenerek fakülte amaç ve hedeflerimiz paylaşılmakta ve sürecin yürütülmesi için gerekli temel bilgilerin yanında dış eğitim kurumlarından beklentilerimiz aktarılmaktadır.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2017  DIŞ KURUMDA STAJ EĞİTİMİ PROTOKOLÜ 

Eğitim Organizasyon Şeması

Eğitim Yapısı Programı

 6 yıllık eğitim programı yapılanmasının büyük halini görebilmek için lütfen resmin üzerine tıklayınız.

 ctrl + / ctrl - ile yakınlaştırıp küçültebilirsiniz.

Program Çıktıları

Yeditepe Üniversitesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı (YUTF-MOTEP) Çıktıları 2021 (TR)
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Program Çıktılarımız, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı -UÇEP 2020 / Tıp Fakültesi Mezunlarının Ulusal Yetkinlik ve Yeterlikler Belgesi (UYYB)'de belirtilen yetkinlik ve yeterlikler listesi ile uyumlu hale getirilmiştir. Ulusal Çekirdek Eğitim Programı -UÇEP 2020 / UYYB'ye şu linkten ulaşabilirsiniz.


Yeditepe Üniversitesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı (YUTF-MOTEP) Çıktıları 2021 (TR)

Yeditepe Üniversitesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı (YUTF-MOTEP) Çıktıları 2021 (EN)

 

Yeditepe Üniversitesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı (YUTF-MOTEP) Çıktıları 2015 (TR)

Yeditepe Üniversitesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı (YUTF-MOTEP) Çıktıları 2015 (EN)

 


Yeditepe Üniversitesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı (YUTF-MOTEP) Çıktıları 2011 (TR)

Yeditepe Üniversitesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı (YUTF-MOTEP) Çıktıları 2011 (EN)

Program Çıktıları Dış Paydaş Toplantısı

Strateji Çalıştayı

Eğitim Strateji Çalıştayı 1 Raporu (2016)

Eğitim Strateji Çalıştayı 2 Raporu (2017)

Yönergeler