• Türkçe
  • English

 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (YÜTF) 1996-1997 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul ederek Türkiye’nin ilk Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi olma özelliğini kazanmıştır. İlk gününden beri İngilizce eğitim veren YÜTF hazırlık dönemi hariç 6 yıldır. Fakültemiz, 2002 yılından bugüne kadar 18 dönemde toplam 943 mezun vermiştir. Halen hazırlık sınıfı dahil 605 öğrencisi, 129 tam zamanlı 34'ü yarı zamanlı olmak üzere toplam 163 öğretim elemanı ve 27 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Entegre eğitim sisteminin uygulandığı fakültemizde temel tıp bilgilerinin verildiği ilk 2 yılın ardından, 3. yılda kliniğe giriş döneminde ilk iki yılda anlatılan sistemlerin hastalıkları entegre olarak verilmektedir. Dört ve beşinci yıllarda zorunlu klinik stajlarına devam eden ve başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, 6. yıla geçerek intern olarak çalışmaya hak kazanırlar ve bu dönemin sonunda da "Tıp Doktoru" ünvanıyla mezun olurlar. Beşinci yıldan itibaren genel tekrar derslerinin uygulamaya konmasıyla mezunlarımızın yılda iki kez yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavındaki (TUS) başarıları belirgin şekilde artmıştır.

Eğitim programımızın amacı; Türkiye'nin ve dünyanın sağlık sorunlarını bilen ve birinci basamakta sağlık hizmet sunumunu ve yönetimini yapabilecek yeterlilikte bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, mesleğin etik kurallarını bilen, gözeten ve uygulayan, ulusal ve uluslararası düzeyde güncel bilgilere açık, sistematik düşünebilen, araştırıcı ve sorgulayıcı, kendisini sürekli yenileyip geliştiren, ekip çalışması yapabilen, tıp bilimi ve ilgili alanlarda teknolojiyi iyi kullanan, etkin iletişim becerilerine ve toplum lideri niteliklerine sahip hekimler yetiştirmektir.

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, eğitim programının bu amaçlarına ulaşmasını garanti altına almak adına bütün akreditasyon sistemlerinde ilkler arasında olup öncü rol oynamıştır. Türkiye’de bütün hastane ve birimleriyle uluslararası hasta güvenliği odaklı olan Joint Commission International (JCI) with Academic Reserch Hospital akreditasyonunu 2007 yılında alan ilk üniversite hastanesi olmuştur. Aynı başarıyı 2010, 2014 ve 2018 tarihlerinde yenileyerek bu başarının tesadüf olmadığını göstermiştir.  Yine geleceğin hekimlerini yetiştiren Tıp Eğitimi programı Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyonuna sahip az sayıda Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinden birisidir. Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun World Federation of Medical Education (WFME) tarafından tanınması nedeniyle YUTF mezunlarımız kariyerlerine dünyanın herhangi bir ülkesinde devam edebilme şansına sahiptir.

Başarılı öğrencilerimiz gerekli koşulları sağlamaları durumunda MD-Phd bütünleşik doktora programımıza kabul edilerek Tıp Fakültemizden doktora yeterliliklerini de alarak mezun olabilmektedir.

En ileri teknolojilerle donatılmış ve mevcut olan en ileri teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı klinik ortamlarımızda alanının önde gelen uzman akademisyenleri tarafından verilen tıp eğitiminin yüksek kalitesi, yarının doktorları için güvence teşkil etmektedir.

Prof. Dr. Sina ERCAN
DEKAN