• Türkçe
  • English

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Bayram YILMAZ

Temel Tıp Bilimleri Başkanı

Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı

(0216) 578 06 75 / 1675

byilmaz@yeditepe.edu.tr

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Güldal İZBIRAK

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

(0216) 578 05 77 / 1577

gizbirak@yeditepe.edu.tr