• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 2007 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalı öğretim üyesi kadrosu Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aylin YABA UÇAR, Dr. Öğr. Üyesi Alev Cumbul ve Dr. Öğr. Üyesi Oya Akçın Alagöz’den oluşmaktadır.

EĞİTİM
Lisans Eğitimi

Anabilim Dalımız, Tıp Fakültesi dönem I, II ve III Histoloji ve Embriyoloji teorik ve pratik derslerinin yanı sıra üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi 1. ve 2. sınıf Histoloji ve Embriyoloji teorik ve pratik derslerini vermektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi

Anabilim Dalımızda 2017 yılında açılan Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programı ve Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programları mevcuttur.

LABORATUVARLAR

Anabilim Dalımızda ulusal ve uluslararası proje işbirliklerimiz ile yürüttüğümüz çok sayıda proje yapılmaktadır.

Anabilim Dalımızın Araştırma ve Öğrenci Laboratuvarları:

Histomorfoloji Laboratuvarı: Parafin ve frozen doku takibi, bloklama, kesit alma ve histokimyasal boyama yöntemlerinin uygulandığı laboratuvar. Aynı zamanda RNA ve protein izolasyonu ile qRT-PCR ve western blot çalışmalarımızın yapıldığı laboratuvardır.

Hücre kültürü ve Görüntüleme Laboratuvarı: Hücre ve embriyo kültürü çalışmalarının yapıldığı; ışık mikroskobu, floresan mikroskobu ve stereloji mikroskobu ile görüntülemelerin yapıldığı laboratuvardır.

Mikroskobi Laboratuvarı: Eğitim ve öğrenci mikroskoplarının, eğitim maketlerimizin, preparat arşivimizin bulunduğu öğrenci laboratuvarıdır.

Araştırma Projeleri
Fare Oositi ve Preimplantasyon Dönemi Embriyolarında Gen Regülasyonu
Fare Polikistik Over Sendromu (PKOS) Modeli ve PKOS Patofizyolojisi
Fare Pramatüre Over Yetmezliği Modeli ve PKOS Patofizyolojisi