• Türkçe
  • English

Anabilim Dalımızda ulusal ve uluslararası proje işbirliklerimiz ile yürüttüğümüz çok sayıda proje yapılmaktadır.

Anabilim Dalımızın Araştırma ve Öğrenci Laboratuvarları:

  • Histomorfoloji Laboratuvarı: Parafin ve frozen doku takibi, bloklama, kesit alma ve histokimyasal boyama yöntemlerinin uygulandığı laboratuvar. Aynı zamanda RNA ve protein izolasyonu ile qRT-PCR ve western blot çalışmalarımızın yapıldığı laboratuvardır.
  • Hücre kültürü ve Görüntüleme Laboratuvarı: Hücre ve embriyo kültürü çalışmalarının yapıldığı; ışık mikroskobu, floresan mikroskobu ve stereloji mikroskobu ile görüntülemelerin yapıldığı laboratuvardır.
  • Mikroskobi Laboratuvarı: Eğitim ve öğrenci mikroskoplarının, eğitim maketlerimizin, preparat arşivimizin bulunduğu öğrenci laboratuvarıdır.

Araştırma Projeleri

  • Fare Oositi ve Preimplantasyon Dönemi Embriyolarında Gen Regülasyonu
  • Fare Polikistik Over Sendromu (PKOS) Modeli ve PKOS Patofizyolojisi
  • Fare Pramatüre Over Yetmezliği Modeli ve PKOS Patofizyolojisi

Histoloji Ve Embriyoloji Laboratuvarı