• Türkçe
 • English

Üniversitemiz, İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı tarafından 4142 sayılı Yasa ile 1996 yılında kurulan Yüksek Öğretim Yasası çerçevesinde kamu tüzel kişiliği, mali ve idari özerkliği olan bir vakıf üniversitesidir. Kurucusu Bedrettin Dalan’dır. 

Yeditepe Üniversitesi, çağdaş eğitim program ve uygulamalarıyla bilgi çağına dönük bir eğitim yapmaktadır. Üniversitemizin ana yerleşimi “26 Ağustos Yerleşimi” adını taşımaktadır.

Kampüs te ilk üç yılın eğitiminin sürdürüldüğü derslikler, Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarları, Klinik ve Mesleki Beceri Laboratuvarı ve diğer eğitim alanları, Tıp Fakültesi Dekanlık, Temel Tıp Bilimleri Bölümü yer almaktadır.

Ayrıca, kampüs içerisinde yer alan Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi Rektörlük binasında akademik ve idari personel, öğrenci ve araştırmacıların ihtiyaçlarına göre, bünyesinde bulunan kaynaklar ile en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadır.Bilgi Merkezi koleksiyonunda bulunan Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili kitaplar, NLM (National Library of Medicine)sınıflama sistemine göre, açık raflarda kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Bilgi Merkezi alanı 80 noktadan internet bağlantısı ile desteklenmiştir ve her noktası kablosuz internet (wireless) bağlantısı bulunmaktadır. Bilgi Merkezi haftanın 7 günü 24  saat hizmet vermektedir.

Tıp Fakültesi Hastanesi ise E-5 Karayolunun üzerinde Bostancı’da 2005-2006 Akademik yılında hizmete girmiştir. Hastanemiz ve bu kapsamda Bağdat caddesi polikliniği ve Balmumcu Göz hastalıkları Hastanesinde klinik eğitim sürdürülmektedir. Yeni Onkolojik cerrahi Merkezi nin de, 2016 yılı başında hizmete açılması planlanmaktadır.

Tarihsel süreç:

 • Sağlık Bakanlığı Eğitim Protokolü, 2000
 • Kampüs / Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarları, 2000-2003   
 • Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, 2005          
 • Sağlık Bakanlığı Eğitim Protokolünün yenilenmesi2003-2006
 • Klinik ve Mesleki Beceri Laboratuvarı kuruluşu, Simüle Hasta uygulamalarının başlaması, 2005-2006  
  • Klinik ve Mesleki Beceri Laboratuvarı’nın kuruluş amacı; öncelikli olarak Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimi gören klinik öncesi ve kliniğe giriş öğrencilerine beceri eğitimi vermek olup, temel klinik beceriler olarak tanımlanan öykü alma, fizik muayene, hasta hekim ilişkisi, iletişim becerileri ve mesleki beceriler olarak tanımlanan invaziv ve non-invaziv klinik prosedürlerin uygulanması için gerekli olan eğitimin verilmesi, hem de değerlendirilmesi olanağı amaçlanmıştır
  • Yeterliliğe dayalı eğitim kriterleri göz önüne alınarak, yaparak öğrenme (learning by doing) ve tam öğrenme yaklaşımları buna katılmış ve humanistik eğitim teknikleri kullanılmıştır. Fakültemizde 3 yıllık bir blok program olan ICP, komite derslerinden bağımsız olarak yürütülmekte olup klinik öncesi ve kliniğe giriş öğrencilerine beceri eğitimi vermek amaçlanmıştır. Bu bağlamda, öğrencilerin performansları hakkında geri bildirim sağlamak, temel klinik ve mesleki becerileri değerlendirmek ve öğrencilerin yeterliliğini ölçmek hedeflerini gütmektedir.
 • Ulusal ÇEP ilk uyum çalışmaları 2005
 • Eğitici Eğitimi Kursu (University of Florida in collaboration with Yeditepe University Faculty of Medicine) , 12-15/12/2005 Teaching Teachers Course,   "Epidemiology Methods: Beyond the basics for observational research design and analysis." 
 • Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın kurulması, 2007
 • Eğitici Eğitimi Kursu (University  of Illionis at Chicago College of Medicine DME  in collaboration with Yeditepe University Faculty of Medicine Dep. of  Med. Ed.), Teaching Teachers Course , “Curriculum Development and Change” “Standardized Patient / OSCE”,  “Advanced OSCE”, 2007-2008
 • The European University Association  / SWOT ANALYSIS 2007 
 • Tıp Dekanları Konseyi / Ulusal Tıp Eğitimi (Akreditasyon) Kurulu (UTEAK)  
  • UTEAK’a bir üye talep üzerine önerildi, halen YUTFni temsilen bir öğretim üyesi UTEAK DEK te aktif görev yapmaktadır.
 • UTEAK ilk Ziyaret Ekibi Eğitim Toplantısı’na YU TF ev sahipliği yaptı. 25-26 Eylül 2010 
 • Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED) ile ilişkiler 
  • Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği YK Üyeliği, 2010-1012, 2012-2014, 2014-2016
 • Klinik Eğitimin İyileştirilmesi çalışmaları 
  • Öğrencilerin, daha fazla hasta görmek ve izlemek , kurumların farklı yaklaşımlarına dair bilgi ve becerilerine katkı sağlamak  amacıyla Sağlık Bakanlığı 1.2. ve 3.basamak kurumları ile de işbirliği oluşturulması, kurumsallaşmış bir yapı içinde gerçekleştirilmelidir.
 • Eğitici Gelişimi Programı (YEGEP), 2011 
  • Bu programda, öğrenci, sağlık ekibinin diğer üyeleri ve meslektaşlara yönelik olarak yürütülen eğitim etkinliklerinde görev alan öğretim üyelerinden oluşan minimum 12 ve maksimum 18 kişilik eğitici grubun, eğitim ve ölçme-değerlendirme becerileri bakımından etkin, güncel ve geçerli yöntemlerle bilgi ve becerilerinin güçlendirilerek ortaklaştırılması, program katılımcılarının tümünün Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ölçme-değerlendirme süreçlerinin yönetimi sürecinde sorumluluk alacak şekilde yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
  • Eğitim Uygulamaları 1. Modül: 26-27 Şubat 2011 Tıp Eğitiminde Temel Bilgi ve Beceriler
  • Eğitim Uygulamaları 2. Modül : 26-27 Mart 2011 Ölçme Değerlendirmeye Giriş –Bilgileri Sınamak
  • Eğitim Uygulamaları 3. Modül : 30 Nisan-01 Mayıs 2011 Öğrencilerin Becerilerini Sınamak ve Performans Değerlendirme 
 • Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED) 2014 Ulusal Kongreye ev sahipliği
 • Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne  Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)  Ulusal  Tıp  Eğitimi  Akreditasyon  Kurulu  (UTEAK) Tarafından 2020 Yılına Kadar Tam Akreditasyon Statüsü  Verilmiştir.
  • Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şubat 2013’te, Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)  Ulusal Tıp  Eğitimi  Akreditasyon  Kurulu’na  (UTEAK)  başvurmuştur.
  • Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  Mezuniyet Öncesi Tıp Eğtim Programı’nın Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları’nı karşıladığı saptanmış ve Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun yaptığı değerlendirme sonucunda  TEPDAD Yönetim Kurulu’nun 11.04.2014 tarihli toplantısında alınan kararla  program 01.01.2020 tarihine kadar akredite edilmiştir.   
  • Böylece, Yeditepe  Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği  Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu  tarafından akredite edilen 21. tıp fakültesi olmuştur.
 • Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları 2 Kasım 2007 tarihinde JCI (Joint Commission International) tarafından akredite edilmiştir. Başka bir deyişle kalitesini ve başarısını uluslararası düzeyde belgeleyen İlk Türk Üniversite Hastaneleri Grubu oldu. 2010 yılında ikinci kez akredite olduktan sonra, 2014 yılında JCI tarafından üçüncü kez Akademik Tıp Merkezi Hastanelerine yönelik yeni standartları da içine alacak şekilde akredite edilerek kalitesinin sürdürülebilir olduğunu kanıtladı.