• Türkçe
  • English

Hastalıkların tanısı, tedavisi, izlenmesi ve taramasında kullanılan laboratuvar testlerinin hastalar ve hekimler için önemini bilen laboratuvarımızın temel ilkesi doğru ve güvenilir test sonuçlarını en kısa sürede raporlamaktır.

Amaçladığı yüksek analiz kalitesine ulaşmak için en son laboratuvar ve bilgi teknolojilerilerini nitelikli çalışanları ile birleştiren laboratuvarımızda çalışılan testler, çok aşamalı iç ve dış kalite kontrolleri yapılmaktadır.

Hastane laboratuvarlarında bulunan HPLC, Tandem MS gibi ileri teknoloji cihazları sayesinde ulaştığı kapsamlı menüsü ile hem kendi hastanemizden, hem de dışarıdan gelecek tüm test istemlerini karşılamayı hedefleyen laboratuvarımızda rutin biyokimya, hematoloji, hormon, tümor markıları, koagulasyon, vitamin, allerji, otoantikorlar, ilaç ve toksik maddeler, uyarı testleri, tarama testleri, idrar ve diğer vücut sıvı analizleri gibi bir çok test gurubu çalışılmakta, gereğinde örnekler kendi düzeyimizde akreditasyona sahip yurtdışı laboratuvarlara gönderilerek hastalarımızın tanı ve tedavisine etkin şekilde yardımcı olmak amaçlamaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı konusundaki güncel gelişmeleri izleyerek yeni yöntemleri hastalarımıza ve hekimlerimize sunmakta, onlara bilimsel danışmanlık yapmakta, aynı zamanda pek çok bilimsel araştırma projesini de sürdürmektedir.