• Türkçe
  • English

Acil Tıp Bölümü, yeniden canlandırma (CPR) odası, travma odası, acil hastaları değerlendirme ve izleme için yedi adet monitörlü yatak ve en ileri görüntüleme/laboratuvar destek birimleri ile 24 saat hizmet veriyor.

Güncel ve bilimsel doğrular ışığında kaliteli hasta bakımını temel hedef  kabul eden hastanede, acil servis hizmetleri acil tıp uzmanlarının gözetimi ve kontrolü altında yapılıyor.

Acil Tıp Hizmetleri, beklenmeyen bir sağlık probleminde veya yaralanmada;

  • Değerlendirme,
  • Tanı koyma,
  • Stabilize etme,
  • Tedavi uygulaması,
  • Önlenebilir ölümden ve ileri sakatlanmadan korumayı içeriyor.