• Türkçe
  • English

Aile Hekimliği Anabilim Dalı, kişilerin hem aniden gelişen hem de mevcut olan ayırımı yapmaksızın tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenir, uzun süreli takip edilmesi gereken sağlık sorunlarının takip planını yapar, öncelikleri saptayarak gerekli uzmanlık dallarına hastayı yönlendirir, diğer uzmanlık dalları ile birlikte sorunların takibini üstlenir.
Aile Hekimliği uzmanı, hizmet verdiği kişilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal durumunu yakından bilen ve bu açılardan sağlıklı hallerinin devamlılığı ve geliştirilmesi için çalışan uzman hekimdir.

Ülkemizde bu donanımı kazanmak için uzmanlık eğitimi süresi 3 yıldır. Bu üç yıl içinde aile hekimliği uzmanları kendi disiplinleri ile ilgili ilkeleri öğrenirken aynı zamanda İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Psikiyatri branşlarında rotasyon yaparlar.

Aile hekimi kişilerin genetik risk faktörlerini, yaşam biçiminden kaynaklanabilecek hastalıkları önceden ön görüp gerekli takipleri yaparak koruyucu hekimlik hizmetini de verir. İleri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda hastaları diğer branşlara yönlendirdiğinde dahi tıbbi anlamda takibi aile hekimi tarafından devam eder.

Aile Hekimliği uzmanının aynı zamanda kişilere yaş, cinsiyet ve bireysel sağlık risklerine göre belli aralıklarla muayene ve tetkik önerileri olur, istenilirse bunlar kişiye otomatik olarak bildirilir.

Aile Hekimliği Uzmanı

Her yaştan ve cinsiyetten kişinin sağlıklı veya sağlıksız dönemlerinde her zaman ve her türlü sağlık konusunda başvurabileceği özel doktorudur.
Aile hekimi yalnızca mesafe olarak değil, sizinle kurduğu ilişki anlamında sizi ve ailenizi tanıyan, size en yakın doktordur.
Aile hekimi sağlığınızı geliştirmek, hastalıklardan korumak ve mevcut hastalıklarınızı tedavi etme görevlerini üstlenir ve diğer sağlık hizmeti basamaklarının verdiği hizmetleri hastası adına düzenler.
Size verdiği hizmet herhangi bir hastalığınızın belirli bir evresi ile sınırlı değildir; sağlıklı dönemleriniz de dahil yaşamınızın tüm dönemlerinde sizin sağlığınızdan sorumludur.
Hastalığınızda veya küçük rahatsızlıklarınızda sizin fiziksel durumunuzu, psikolojik ve sosyal durumunuzla bir bütün olarak değerlendirir. 
Hastalığınızı tedavi ederken, sizin bireysel gereksinimlerinizi dikkate alır.
İçinde yaşadığınız toplumun sağlık sorunlarının farkındadır ve ilgili disiplin ve kuruluşlar ile birlikte bu sorunların çözümü için destek verir.
Aile hekimi sizinle uzun süreli ve yakın bir ilişki kurar, bu nedenle sizin kişisel bilgilerinizin gizliliğini koruması ahlaki ve hukuki sorumluluğu ve hakkıdır.
Aile Hekimi tüm sağlık konularında ve sağlık hizmeti veren kişilerle ilişkilerinizde sizin yanınızda yer alır.
Sizinle kurduğu iletişime özel bir önem verir, çünkü sizinle kurduğu iyi iletişim size verdiği bütün sağlık hizmetinin daha etkili ve faydalı olmasını sağlar.
Aile Hekimi henüz belirtisi olmayan rahatsızlıklarınızı da yakından takip eder. Takip sırasında en yüksek olasılığı olan ve sizin için en zararlı olabilecek hastalıkları göz önünde tutar. Olası hastalıkların gelişimine yönelik tedbirleri alır.