• Türkçe
  • English

Nöroşirurji:

Beyin, omurga, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi tedavilerinin yapıldığı tıp alanıdır.

Nörolojik Bilimler Merkezi, dünya standartlarının üzerinde eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip; cerrahlar, nörologlar, anestezi ve yoğun bakım uzmanları, radyolog, psikiyatrist, psikolog, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, fizyoterapist, hemşireler ve teknisyenlerden oluşuyor. Hastaların tanı ve tedavileri, teknolojinin bütün imkanlarından yararlanılarak hazırlanmış ve bu konuda özelleşmiş servis ve yoğun bakımlarda sürdürülüyor. Daha iyi bir hizmet için bölüm; nöro-onkoloji, beyin damar cerrahisi, epilepsi, Omurga cerrahisi, pediyatrik nöroşirürji, stereotaktik ve fonksiyonel nöroşirürji, periferik sinir cerrahisi ve nöro-spinal travma konularında çalışmalarını sürdürüyor.

 

Nöro-Onkoloji:

Beyinden, omurilikten veya sinir zarlarından türeyen tümörler, hipofiz bezi tümörleri ve kafa tabanı tümörlerine mikrocerrahi yöntemleri uygulanarak cerrahi tedavi yapılıyor.

 

Nörovasküler (Beyin-Damar) Cerrahi:

Subaraknoid kanama, anevrizmalar, beyin ve omurilik arteriovenöz malformasyonları ve bazı inme (stroke) vakalarının cerrahi ve diğer tedavilerini içerir. Beyin damar tıkanıklıklarında “by pass” ameliyatları da gerçekleştiriliyor.

 

Epilepsi Cerrahisi:

Özelleşmiş nöroloji ve nöroşirürji ekibi epilepsi ameliyatlarını başarı ile gerçekleştirmektedir. Epilepside monitörizasyon yapılmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız  www.yeditepeepilepsisiz.com 

 

Spinal Cerrahi (Omurga ve Omurilik Cerrahisi) Merkezi:

Omurga ve Omurilik cerrahisi merkezi omurga omurilik ve sinir ameliyatları konusunda özelleşmiştir. Bu merkezde bel fıtığı ve boyun fıtığı ameliyatları, yaşlanmayla beraber oluşan omurilik kanalı daralmaları ve kireçlenmeler, omurga ve omurilik tümörleri, doğuştan gelen omurilik ve omurga bozuklukları, skolyoz cerrahi tedavileri yapılmaktadır. Bununla beraber spastisite ve ağrı tedavilerinde intratekal ilaç veren pompa uygulamaları yapılıyor. Omurganın osteoporoz veya tumor metastazı nedeniyle oluşan kırıkları kifoplasti veya vertebroplasti gibi omurga güçlendirme ameliyatları ile tedavi edilebilmektedir. Ayrıca ameliyat gerektirmeyen omurga kaynaklı ağrıların tedavisinde enjeksiyon uygulamaları yapılabilmektedir.

 

Periferik Sinir Cerrahisi:

Karpal tünel sendromu, Ulnar tuzak nöropatileri, peroneal nöropatiler, meralgia parestetika gibi sinir basıları, sinir ve pleksus kesi ve yaralanmaları mikrocerrahi yöntemle tedavi edilmektedir.


Kullanıcılar bunları da aradı: