• Türkçe
  • English

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi öğrencilerine istatistiksel bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla, 2011 yılında kurulmuştur.

Anabilim Dalımızda, başta Tıp Fakültesi öğrencileri olmak üzere, üniversitemizin,Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri ile  Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrencilerine Biyoistatistik ve Araştırma Yöntemleri dersleri verilmektedir.

Anabilim Dalımızda eğitim faaliyetleri dışında, gerek Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde gerekse fakülte dışı ya da üniversite dışı araştırmacılara biyoistatistiksel danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Eğitim:

Anabilim Dalımız Tıp Fakültesi dönem I, II ve III Biyoistatistik dersleri

Diş Hekimliği Fakültesi dönem  I, II Araştırma Metodolojisi Giriş, Araştırma Metodolojisi I dersleri

Eczacılık Fakültesi dönem I Biyoistatistik dersi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü çeşitli yüksek lisans ve doktora programları Biyoistatistik dersleri

Ders programları:

Laboratuvarlar: Biyoistatistik uygulama dersleri üniversitemizin bilgisayar laboratuvarlarında yapılmaktadır.

Propensity Skor Yaklaşımı

Araştırma Projeleri:

Kayıp veriler

Uyum Analizleri

Obeziteye, fiziksel aktivite düzeyine ve yemek yeme alışkanlığına etki eden genetik faktörlerin araştırılması                                                                                    

MSX1 ve PAX9 genlerindeki mutasyonların konjenital diş eksikliği oluşumu üzerine etkisinin araştırılması

Koroner Arter Hastalarında, Statin Kullanımının ve Genetik Faktörlerin Kolesterol Seviyesine Etkisinin Araştırılması" İsimli Proje yeditepe üniv. Onaylı