• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Senatosu’nun 26.04.2017 tarihinde kabul ederek yürürlüğe giren “Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönergesi”ne göre, Üniversitemiz Tıp, Diş ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerine Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak bütünleşik doktora (MD – PhD) ve Yüksek Lisans yapma fırsatı sağlanabilecektir. Söz konusu yönergenin 6. Maddesinde yer alan Bütünleşik Doktora maddesi aşağıya kopyalanmıştır. Buna göre, Tıp Fakültesi eğitiminin 4. Yılını tamamlayan öğrencilerimizden, isteyenler ve koşulları sağlayanlar, Dönem 5 eğitimine başlarken Bütünleşik Doktora (MD –PhD) programına da başlayabileceklerdir. Bu programlara katılmak isteyen öğrencilerin not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.0, ALES sınavından en az 80 ve YDS, ÜDS, YÖKDİL sınavından en az 55 alması koşullarını yerine getirmesi istenecektir. İsteyen öğrenciler Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı çok sayıda yüksek lisans programından birine kayıt olarak tezli yüksek lisans da yapabileceklerdir.

Bilgilerinize, saygılarımla.

Prof. Dr. Bayram Yılmaz

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

 

Bütünleşik Doktora Programı

Hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli lisans eğitimi  (Tıp, Diş, Eczacılık ve Veteriner alanları) alan öğrenciler, lisans eğitimlerinin sekizinci yarıyılını tamamladıktan sonra, Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programlarına başvurabilir. Bu öğrencilerin ALES’ten sayısal puan türünde en az 80 puan; öğrencinin anadili dışında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Öğrenci Ölçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puan alması gerekir. Ayrıca, bu öğrencilerin sekizinci yarıyıl sonu akademik ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir. Bütünleşik Doktora Programı en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

paylaş