• Türkçe
  • English

Çocuk Sağlığı ve Hastaklıkları Anabilim Dalı 2005 yılında açılan Yeditepe Üniversite Hastanesinde kuruluşundan bugüne dek eğitim ve sağlık hizmeti vermektedir. Halen bir (1) profesör, 3 (üç) doçent, üç (3) yardımcı doçent ve 1 (bir) öğretim görevlisi ve 1 (bir) araştırma görevlisi ile bu hizmetler sürdürülmektedir. Öğretim üyelerimiz 4. dönem ve 6. dönem öğrencilerinin eğitim koordinasyonunda aktif olarak yer almakta ve tıp eğitimine yönelik olarak görev yapan komisyonlarda (ör: müfredat kurulu, ölçme ve değerlendirme kurulu, tıpta uzmanlık öğrencileri karnesi oluşturma komisyonu, komite ve staj kurulları) aktif olarak görev almakta olup, ayrıca Tıp Fakültesinde sürdürülmekte olan eğitici gelişim programına eğitmen olarak da destek vermektedir. Öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin bilimsel araştırma hazırlama ve yürütme çalışmalarına yön vermek amacıyla oluşturulan araştırma stratejileri kuruluna da bir öğretim üyemiz katılmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında yataklı servis (10 yataklı), yenidoğan yoğun bakım ünitesi (1, 2 ve 3. düzey yenidoğan yoğun bakım ile fototerapi hizmetlerinin verilebildiği 5 kuvöz ve 2 açık yatak kapasiteli, 5 ventilatör ve 7 monitöre sahip) , genel pediatri polikliniği, çocuk alerji polikliniği, çocuk gastroenteroloji polikliniği, yenidoğan polikliniği ve çocuk acil ünitesinde mezuniyet öncesi ve uzmanlık eğitimi, hasta bakımı ve koruyucu hekimlik yapılmaktadır. Departmanımız, lisans öğrencisi ve araştırma görevlisi eğitimi ve hasta bakımını, 24 saat sürekli olarak öğretim görevlileri düzeyinde sürdürmektedir. Alanımızdaki staj eğitiminin pratik uygulamaları 1. basamak hekimliğe yönelik hasta çeşitliliğinin daha fazla olduğu eğitim hastanelerinde sağlanabilmektedir. Araştırma görevlilerinin eğitimine yönelik olarak ise ilimizdeki diğer üniversite eğitim ve araştırma hastanelerinde rotasyonlar yapılabilmektedir. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Tıp Fakültesi 3. sınıf, 4. sınıf staj ve 6. sınıf internlerine teorik ve pratik dersleri vermektedir. Pratik eğitimler Yeditepe Üniversite Hastanesi dışında, eğitim için anlaşmalı kurum olan Sağlık Bakanlığı Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğinde sürdürülmektedir. Ayrıca Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğinde gözlemci statüsüyle ERASMUS ve FARABİ öğrenci değişim programları kapsamında yabancı öğrenci kabul etmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları stajına ait derslerin bir kısmı Tıbbi Mikrobiyoloji, İmmunoloji, Biyokimya ve Tıbbi Genetik Anabilim Dalları tarafından verilmekte ve klinik ile temel bilimler arasında integrasyon sağlanmaya çalışılmaktadır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları departmanı, hastanedeki işleyiş ve klinik uygulamaların daha iyi olmasına yönelik olarak görev yapan konsey ve komitelerde, diğer departmanlarla birlikte çalışmaktadır (ör: ilaç komitesi, transfüzyon komitesi, enfeksiyon hastalıkları komitesi, vb). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları departmanı ile temel bilimlere ait branşlar olan Tıbbi Mikrobiyoloji, İmmunoloji ve Biyokimya Bilim dalları tarafından ortak olarak yürütülen projeler ve klinik çalışmalar sürdürülmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, toplumun bilgilendirilmesine yönelik olarak yürütülen toplantılarda (hasta okulu, vb) görev almakta olup, ayrıca diğer üniversite hastaneleri, eğitim hastaneleri, devlet hastaneleri, 112 acil sağlık hizmetleri ve özel kuruluşlarda görev yapan hekim, hemşire ve paramediklere yönelik olarak yürütülmekte olan eğitim ve kurslara (Çocuklarda temel ve ileri yaşam desteği kursu, çocuk acil kursu, çocuklarda zehirlenmeler kursu, sağlam çocuk, aşılar vb)  eğitim desteği vermektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, neonatoloji, çocuk alerjisi, çocuk gastroenterolojisi, ve çocuk acil bölümlerinde üst ihtisas verebilecek kadroya sahiptir. Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUKMOS) tarafından yürütülmekte olan Çocuk Acil yan dal öğrencilerine ait eğitim ve öğretim programı oluşturma komisyonunda bir öğretim üyemiz görev yapmaktadır.  Mezuniyet öncesi ve uzmanlık eğitiminde gerekli olan ve kendi bünyesinde olmayan diğer üst ihtisas alanlarındaki eğitim başka üniversite ve eğitim hastanelerinde sağlayabilmektedir. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları departmanı, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Viroloji, Biyokimya, İmmünoloji ve Genetik bölümlerindeki tetkik yöntemlerinin giderek gelişimine paralel olarak giderek daha kesin ve geniş tanı ve buna paralel olarak tedavi imkanlarına sahip olmaktadır. 

 

Eğitimin Yürütüldüğü Birimler:

Genel Pediatri Polikliniği:

Prof. Dr. Filiz Bakar, Doç. Dr. Suat Biçer, Yrd. Doç. Dr. Gülay Çiler Erdağ, Yrd. Doç. Dr. Öznur Küçük, Yrd. Doç. Dr. Defne Çöl

Öğretim Görevlisi Uz. Dr. Tuba Giray,

Çocuk Alerji Polikliniği: Doç. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban

Yenidoğan Polikliniği: Prof. Dr. Filiz Bakar

Çocuk Gastroenteroloji Polikliniği: Doç. Dr. Meltem Uğraş

Çocuk Acil Birimi: Doç. Dr. Suat Biçer

Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği: Doç.Dr. Yasemin Akın