• Türkçe
 • English

Tıp Fakültesi Dekanın Mesajı

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (YÜTF) 1996-1997 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul ederek Türkiye’nin ilk Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi olma özelliğini kazanmıştır. İlk gününden beri İngilizce eğitim veren YÜTF hazırlık dönemi hariç 6 yıldır. Fakültemiz, 2002 yılından bugüne kadar 18 dönemde toplam 1209 mezun vermiştir. Halen hazırlık sınıfı dahil 761 öğrencisi, 135 tam zamanlı 60'ı yarı zamanlı olmak üzere toplam 163 öğretim elemanı ve 27 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Entegre eğitim sisteminin uygulandığı fakültemizde temel tıp bilgilerinin verildiği ilk 2 yılın ardından, 3. yılda kliniğe giriş döneminde ilk iki yılda anlatılan sistemlerin hastalıkları entegre olarak verilmektedir. Dört ve beşinci yıllarda zorunlu klinik stajlarına devam eden ve başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, 6. yıla geçerek intern olarak çalışmaya hak kazanırlar ve bu dönemin sonunda da "Tıp Doktoru" ünvanıyla mezun olurlar.

Eğitim programımızın amacı; Türkiye'nin ve dünyanın sağlık sorunlarını bilen ve birinci basamakta sağlık hizmet sunumunu ve yönetimini yapabilecek yeterlilikte bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, mesleğin etik kurallarını bilen, gözeten ve uygulayan, ulusal ve uluslararası düzeyde güncel bilgilere açık, sistematik düşünebilen, araştırıcı ve sorgulayıcı, kendisini sürekli yenileyip geliştiren, ekip çalışması yapabilen, tıp bilimi ve ilgili alanlarda teknolojiyi iyi kullanan, etkin iletişim becerilerine ve toplum lideri niteliklerine sahip hekimler yetiştirmektir.

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, eğitim programının bu amaçlarına ulaşmasını garanti altına almak adına bütün akreditasyon sistemlerinde ilkler arasında olup öncü rol oynamıştır. Geleceğin hekimlerini yetiştiren Tıp Eğitimi programı Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyonuna sahip az sayıda Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinden birisidir. Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun World Federation of Medical Education (WFME) tarafından tanınması nedeniyle YUTF mezunlarımız kariyerlerine dünyanın herhangi bir ülkesinde devam edebilme şansına sahiptir. Aynı zamanda, Türkiye’de bütün hastane ve birimleriyle uluslararası hasta güvenliği odaklı olan Joint Commission International (JCI) with Academic Reserch Hospital akreditasyonunu 2007 yılında alan ilk üniversite hastanesi olmuştur. Aynı başarıyı 2010, 2014 ve 2018 tarihlerinde yenileyerek bu başarının tesadüf olmadığını göstermiştir.  

Başarılı öğrencilerimiz gerekli koşulları sağlamaları durumunda MD-Phd bütünleşik doktora programımıza kabul edilerek Tıp Fakültemizden doktora yeterliliklerini de alarak mezun olabilmektedir.

En ileri teknolojilerle donatılmış ve mevcut olan en ileri teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı klinik ortamlarımızda alanının önde gelen uzman akademisyenleri tarafından verilen tıp eğitiminin yüksek kalitesi, yarının doktorları için güvence teşkil etmektedir.

Prof. Dr. Sina ERCAN
DEKAN

Tıp Fakültesi Hakkında

Üniversitemiz, İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı tarafından 4142 sayılı Yasa ile 1996 yılında kurulan Yüksek Öğretim Yasası çerçevesinde kamu tüzel kişiliği, mali ve idari özerkliği olan bir vakıf üniversitesidir. Kurucusu Bedrettin Dalan’dır. 

Yeditepe Üniversitesi, çağdaş eğitim program ve uygulamalarıyla bilgi çağına dönük bir eğitim yapmaktadır. Üniversitemizin ana yerleşimi “26 Ağustos Yerleşimi” adını taşımaktadır.

Kampüs te ilk üç yılın eğitiminin sürdürüldüğü derslikler, Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarları, Klinik ve Mesleki Beceri Laboratuvarı ve diğer eğitim alanları, Tıp Fakültesi Dekanlık, Temel Tıp Bilimleri Bölümü yer almaktadır.

Ayrıca, kampüs içerisinde yer alan Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi Rektörlük binasında akademik ve idari personel, öğrenci ve araştırmacıların ihtiyaçlarına göre, bünyesinde bulunan kaynaklar ile en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadır. Bilgi Merkezi koleksiyonunda bulunan Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili kitaplar, NLM (National Library of Medicine) sınıflama sistemine göre, açık raflarda kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Bilgi Merkezi alanı 80 noktadan internet bağlantısı ile desteklenmiştir ve her noktası kablosuz internet (wireless) bağlantısı bulunmaktadır. Bilgi Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Tıp Fakültesi Hastanesi ise E-5 Karayolunun üzerinde Bostancı’da 2005-2006 Akademik yılında hizmete girmiştir. Hastanemiz ve bu kapsamda Bağdat caddesi polikliniği ve Balmumcu Göz hastalıkları Hastanesinde klinik eğitim sürdürülmektedir.

Entegre eğitim sisteminin uygulandığı fakültemizde temel tıp bilgilerinin verildiği ilk 2 yılın ardından, 3. yılda kliniğe giriş döneminde ilk iki yılda anlatılan sistemlerin hastalıkları entegre olarak verilmektedir. Dört ve beşinci yıllarda zorunlu klinik stajlarına devam eden ve başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, 6. yıla geçerek intern olarak çalışmaya hak kazanırlar ve bu dönemin sonunda da "Tıp Doktoru" ünvanıyla mezun olurlar.

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) Tarafından 2020 Yılına Kadar Tam Akreditasyon Statüsü Verilmiştir. 2019 yılında TEPDAD’a re-akreditasyon için başvurulmuştur. YÜTF Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı Öz Değerlendirme Raporunun (2019) değerlendirilmesi, UTEAK Ziyaret Ekibinin görüşü ve nihayetinde UTEAK’ ın kararı sonucunda fakültemiz tekrar 2026 yılına kadar 6 yıllığına akredite edilmiştir.

Tıp Fakültesi Tarihçe

 • Sağlık Bakanlığı Eğitim Protokolü, 2000
 • Kampüs / Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarları, 2000-2003   
 • Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, 2005          
 • Sağlık Bakanlığı Eğitim Protokolünün yenilenmesi, 2003-2006
 • Klinik ve Mesleki Beceri Laboratuvarı kuruluşu, Simüle Hasta uygulamalarının başlaması, 2005-2006  
  • Klinik ve Mesleki Beceri Laboratuvarı’nın kuruluş amacı; öncelikli olarak Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimi gören klinik öncesi ve kliniğe giriş öğrencilerine beceri eğitimi vermek olup, temel klinik beceriler olarak tanımlanan öykü alma, fizik muayene, hasta hekim ilişkisi, iletişim becerileri ve mesleki beceriler olarak tanımlanan invaziv ve non-invaziv klinik prosedürlerin uygulanması için gerekli olan eğitimin verilmesi, hem de değerlendirilmesi olanağı amaçlanmıştır
  • Yeterliliğe dayalı eğitim kriterleri göz önüne alınarak, yaparak öğrenme (learning by doing) ve tam öğrenme yaklaşımları buna katılmış ve humanistik eğitim teknikleri kullanılmıştır. Fakültemizde 3 yıllık bir blok program olan ICP, komite derslerinden bağımsız olarak yürütülmekte olup klinik öncesi ve kliniğe giriş öğrencilerine beceri eğitimi vermek amaçlanmıştır. Bu bağlamda, öğrencilerin performansları hakkında geri bildirim sağlamak, temel klinik ve mesleki becerileri değerlendirmek ve öğrencilerin yeterliliğini ölçmek hedeflerini gütmektedir.
 • Ulusal ÇEP ilk uyum çalışmaları 2005
 • Eğitici Eğitimi Kursu (University of Florida in collaboration with Yeditepe University Faculty of Medicine) , 12-15/12/2005 Teaching Teachers Course,   "Epidemiology Methods: Beyond the basics for observational research design and analysis." 
 • Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın kurulması, 2007
 • Eğitici Eğitimi Kursu (University  of Illionis at Chicago College of Medicine DME  in collaboration with Yeditepe University Faculty of Medicine Dep. of  Med. Ed.), Teaching Teachers Course , “Curriculum Development and Change” “Standardized Patient / OSCE”,  “Advanced OSCE”, 2007-2008
 • The European University Association  / SWOT ANALYSIS 2007 
 • Tıp Dekanları Konseyi / Ulusal Tıp Eğitimi (Akreditasyon) Kurulu (UTEAK)  
  • UTEAK’a bir üye talep üzerine önerildi, halen YUTFni temsilen bir öğretim üyesi UTEAK DEK te aktif görev yapmaktadır.
 • UTEAK ilk Ziyaret Ekibi Eğitim Toplantısı’na YU TF ev sahipliği yaptı. 25-26 Eylül 2010 
 • Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED) ile ilişkiler 
  • Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği YK Üyeliği, 2010-1012, 2012-2014, 2014-2016
 • Klinik Eğitimin İyileştirilmesi çalışmaları 
  • Öğrencilerin, daha fazla hasta görmek ve izlemek , kurumların farklı yaklaşımlarına dair bilgi ve becerilerine katkı sağlamak  amacıyla Sağlık Bakanlığı 1.2. ve 3.basamak kurumları ile de işbirliği oluşturulması, kurumsallaşmış bir yapı içinde gerçekleştirilmelidir.
 • Eğitici Gelişimi Programı (YEGEP), 2011 
  • Bu programda, öğrenci, sağlık ekibinin diğer üyeleri ve meslektaşlara yönelik olarak yürütülen eğitim etkinliklerinde görev alan öğretim üyelerinden oluşan minimum 12 ve maksimum 18 kişilik eğitici grubun, eğitim ve ölçme-değerlendirme becerileri bakımından etkin, güncel ve geçerli yöntemlerle bilgi ve becerilerinin güçlendirilerek ortaklaştırılması, program katılımcılarının tümünün Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ölçme-değerlendirme süreçlerinin yönetimi sürecinde sorumluluk alacak şekilde yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
  • Eğitim Uygulamaları 1. Modül: 26-27 Şubat 2011 Tıp Eğitiminde Temel Bilgi ve Beceriler
  • Eğitim Uygulamaları 2. Modül : 26-27 Mart 2011 Ölçme Değerlendirmeye Giriş –Bilgileri Sınamak
  • Eğitim Uygulamaları 3. Modül : 30 Nisan-01 Mayıs 2011 Öğrencilerin Becerilerini Sınamak ve Performans Değerlendirme 
 • Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED) 2014 Ulusal Kongreye ev sahipliği
 • Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı; Eğitici Gelişim Programı (YEGEP)’nı oluşturdu. 2015 yılı başından itibaren YEGEP kapsamında Eğitici Eğitimleri düzenlenmektedir. Fakültemiz bu eğitimlere büyük önem vermekte olup; bu eğitimler Dekanlığın organizasyonu ile Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından verilmektedir. Eğitimlerin sonunda kursiyerler dekanlık tarafından sertifikalandırılmaktadır.
 • Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne  Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)  Ulusal  Tıp  Eğitimi  Akreditasyon  Kurulu  (UTEAK) Tarafından 2020 Yılına Kadar Tam Akreditasyon Statüsü  Verilmiştir.
  • Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şubat 2013’te, Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)  Ulusal Tıp  Eğitimi  Akreditasyon  Kurulu’na  (UTEAK)  başvurmuştur.
  • Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  Mezuniyet Öncesi Tıp Eğtim Programı’nın Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları’nı karşıladığı saptanmış ve Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun yaptığı değerlendirme sonucunda  TEPDAD Yönetim Kurulu’nun 11.04.2014 tarihli toplantısında alınan kararla  program 01.01.2020 tarihine kadar akredite edilmiştir.   
  • Böylece, Yeditepe  Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği  Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu  tarafından akredite edilen 21. tıp fakültesi olmuştur.
 • Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları 2 Kasım 2007 tarihinde JCI (Joint Commission International) tarafından akredite edilmiştir. Başka bir deyişle kalitesini ve başarısını uluslararası düzeyde belgeleyen İlk Türk Üniversite Hastaneleri Grubu oldu. 2010 yılında ikinci kez akredite olduktan sonra, 2014 yılında JCI tarafından üçüncü kez Akademik Tıp Merkezi Hastanelerine yönelik yeni standartları da içine alacak şekilde akredite edilerek kalitesinin sürdürülebilir olduğunu kanıtladı.

Tıp Fakültesi Nedir?

Tıp Fakültesi ya da Tıp Bölümü; bireysel, ulusal ve uluslararası boyutta sağlık sorunlarının giderilmesine, hastalıkların iyileştirilmesi ve bu hastalıklara kalıcı çözümler bulunmasına ve kişilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapan hekimler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Liselerin sayısal bölümü öğrencileri belirlenen puanlara ulaşarak Tıp Fakültesi’nde eğitim almaya hak kazanmaktadır. Genel olarak hazırlık dönemi haricinde 6 yıllık bir lisans eğitimini kapsayan bölümde ilk 3 yıl klinik öncesi anatomi ve fen bilimleri gibi teorik derslerden oluşurken sonraki 3 yıllık dönem pratiği içeren klinik derslerden oluşmaktadır. Tıp biliminin tüm alt dalları bu eğitim sırasında öğrencilere verilmektedir.

Tıp Fakültesi Bölümleri

Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü

Genel Kontenjan

Yerleşen

En Düşük Puan

En Yüksek Puan

SAY - Burslu

8

8

525,21435

535,07162

SAY - %50 Burslu

16

16

498,07353

517,62676

SAY - Burssuz

60

60

456,7505

498,02185          

Tıp Fakültesi Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ücretleri için bu sayfadan yararlanabilirsiniz.

Tıp Fakültesi Burs İmkanları

Tıp Fakültesi sıralama ve puan açısından başarı elde eden öğrencilerimiz burs olanaklarından yararlanabilmektedir. Tıp Fakültesi burs koşullarını buradan inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Tıp Okumak

Üniversitemizin Tıp Fakültesi; hem Türkiye’de hem de dünyada yaşanan sağlık sorunlarından ve gelişmelerinden haberdar olan, sağlık hizmetini verebilecek bilgi ve yeterliliğe sahip, etik kurallara azami özen gösteren ve bu kuralları uygulayan, araştırmacı ve sorgulayıcı kişiliği ile ulusal ve uluslararası alandaki yeni bilgileri takip eden, ekip çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek hekimler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İngilizce eğitim veren fakültemiz, öğrencilerine ilk üç senelerinde simülasyon çalışmalarıyla eğitim vermektedir. Aynı zamanda hem mesleki hem de iletişim becerilerinin gelişmesi amacıyla OSCE Donanımlı Klinik ve Mesleki Beceriler Laboratuvarı kullanılmakta; klinik prosedürler ise simüle hastalar, anatomik modeller ve görsel ve işitsel materyallerle öğretilmektedir.

Öğrenciler, Tıp Uzmanlık Eğitimi’nin yanı sıra Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bütünleşik doktora da yapabilmektedir.

Tıp Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

 

Mezunlarımızın İstihdam Durumları

 

  

 • Hava Kuvvetleri Komutanlığı/Aile Hekimliği
 • Gilead Sciences
 • İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Beylikdüzü TSM
 • İstanbul Kartal 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ,Aile Hekimi
 • Beyoğlu TSM
 • İstanbul Tıp Fakültesi
 • Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Çekmeköy İlçe Sağlık Müdürlüğü
 • İstanbullu OSGB İşyeri Hekimi
 • Dermalife
 • Kadıköy ilçe sağlık müdürlüğü
 • Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Kafkas Üniversitesi
 • Düzce üniversitesi
 • Karabük Eskipazar İlçe Entegre Hastanesi,
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • GELİŞİM TIP LABORATUVARI / ÖZEL GÖZTEPE HASTANESİ
 • Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Şube Müdürü
 • Yapı Kredi Bankası İşyeri Hekimi
 • Koç Üniversitesi Hastanesi
 • Yeditepe üniversitesi hastanesi
 • Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Yeditepe üniversitesi
 • Kuzguncuk Ethem Arutan ASM - aile hekimi
 • Beykoz toplum sağlığı merkezi
 • Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü AÇSAP & KETEM
 • Medipol Üniversitesi
 • Malkara Devlet Hastanesi
 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi
 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Marmara Universitesi Eğitim Araştırma Hastanesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Medicana Sağlık Grubu
 • Maltepe Üniversitesi
 • Medistate Kavacık hospital
 • Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Nizip Devlet Hastanesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi
 • Jersey Shore University Medical Center
 • Sağlık bakanlığı Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi
 • Ağrı Devlet Hastanesi
 • Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • SBU Kartal Dr. Lütfi Kırdar EAH
 • Babaeski Devlet Hastanesi
 • İstanbul 
  Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Bahçelievler Merkez ASM
 • Teva Medikal Müdür
 • Akyazı 3 nolu ASM
 • Trakya Üniversitesi
 • Aile hekimi Ortabayır ASM
 • Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Gaziosmanpaşa Özel Hastanesi
 • Viranşehir Devlet

 

Tıp Fakültesi Misyon Vizyon

MİSYON

Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

VİZYON

Sağlığın sürdürülmesine ve geliştirilmesine yönelik standartlarda ve başarımda, kıyaslama ölçütü olmaktır.

DEĞERLER ve İLKELER

Vizyoner liderlik, insanlara yatırım, dürüstlük, takım çalışması, iyi yönetişim, stratejik yönetim, yenilikçi düşünme, problem çözme ve mükemmelliğe bağlılıktır.

Tıp Fakültesi'nin Kurumsal Amaç ve Hedefleri

EĞİTİM, HİZMET ve ARAŞTIRMA İŞLEVLERİ

KURUMSAL ÇERÇEVE AMAÇ ve HEDEFLER*

*Hedeflerin, stratejik planlama yoluyla, ölçülerek izlenebilir, yeniden değerlendirilebilir ve geliştirilebilir uygulamalara önüştürülebilmesi için, ayrıntılı “hedef sıra sayısı, hedef kategorisi, hedef türü, hedef alt-türü, hedef adı, hedef tanımı, hedef değeri, güncel değeri, gösterge, ölçüm görevlisi, karar/uygulama sorumlusu, eylem planı/iş paketi/çıktılar sorumlusu” tanımlamaları, ayrı bir çalışma ile yapılacaktır.

AMAÇ

Eğitim, hizmet ve araştırma işlevlerinde, yasal düzenlemelere ve güncel iyi yönetişim ilkelerine uygun, dış ve iç çevre dinamiklerini gerçek zamanlı olarak izleyebilen, stratejik yönelim belirleyebilen, örgütlenme yapısını etkin ve dinamik olarak kurgulayabilen, etkililiği ve çıktıları ölçerek değerlendirebilen ve buna göre iç yapı ve işleyişini geliştirebilen bir yapılanma ve işleyiştir.

HEDEFLER

1. Eğitim, Hizmet, Araştırma İşlevleri için Çerçeve Örgütsel Yapılanma ve İşleyiş: 1.1. Güncel yasal düzenlemeler ve iyi yönetişim uygulamaları izlenerek, eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri için uygun örgütsel yapılanma (üst yönetim, orta yönetim, teknik destek personeli, yönetsel destek personeli, teknik çekirdek personeli) ve işleyişin (amaç ve hedefler, strateji, çevre, büyüklük, kültür, teknoloji, yönetsel) oluşturulmasıdır.
1.2. Eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri ile ilgili olarak, dış ve iç çevre dinamiklerinin gerçek zamanlı olarak izlenerek, ilgili yönetim konumlarına raporlanmasıdır. 
1.3. Stratejik yönetim için; iç ve dış paydaşlarla iletişim/etkileşim/uzlaşı içinde, misyon, vizyon, kurumsal amaçlar ve hedefler, eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri ile ilgili operasyonel amaçlar ve hedefler ve rekabetçi stratejilerin belirlenmesidir. 
1.4. Eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri ile ilgili yönetmeliklerin iç ve dış paydaşlarla uzlaşı içinde hazırlanması ve yürürlüğe koyulmasıdır.
1.5. Eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri ile ilgili yönetim ve yürütme organizasyon yapısının belirlenmesidir.
1.6. Eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri ile ilgili yönerge/lerin ve çalışma esaslarının iç ve dış paydaşlarla uzlaşı içinde belirlenmesidir.
1.7. Eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri ile ilgili yönetsel süreçlerin, belirlenen örgütlenme yapılanmasına ve işleyişine uygun olarak yürütülmesidir.
1.8. Kurumsal vizyon ve misyonun, değerler ve ilkelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için, eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri ile ilgili amaç ve hedeflerin, düzenli olarak veya gereğinde, yenilenmesi ve geliştirilmesidir. 
2. İletişim ve Etkileşim: 
2.1. Çok yönlü iletişim ve etkileşim yapılanmasının (iç ve dış çevreye ve iç ve dış paydaşlara yönelik olarak; geri bildirimler, duyurular, tanıtımlar, bilgilendirmeler, görevlendirmeler ve düzenlemeler) tanımlanması, duyurulması ve tüm hedefler için işletilmesidir. 
3. İç ve Dış Paydaşlar:
3.1. Tıp fakültesinin eğitim, hizmet ve araştırma amaç ve hedeflerine ulaşması için işbirliği yapacağı, kurum-içi ve kurum-dışı, ulusal ve uluslararası iç ve dış paydaşların belirlenmesi ve düzenli aralıklarla gözden geçirilip gereğinde yenilenmesidir. 
3.2. İç ve dış paydaşlarla birlikte, tıp fakültesinin eğitim, hizmet ve araştırma amaç ve hedeflerinin düzenli aralıklarla gözden geçirilip güncellenmesidir.
4. Gereksinimlerin Belirlenmesi:
4.1. Öğrencilere, sağlık çalışanlarına, hastalara, hasta yakınlarına, sağlıklı bireylere ve topluma, hizmet ve ürün sağlayıcılara, meslek örgütlerine ve düzenleyici kurumlara yönelik ve/veya bu ve diğer iç ve dış paydaşlardan alınan geri bildirimler veya önerilerle, eğitim, hizmet ve araştırma gereksinimlerinin sürekli güncellenerek saptanmasıdır. 
4.1.1. Eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri ile ilgili olarak, kurum-içi çevre ve kurum-dışı çevrenin düzenli aralıklarla ve gereğinde değerlendirilmesidir. (GZFT, geri bildirimler, kıyaslamalar, vd.)
4.1.1.1. İç ve dış paydaşlardan düzenli aralıklarla ve gereğinde, yürütülmekte olan eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri ve çıktıları bağlamındaki gereksinimler hakkında veya yeni işlevsel gereksinimleri hakkında geri bildirimler alınmasıdır.
4.1.1.2. Düzenli aralıklarla ve gereğinde, eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri bakımından, kurum-içi ve kurum-dışı, ulusal ve uluslararası başka kurumsal yapılar ile kıyaslamalar (benchmarking) yapılmasıdır. 
4.1.1.3. Eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası tıp literatüründeki güncel gelişmelerin sürekli olarak 
izlenmesidir. 
4.1.2. Elde edilen verilere dayalı olarak, var olan eğitim, hizmet ve araştırma gereksinimlerinin güncellenmesi veya yeni işlevsel gereksinimlerin saptanmasıdır.

EĞİTİM AMAÇ ve HEDEFLERİ*,**

*Hedeflerin, stratejik planlama yoluyla, ölçülerek izlenebilir, yeniden değerlendirilebilir ve geliştirilebilir uygulamalara dönüştürülebilmesi için, ayrıntılı “hedef sıra sayısı, hedef kategorisi, hedef türü, hedef alt-türü, hedef adı, hedef tanımı, hedef değeri, güncel değeri, gösterge, ölçüm görevlisi, karar/uygulama sorumlusu, eylem planı/iş paketi/çıktılar sorumlusu” tanımlamaları, ayrı bir çalışma ile yapılacaktır.
**Eğitici unsuru ve eğitim ortamı/eğitim gereçleri (Dönem 4/5/6) unsuru için, ayrıntılı “Stratejik Plan Hedefleri Belgesi” ektedir.

AMAÇ

Doğa ile uyum içinde sağlıklı yaşamın (“ars vivere in concordia cum natura”; “doğa ile uyum içinde yaşama sanatı”; “the art of living in harmony with nature”) sağlanmasına katkıda bulunmak için, çağdaş yetişkin eğitimi ilkelerine ve güncel tıp eğitimi paradigmasına 
uygun ve ötesinde olarak, öğrencilere lisans ve lisansüstü eğitim düzeylerinde ve ayrıca mezun hekimlere, sağlıklı bireylere, hastalara, hasta yakınlarına ve topluma yaşam boyu öğrenme düzeylerinde, tıp eğitimi programları düzenlemek ve sürekli yenileyerek
geliştirmektir.

HEDEFLER

1. Beklenen Çıktılar: 
1.1. Toplumda ve bireyde sağlık bilincinin eğitim yoluyla yükseltilmesi ve böylece birey,toplum ve canlı-cansız çevre sağlığının korunmasına katkıda bulunmaktır.
1.2. Öğrencilere lisans ve lisansüstü düzeyde tıp eğitimi vermektir.
1.3. Mezun hekimler, sağlıklı bireyler, hastalar, hasta yakınları ve toplum için yaşam boyu öğrenmeyi desteklemektir.
2. Eğitim Programlarının Tasarımlanması, Uygulanması, Sürekli Yenilenmesi ve Geliştirilmesi: 
2.1. Gereksinimlerin belirlenmesi, duyurulması ve kullanılması: 
2.1.1. Kurum-içi çevre ve kurum-dışı çevrenin düzenli aralıklarla ve gereğinde değerlendirilmesidir. (GZFT)
2.1.2. Düzenli aralıklarla ve gereğinde, eğitim işlevleri bakımından, kurum-içi ve kurum-dışı, ulusal ve uluslararası başka kurumsal yapılar ile kıyaslamalar (benchmarking) yapılmasıdır. 2.1.3. Öğrenciler, sağlık çalışanları, hastalar, hasta yakınları, sağlıklı bireyler ve 
toplum, hizmet ve ürün sağlayıcıları, meslek örgütleri, düzenleyici kurumlar veya diğer iç ve dış paydaşlardan, düzenli aralıklarla ve gereğinde, eğitim gereksinimleri hakkında geri bildirimler veya öneriler alınmasıdır.
2.1.4. Eğitim işlevleri ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası tıp literatüründeki güncel gelişmelerin sürekli olarak izlenmesidir.
2.2. Amaç, çıktılar ve hedeflerin belirlenmesi, duyurulması ve yürürlüğe koyulması:
2.2.1. Amaç, çıktılar ve hedeflerin, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’na uygunluğu gözetilerek, iç ve dış paydaşlarla uzlaşı içinde tanımlanmasıdır.
2.2.2. Amaç, çıktılar ve hedeflerin, iç ve dış paydaşlara duyurulmasıdır.
2.2.3. Amaç, çıktılar ve hedeflerin, eğitim programında kullanılmasının sağlanmasıdır. 
2.3. Paradigma ve model belirlenmesi, duyurulması ve yürürlüğe koyulması:
2.3.1. Güncel tıp eğitimi paradigmasına bağlı, uygun modellerin seçilerek, eğitici eğitimlerininin verilmesi, karşılık gelen öğretme/öğrenme yöntemleri ve eğitsel kaynak ve olanaklarla birlikte yapılandırılması, duyurulması ve tıp eğitimi programında kullanılmasının sağlanmasıdır. 
2.4. Öğretme ve öğrenme yöntemlerin belirlenmesi, duyurulması ve uygulanması:
2.4.1. Benimsenen tıp eğitimi paradigmasına ve modeline/modellerine uyumlu öğretme ve öğrenme yöntemlerinin saptanması, eğitici eğitimlerininin verilmesi, takvimlendirilerek planlanması, gerekli öğretme/öğrenme yöntemleri ve eğitsel kaynak ve olanaklarının hazırlanması, duyurulması ve tıp eğitimi programında kullanılmasının sağlanmasıdır. 
2.5. Eğitsel kaynak ve olanakların (eğitim ortamı, eğitim gereçleri, destek sistemler) belirlenmesi, duyurulması ve yürürlüğe koyulması:
2.5.1. Benimsenen tıp eğitimi paradigmasının, modeline/modellerinin ve öğretme/öğrenme yöntemlerinin ve ölçme-değerlendirme yöntemlerinin uygulanabilmesi için gereken;
2.5.1.1. eğitici, 
2.5.1.2. idari destek ve diğer destek insan kaynağı, 
2.5.1.3. zaman, 
2.5.1.4. altyapı, 
2.5.1.5. eğitsel kaynak ve olanaklar (eğitim ortamı, eğitim gereçleri/araçları ve diğer destek sistemler),
2.5.1.6. maliyet
unsurlarının planlanması, hazırlanması, duyurulması ve kullanılmasının sağlanmasıdır.
2.5.2. Güncel bilimsel ve teknolojik düzeydeki eğitim ortamları, eğitim kaynakları ve olanakları ile eğitim vermektir.
2.5.3. Profesyonel yeterlilik ve deneyime sahip idari destek ve diğer destek personel ile eğitim süreçlerinin desteklenmesini sağlamaktır.
2.6. Ölçme-değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, duyurulması ve uygulanması:
2.6.1. Tıp eğitimi programının tanımlanan hedeflerine ve öğretme/öğrenme 
yöntemlerine uygun ölçme-değerlendirme yöntemlerinin saptanması, eğitici eğitimlerininin verilmesi, takvimlendirilerek planlanması, gerekli eğitsel kaynak ve olanaklarının hazırlanması, duyurulması ve tıp eğitimi programında kullanılmasının sağlanmasıdır. 
2.7. Öğrencilerle ilgili düzenlemelerin belirlenmesi, duyurulması ve yürürlüğe koyulması:
2.7.1. Eğitsel kaynak ve olanaklarla uyumlu sayıda ve nitelikte, yasal düzenlemelere uygun, adil, eşitlikçi ve ayrımcı olmayan öğrenci alımı, seçimi ve sayısı politikası benimsemek, duyurmak ve uygulamaktır. 
2.7.2. Eğitim programı boyunca ve yoluyla, öğrencilere, temsiliyet, sürekli iletişim, danışmanlık, yaşam boyu öğrenme, bağımsız çalışma, kariyer yönetimi, ulusal ve uluslararası değişim hareketliliği, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklar sağlamak, duyurmak ve yararlanımlarına sunmaktır. 
2.8. Eğiticilerle ilgili düzenlemelerin belirlenmesi, duyurulması ve yürürlüğe koyulması:
2.8.1. Çağdaş yetişkin eğitimi ilkelerini ve güncel tıp eğitimi paradigmalarını bilen, uygulayan ve kendisini ve eğitim programını sürekli geliştiren, eğitici eğitimi belgesine sahip, yeterli sayıda ve nitelikte eğiticilerle eğitim vermektir.
2.8.2. Eğitim programının eğitici gereksinimlerinin tam olarak karşılanmasıdır. 
2.8.3. Eğitim programının eğiticilerinin iç ve dış paydaşlara duyurulması ve iletişimlerinin sağlanmasıdır.
2.8.4. Eğitim programının, amaç ve hedefelerine uygun olarak, eğiticiler eliyle uygulanmasını sağlamaktır. 
2.9. Program değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, duyurulması ve uygulanması:
2.9.1. Eğitim programını oluşturan tüm unsurların (öğrenci, eğitici, vd.) değerlendirilebilmesi için gerekli yöntemlerin saptanması, uygulayıcıların belirlenmesi, uygulama için gerekli hazırlıkların yapılması, duyurulması, verilerin gizlilik ve güvenlik sağlanarak elde edilmesi, analiz edilmesi ve program değerlendirme ve sürekli yenilenme ve gelişim için kullanılmasıdır.
2.10. Sürekli yenilenme ve gelişim yapısının belirlenmesi, duyurulması ve yürürlüğe koyulması: 
2.10.1. Yürütülmekte olan bir eğitim programının, sürekli yenilenerek geliştirilmesi için;
2.10.1.1. sürekli güncellenerek saptanan eğitim gereksinimleri verilerinin ve/veya
2.10.1.2. iç ve dış paydaşlardan düzenli aralıklarla veya gereğinde alınan geri bildirim verilerinin ve/veya
2.10.1.3. kurum-içi ve kurum-dışı ulusal ve uluslararası başka eğitim programları ile düzenli aralıklarla veya gereğinde yapılan kıyaslama (benchmarking) verilerinin ve/veya
2.10.1.4. ulusal ve uluslararası tıp eğitimi ve tıpta araştırma literatüründeki sürekli izlenerek saptanan güncel gelişme verilerinin elde edilmesidir.
2.10.2. İzlem verilerine dayalı olarak, eğitim işlevi ile ilgili olarak, yürürlükteki genel stratejilerin, yönetmeliğin, yönetim ve yürütme organizasyon yapısının, işleyiş yönergesinin ve çalışma esaslarının, iç ve dış paydaşlarla iletişim/etkileşim/uzlaşı içinde, düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi ve gereğinde yenilenerek geliştirilmesidir.
2.10.3. İzlem verilerine dayalı olarak, yürürlükteki eğitim programının;
2.10.3.1. amaç, çıktılar ve hedefler,
2.10.3.2. paradigma ve modeller,
2.10.3.3. öğretme ve öğrenme yöntemleri,
2.10.3.4. eğitsel kaynak ve olanakları (eğitim ortamı, eğitim gereçleri, destek 
sistemleri),
2.10.3.5. öğrencilerle ilgili düzenlemeleri,
2.10.3.6. eğiticilerle ilgili düzenlemeleri,
2.10.3.7. program değerlendirme yöntemleri,
2.10.3.8. sürekli yenilenme ve gelişim yapısının kendisi,
gibi unsurlarının, iç ve dış paydaşlarla iletişim/etkileşim/uzlaşı içinde, düzenli 
aralıklarla gözden geçirilmesi ve gereğinde yenilenerek geliştirilmesidir.

HİZMET AMAÇ ve HEDEFLERİ*

*Hedeflerin, stratejik planlama yoluyla, ölçülerek izlenebilir, yeniden değerlendirilebilir ve geliştirilebilir uygulamalara dönüştürülebilmesi için, ayrıntılı “hedef sıra sayısı, hedef kategorisi, hedef türü, hedef alt-türü, hedef adı, hedef tanımı, hedef değeri, güncel değeri, gösterge, ölçüm görevlisi, karar/uygulama sorumlusu, eylem planı/iş paketi/çıktılar sorumlusu” tanımlamaları, ayrı bir çalışma ile yapılacaktır.

AMAÇ

Toplum sağlığını ilgilendiren, en ileri düzeydeki sağlığı geliştirme, korunma, tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, gereksinim ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir sağlık hizmeti sunmaktır.

HEDEFLER

1. Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalarına destek olmak üzere, sağlık hizmeti uygulama birimleri veya üniteleri kurulmasını sağlamaktır.
2. Toplum sağlığını ilgilendiren, en ileri düzeydeki sağlığı geliştirme, korunma, tanı ve tedavi yöntemlerinin, gereksinim ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir sağlık hizmeti olarak sunulmasını sağlamaktır.
3. Toplum sağlığını ilgilendiren, en ileri düzeydeki sağlığı geliştirme, korunma, tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırmalar yapılmasını sağlamaktır.

ARAŞTIRMA AMAÇ ve HEDEFLERİ*

AMAÇLAR

1.   Dünya standartlarında, SCI ve SCI-Expanded kapsamında yer alan dergilerde yayınlanabilir düzeyde olan, sonuçları ürün ve hizmetlere dönüştürülebilen, temel, translasyonel ve klinik araştırmalar yapmaktır.

2.   Sağlık belirleyicilerindeki dinamiklere koşut, toplumun bölgesel ve küresel sağlık gereksinimlerini ve önceliklerini göz önünde bulunduran araştırmalar yapmak ve toplumda farkındalık yaratmaktır.

3.   Öncelikli ve odaklanmış araştırma alanlarının ve konularının belirlenmesi ve güncellenmesi için kurumsal bir mekanizmaya sahip olmak ve serbest araştırmaların da özendirilmesidir.

4.   Araştırmaya yönelik kaynakların (insan kaynağı, bilgi-beceri-eğitim, fiziksel altyapı, zaman, teknoloji, fonlama, iletişim, etkileşim ve işbirliği) nitel ve nicel yeterliliğinin sağlanmasıdır.

 

AMAÇLARA YÖNELİK HEDEFLER

AMAÇ 1. Dünya standartlarında, SCI ve SCI-Expanded kapsamında yer alan dergilerde yayınlanabilir düzeyde olan, sonuçları ürün ve hizmetlere dönüştürülebilen, temel, translasyonel ve klinik araştırmalar yapmaktır.

Hedef 1. Toplam yıllık bilimsel yayın sayısının, atıf sayısının ve atıf etkisi değerinin, ulusal, dünya ve Avrupa "lig" performanslarına kıyasla, sırasıyla, ilk %10’luk, %25’lik, %50’lik dilimlerde olması

Hedef 2. Toplam yıllık ulusal ve uluslararası patent başvuru ve belge sayısı, faydalı model veya endüstriyel tasarım belge sayısının, “kıyaslama ölçütleri”’ne kıyasla, artış göstermesi.

AMAÇ 2. Sağlık belirleyicilerindeki dinamiklere koşut, toplumun bölgesel ve küresel sağlık gereksinimlerini ve önceliklerini göz önünde bulunduran araştırmalar yapmak ve toplumda farkındalık yaratmaktır.

Hedef 1. Öncelikli araştırmalardın odaklı araştırmalardın en az % 10’u oranında olması.

Hedef 2. Güncel sağlık sorunları, gereksinimleri ve öncelikleri ile bu konularda yapılan araştırmalar hakkında, toplumda farkındalık yaratmak amacıyla, kamuyu bilgilendirmeye yönelik araçların, araştırmacılar tarafından en az yılda bir sıklıkla kullanılması.

AMAÇ 3. Öncelikli ve odaklanmış araştırma alanlarının ve konularının belirlenmesi ve güncellenmesi için kurumsal bir mekanizmaya sahip olmak ve serbest araştırmaların da özendirilmesidir.

Hedef 1. Öncelikli ve odaklanmış araştırma alanlarının belirlenmesi ve güncellenmesi için bir “Araştırma Stratejileri Kurulu" oluşturulması.

Hedef 2. Araştırma Stratejileri Kurulu tarafından, odaklı araştırma alanlarının belirlenmesi ve düzenli aralıklarla güncellenerek duyurulması.

Hedef 3. Araştırma kaynaklarının (fonlama, insan kaynağı, teknolojik gereksinimler, araştırma işbirlikleri, bilimsel toplantı/eğitim/kurs organizasyonu, bilimsel toplantı/eğitim/kurs katılımı, vb.), planlanan kategorilere göre, Araştırma Stratejileri Kurulu tarafından izlemi ve izlem sonuçlarının yılda bir kez (yıl sonunda) araştırma

Hedef 4. Fon kaynaklarının en az %30 oranında serbest araştırmalara ayrıldığının Araştırma Stratejileri Kurulu tarafından izlemi ve izlem sonuçlarının yılda bir kez (yıl sonunda) araştırmacılara ve karar alıcılara duyurulması.

Hedef 5. Fon kaynaklarının en az %5 oranında eğitim araştırmalarına ayrıldığının Araştırma Stratejileri Kurulu tarafından izlemi ve izlem sonuçlarının yılda bir kez (yıl sonunda) araştırmacılara ve karar alıcılara duyurulması.

Hedef 6. Her bir kategorideki araştırmaların, kendi kategorilerindeki “kıyaslama ölçütleri”’ne göre, artış göstermesi, Araştırma Stratejileri Kurulu tarafından izlemi ve izlem sonuçlarının yılda bir kez (yıl sonunda) araştırmacılara ve karar alıcılara duyurulması.

AMAÇ 4. Araştırmaya yönelik kaynakların (insan kaynağı, bilgi-beceri- eğitim, fiziksel altyapı, zaman, teknoloji, fonlama, iletişim, etkileşim ve işbirliği) nitel ve nicel yeterliliğinin sağlanmasıdır.

Hedef 1. Araştırma etkinliklerine katılan ve destek veren, öğretim üyesi, uzman, teknik personel, öğrenciler (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık öğrencisi) ve destek personel kategorilerindeki insan kaynağının nicel ve nitel yeterliliğinin üst yönetim tarafından sağlanması, Araştırma Stratejileri Kurulu tarafından izlemi ve izlem sonuçlarının yılda bir kez (yıl sonunda) araştırmacılara ve karar alıcılara duyurulması

Hedef 2. Araştırma etkinliklerinde, araştırmacılarca kullanılacak bilgi, beceri ve eğitimlerin edinilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi bakımından nicel ve nitel yeterliliğin üst yönetim tarafından sağlanması, Araştırma Stratejileri Kurulu tarafından izlemi ve izlem sonuçlarının yılda bir kez (yıl sonunda) araştırmacılara ve karar alıcılara duyurulması.

Hedef 3. Araştırma etkinliklerinde, araştırmacılarca kullanılacak fiziksel altyapının nicel ve nitel yeterliliğinin üst yönetim tarafından sağlanması, Araştırma Stratejileri Kurulu tarafından izlemi ve izlem sonuçlarının yılda bir kez (yıl sonunda) araştırmacılara ve karar alıcılara duyurulması.

Hedef 4. Araştırma etkinliklerinde, araştırmacılarca kullanılacak zamanın nicel ve nitel yeterliliğinin üst yönetim tarafından sağlanması, Araştırma Stratejileri Kurulu tarafından izlemi ve izlem sonuçlarının yılda bir kez (yıl sonunda) araştırmacılara ve karar alıcılara duyurulması.

Hedef 5. Araştırma etkinliklerinde, araştırmacılarca kullanılacak teknolojilerin nicel ve nitel yeterliliğinin üst yönetim tarafından sağlanması, Araştırma Stratejileri Kurulu tarafından izlemi ve izlem sonuçlarının yılda bir kez (yıl sonunda) araştırmacılara ve karar alıcılara duyurulması.

Hedef 6. Araştırma etkinliklerinde, araştırmacılarca kullanılacak kurum-içi ve kurum-dışı araştırma fonlarının ve bunlardan yararlanma olanaklarının nicel ve nitel yeterliliğinin üst yönetim tarafından sağlanması, Araştırma Stratejileri Kurulu tarafından izlemi ve izlem sonuçlarının yılda bir kez (yıl sonunda) araştırmacılara ve karar alıcılara duyurulması.

Hedef 7. Araştırma etkinliklerinde, araştırmacılarca kullanılacak kurum-içi ve kurum-dışı (ulusal ve uluslararası) ölçeklerde, merkezler ve disiplinler arası iletişim, etkileşim ve işbirliği olanakları için nicel ve nitel yeterliliğin üst yönetim tarafından sağlanması, Araştırma Stratejileri Kurulu tarafından izlemi ve izlem sonuçlarının yılda bir kez (yıl sonunda) araştırmacılara ve karar alıcılara duyurulması.

ARAŞTIRMA STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI RAPORU

Tıp Fakültesi Öğrenci Değişim Programları

Erasmus+ ve diğer öğrenci değişim programları ile birlikte Tıp Fakültesi öğrencileri yurt dışında eğitim görme imkanı elde etmektedir. Özellikle bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus+ ile farklı bir kültür yerinde görülmekte ve öğrenciler tecrübe sahibi olmaktadır. Eğitimle birlikte sosyal becerilerin gelişmesi iş yaşamına atıldıklarında da öğrenciler için kolaylık sağlamaktadır.

Tıp Fakültesi, dünyanın farklı ülkelerinde tıp eğitimi açısından kalitesi ile itibar gören yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği içindedir. Buradan fakültenin değişim programları kapsamında işbirliğine gittiği yükseköğretim kurumlarını ve öğrenci değişim programlarının kriterlerini inceleyebilirsiniz.

Tıp Fakültesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

Lisans öğrencilerinin ister farklı bir bölümden diploma isterlerse de sertifika sahibi olmaları çift ana dal (ÇAP) ve yan dal programları ile mümkün olmaktadır. Çift ana dalda, ana dal eğitimlerine ek olarak alınan dersler farklı bir alanda da bilgi sahibi olunmasını sağlamaktadır. Not ortalaması başta olmak üzere belirlenen şartları yerine getiren öğrenciler çift ana dal ve yan dal başvurusunda bulunabilmektedir. Buradan Tıp Fakültesi’nin çift ana dal ve yan dal ile ilgili gerekliliklerini inceleyebilirsiniz.