• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MED 502
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
21
Uygulama Saati: 
57
Kredi: 
5
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Göz hastalıklarının patolojisi, semptomatolojisi, klinikleri ve farmakolojisi hakkında gerekli bilgileri aktarmak, göz hastalarının yönetimine uygun bir yaklaşım için gerekli beceri ve tutumlarla donatmak.
Dersin İçeriği: 
Hafta Konular Ön Hazırlık 
İlk gün Başlangıç Oturumu Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1.hafta Ders

Anatomy                                                   

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1.hafta Ders

Refractive Errors                                          

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1.hafta Ders

Methods of Examination                            

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1.hafta Ders

Conjunctiva                                                  

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1.hafta Ders

Cornea                                                                          

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1.hafta Ders

Tear Film and Lacrimal Apparatus             

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
     
2. hafta Ders

Glaucoma       

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2. hafta Ders

Lids and Orbit                                              

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2. hafta Ders

Retinal Detachment and Intraocular Tumours

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2. hafta Ders

Retinal Vascular Diseases                            

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2. hafta Ders

CBL Red Eye                                                        

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2. hafta Ders

CBL Trauma and Emergency in Ophthalmology  

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2. hafta Ders

Contact Lens and Refractive Surgery

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2. hafta Ders

Diseases of the lens                                    

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2. hafta Ders

Ocular Manifestations of Systemic Diseases

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2. hafta Ders

Uveal Tract                                                   

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
     
3. hafta Ders

Macular Degeneration and Hereditary  Retinal                     Dystrophies                  

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
3. hafta Ders

Strabismus                                                    

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
3. hafta Ders

Neuro – Ophthalmology                               

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
3. hafta Ders

Pediatric ophthalmology

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
3. hafta Sınav Değerlendirme Oturumu Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
3. hafta Program Değerlendirme Oturumu Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KAYNAKLAR
Ders Notu PPT dosyaları
Diğer Kaynaklar

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay İncelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test yapma, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Göz, apendiks ve yörünge anatomisini tanımlar, 1,1,3 1,2,3 A, C
2. Kırma kusurlarını ve farklı tedavi yöntemlerini sınıflandırır. 1,1,3 1,2,3 A, C
3. Kornea, konjonktiva, gözyaşı sistemi, göz kapakları ve yörüngenin fizyolojilerini ve patolojilerini açıklar, oluşum mekanizmalarını, belirti ve semptomları, muayene yöntemlerini ve yardımcı testleri ve bu patolojilerin tedavi seçeneklerini açıklar. 1,1,1 - 1,1,2 - 1,1,3 - 1,1,4 - 1,1,6 - 1,1,12 1,2,3,12 A, C
4. Katarakt dahil olmak üzere farklı lentiküler hastalıkların belirti ve semptomlarını, endikasyonları ve cerrahi tedavi yöntemlerini belirtin. 1,1,1 - 1,1,2 - 1,1,3 - 1,1,4 - 1,1,6 - 1,1,12 1,2,3 A, C
5. Çeşitli glokom türlerinin patofizyolojisini, tanı ve tedavi yöntemlerini ve farmakolojisini açıklar. 1,1,1 - 1,1,2 - 1,1,3 - 1,1,4 - 1,1,6 - 1,1,12 1,2,3,12 A, C
6. Etkilenen anatomik bölgelere, belirti ve semptomlara göre üveitik sendromları sınıflandırın ve farklı tedavi seçeneklerini tanımlayın 1,1,1 - 1,1,2 - 1,1,3 - 1,1,4 - 1,1,6 - 1,1,12 1,2,3,12 A, C
7.   Describe mechanisms of occurrence, signs and symptoms, methods of examination and ancillary tests, and treatment options of vascular and age related diseases of retina, 1,1,1 - 1,1,2 - 1,1,3 - 1,1,4 - 1,1,6 - 1,1,12 1,2,3 A, C
8.   Explain pathophysiology, risk factors, signs and symptoms, preventive      measures and different treatment methods of retinal detachment, 1,1,1 - 1,1,2 - 1,1,3 - 1,1,4 - 1,1,6 - 1,1,12 1,2,3 A, C
    9.  Describe signs, symptoms and examination methods of neuroophthalmological   diseases, interpret relationship with neurological diseases and anatomical locations of lesions. 1,1,1 - 1,1,2 - 1,1,3 - 1,1,4 - 1,1,6 - 1,1,12 1,2,3 A, C
   10. Explain signs, symptoms and examination methods of pediatric ophthalmological diseases and strabismus types and classify the treatment options. 1,1,1 - 1,1,2 - 1,1,3 - 1,1,4 - 1,1,6 - 1,1,12 1,2,3 A, C
   11. Describe signs, symptoms, examination methods recognize differential diagnosis and classify the treatment options of red eye diseases. 1,1,1 - 1,1,2 - 1,1,3 - 1,1,4 - 1,1,6 - 1,1,7 - 1,1,8 - 1,1,9 - 1, 1,10 - 1,1,12 1,2,3,12 A, C
   12. Describe signs, symptoms, examination methods of eye trauma and emergency, recognize differential diagnosis and classify treatment options depending on the urgency. 1,1,1 - 1,1,2 - 1,1,3 - 1,1,4 - 1,1,6 - 1,1,12 - 2,5,1 - 2,5,4 1,2,3,12 A, C
   13. Interpret ocular manifestations of systemic diseases. 1,1,1 - 1,1,3 - 1,4,1 1,2,3 A, C
    14. Outlines methods of examination in ophthalmology. 1,1,7 - 1,1,8 1,2,3 A, C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık 
İlk gün Başlangıç Oturumu Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1.hafta Ders

Anatomy                                                   

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1.hafta Ders

Refractive Errors                                          

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1.hafta Ders

Methods of Examination                            

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1.hafta Ders

Conjunctiva                                                  

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1.hafta Ders

Cornea                                                                          

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1.hafta Ders

Tear Film and Lacrimal Apparatus             

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
     
2. hafta Ders

Glaucoma       

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2. hafta Ders

Lids and Orbit                                              

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2. hafta Ders

Retinal Detachment and Intraocular Tumours

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2. hafta Ders

Retinal Vascular Diseases                            

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2. hafta Ders

CBL Red Eye                                                        

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2. hafta Ders

CBL Trauma and Emergency in Ophthalmology  

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2. hafta Ders

Contact Lens and Refractive Surgery

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2. hafta Ders

Diseases of the lens                                    

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2. hafta Ders

Ocular Manifestations of Systemic Diseases

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2. hafta Ders

Uveal Tract                                                   

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
     
3. hafta Ders

Macular Degeneration and Hereditary  Retinal                     Dystrophies                  

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
3. hafta Ders

Strabismus                                                    

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
3. hafta Ders

Neuro – Ophthalmology                               

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
3. hafta Ders

Pediatric ophthalmology

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
3. hafta Sınav Değerlendirme Oturumu Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
3. hafta Program Değerlendirme Oturumu Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.

 

Kaynaklar

Ders Notu PPT dosyaları
Diğer Kaynaklar

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Google classroom üzerinden
Ödevler Derste ppt sunum şeklinde
Sınavlar Paylaşılmaz

 

Değerlendirme Sistemi

Soru Türleri (Kalem-KağıtTestleri) Oran

(Kalem-Kağıt Testlerinde)

Çoktan seçmeli sorular %80
Genişletilmiş Eşleştirme Soruları %10
Temel Özellik Soruları %10
Toplam 100 %
Diğer Değerlendirme Yöntemleri ve Araçları Oran

(Geçti/Kaldı Kararında)

Yapılandırılmış Sözlü Sınav %35
Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav

 

%10

%5

Olgu Temelli Öğrenme %5
Toplam %50
Başarılı/Başarısız Kararı Oran
Kalem-Kağıt Testleri %50
Diğer Değerlendirme Yöntemleri ve Araçları %50

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

1. Temel Mesleki Yeterlilikler            
1.1. Klinik Yeterlilikler         x  
1.2. İletişimle İlgili Yetkinlikler       x    
1.3. Liderlik ve Yönetimle İlgili Yetkinlikler     x      
1.4. Sağlık Savunuculuğu ile İlgili Yetkinlikler       X    
1.5. Araştırmayla İlgili Yetkinlikler     x      
1.6. Sağlık Eğitimi ve Danışmanlığına İlişkin Yeterlilikler       x    
2. Profesyonel Değerler ve Perspektifler            
2.1. Kanun ve Yasal Düzenlemelere İlişkin Yeterlilikler     x      
2.2. Tıbbın Etik Yönleriyle İlgili Yetkinlikler         x  
2.3. Sosyal ve Davranış Bilimleri ile İlgili Yeterlilikler         x  
2.4. Toplumsal Farkındalık ve Katılımla İlgili Yetkinlikler         x  
2.5. Mesleki Tutum ve Davranışlarla İlgili Yetkinlikler         x  
3. Kişisel Gelişim ve Değerler            
3.1 Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Yeterlilikler         x  
3.2. Kariyer Yönetimine İlişkin Yetkinlikler       x    
3.3. Kendi Beden ve Ruh Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Yeterlilikler         x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik (Staj süresi 3 hafta) SAYI ya da gün Süresi (Saat) Toplam İş Yükü(Saat)
Teorik Ders Süresi 21 1 21
Pratik Ders Süresi 15 gün boyunca Her gün değişiyor 57
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ödev/Sunum 1 2 2
Sınavlara hazırlık 4 6 24
Yazlı sınav 1 30dk 30dk
Sözü sınav 1 30dk 30dk
Quiz 2 5dk 10dk
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 30 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5