• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MED 516
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
19
Uygulama Saati: 
3
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Nükleer tıp çalışma prensipleri, nükleer fizik, ve radyofarmasi konularında gerekli bilgilerin yanı sıra nerede, ne zaman ve hangi tekniğin uygun veya gerekli olduğu konusunda bilgi sahibi olmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 
Ders Saati Konu Başlıkları Calışma Materyalleri
1 Başlangıç Oturumu

(Nükleer Tıp’a Giriş)

 

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Temel Radyasyon Fiziği

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

NM'de Radyasyon Dedektörleri

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Radyasyon Güvenliği ve Radyasyonun Etkileri

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Beyin Görüntüleme ve

Nörolojik PET Uygulaması

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Kemik Sintigrafisi ve Diğer Tümör Ajanları

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Tiroid Kanserinde Nükleer Tıp

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Miyokardiyal Perfüzyon Sintigirafisi ve Kardiyak PET uygulamaları

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Diğer konvansiyonel Nükleer Tıp Uygulamaları

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Ders

Radyonüklit Tedaviler

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Hipertiroidide Nükleer Tıp

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Akciğer ventilasyon/perfüzyon sintigrafisi

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Böbrek sintigrafisi 

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

PET Görüntülemeye giriş

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Ders

FDG PET/BT ile onkolojik görüntüleme

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
3 Klinik Pratik

PET/BT Görüntüleme

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Laboratuvar

Radyfarmasötikler, Gama kamera, PET/CT, Tiroid Uptake Cihazı

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
3 Değerlendirme Oturumu Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Program Değerlendirme Oturumu

Sınav sorularını gözden geçirme ve stajın değerlendirilmesi

 

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. PET/BT için sık kullanılan endikasyonlar ve FDG PET/BT'nin hasta hazırlığını tanımlar 1.1.7,

1.1.8,

1.1.9

1,2,3 A,C
2. Tanısal tümör görüntülemeyi açıklayabilmelidir. 1.1.7,

1.1.8,

1.1.9

1,2,3 A,C
3. Radyonüklit tedavileri ve uygulama alanlarını açıklayabilmelidir. 1.1.9 1,2,3 A,C
4. Nükleer Tıp fiziğini ve temel yöntemlerini tanımlayabilmedilir. 1.1.8 1,2,3 A,C
5. Gama prob ve uygulama teknikleirni tanımlayabilmelidir. 1.1.8 1,2,3 A,C
6.. Temel sintigrafi okuma tekniklerini tanımlayabilmedir. 1.1.8,

1.1.9

1,2,3 A,C
7. Spesifik teşhis ve tedavi çalışmaları için hasta hazırlama gereksinimlerini belirleyebilmeli ve gerçekleştirebilmelidir. 1.1.10 1,2,3 A,C
8. Spesifik nükleer tıp prosedürleri için kullanılan radyofarmasötikler, özellikleri ve biyolojik dağılımları hakkında bilgi sahibi olmak 1.1.10 1,2,3 A,C
9. Sintigrafi ve PET görüntülerinde normal ve temel patolojik bulguları ayırt eder 1.1.10 1,2,3 A,C
10. Kişisel radyasyon güvenliği bilgisini sahip olur 1.1.7 1,2,3 A,C
11. Tiroid Muayenesini Yapar 1.1.5 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Ders Saati Konu Başlıkları Calışma Materyalleri
1 Başlangıç Oturumu

(Nükleer Tıp’a Giriş)

 

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Temel Radyasyon Fiziği

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

NM'de Radyasyon Dedektörleri

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Radyasyon Güvenliği ve Radyasyonun Etkileri

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Beyin Görüntüleme ve

Nörolojik PET Uygulaması

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Kemik Sintigrafisi ve Diğer Tümör Ajanları

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Tiroid Kanserinde Nükleer Tıp

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Miyokardiyal Perfüzyon Sintigirafisi ve Kardiyak PET uygulamaları

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Diğer konvansiyonel Nükleer Tıp Uygulamaları

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Ders

Radyonüklit Tedaviler

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Hipertiroidide Nükleer Tıp

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Akciğer ventilasyon/perfüzyon sintigrafisi

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Böbrek sintigrafisi 

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

PET Görüntülemeye giriş

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Ders

FDG PET/BT ile onkolojik görüntüleme

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
3 Klinik Pratik

PET/BT Görüntüleme

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Laboratuvar

Radyfarmasötikler, Gama kamera, PET/CT, Tiroid Uptake Cihazı

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
3 Değerlendirme Oturumu Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Program Değerlendirme Oturumu

Sınav sorularını gözden geçirme ve stajın değerlendirilmesi

 

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.

 

Kaynaklar

Kitaplar
  1. Nuclear Medicine: The Requisites

2- Essentials of Nuclear Medicine Imaging, by Drs. Fred A Mettler and Milton

Ek Kaynaklar Ders notları

 

Materyal Paylaşımı

Belgeler Fotokopi ile çoğaltılabilir.
Ödevler Paylaşılamaz
Sınavlar Paylaşılamaz

 

Değerlendirme Sistemi

Soru Tipleri (Yazılı Testler)

 

Katkı (Geçme/Kalma Kararında) Soru Tipleri (Yazılı Testler)

 

Çoktan Seçmeli Sorular %60 Çoktan Seçmeli Sorular
Açık Uçlu Görüntleme Soruları %10 Açık uçlu sorular
Modifiye açık uçlu sorular %10 Açık uçlu sorular
Kısa yanıtlı açık uçlu sorular %20 Açık uçlu sorular
Toplam %100 Toplam
Diğer Değerlendirme yöntemleri ve Araçları Katkı (Geçme/Kalma Kararında) Diğer Değerlendirme yöntemleri ve Araçları
 

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

%30 Sözlü Sınav
Prosedürel Becerilerin Doğrudan Gözlemlenmesi %15 Gözlem
Vaka Sunumlarının Değerlendirilmesi (Kontrol listesi ile) %20 Kontrol listesi le değerlendirme
Hasta Dosyasının Hazırlanması %15 Kontrol listesi le değerlendirme
Öğrenci Performansının Global Değerlendirmesi (Kontrol Listesi ile) %20 Kontrol listesi le değerlendirme
Toplam %100 Toplam
Geçme/Kalma Kararı Katkı (Geçme/Kalma Kararında) Geçme/Kalma Kararı
Yazılı Testler %70 Yazılı Testler
Diğer Değerlendirme yöntemleri ve Araçları %30 Diğer Değerlendirme yöntemleri ve Araçları
Toplam %100 Toplam

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenim Çıktıları Katkısı
1 2 3 4 5  
1.1.2 Hasta yönetiminde, hasta merkezli yaklaşım gösterir.     x      
1.1.3 Klinik durumlarla ilgili sık görülen veya önemli klinik belirtileri, bulguları ve ortaya çıkış mekanizmalarını tanır.       x    
1.1.5 Genel ve soruna yönelik fizik ve mental muayene yapar.     x      
1.1.6 Öykü, fizik ve mental muayene bulgularını yorumlar.       x    
1.1.7 Birinci basamak sağlık hizmeti düzeyinde sık kullanılan tanısal uygulamaları yapar.   x        
1.1.9 Sağlık hizmetinin sunumunda kanıta dayalı tıp sistematiğinden yararlanarak klinik kararlar verir.         x  
1.1.12 Sağlık hizmeti sunumu kapsamında tıbbi kayıt tutar ve buna ilişkin bilişim sistemlerini kullanır.         x  
1.2.1 Meslek yaşamı boyunca, sağlık bakımı hizmetinden yararlananlar, çalışanlar, refakatçılar, ziyaretçiler, hasta yakınları, hastaya bakım verenler, meslektaşları, diğer bireyler ve kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar.     x      
1.2.2 İlgili kurum ve kuruluşlarla, diğer meslek çalışanlarıyla ve sağlık çalışanlarıyla, sağlık alanı ile ilgili konularda, bir takım üyesi olarak iş birliği yapar.       x    
1.2.3 Sağlık hizmetinden yararlananlar, çalışanlar, refakatçılar, ziyaretçiler için korunma ve gizlilik ilkelerini tanır.       x    

 

1.2.4 Tüm paydaşlarla sosyokültürel çeşitlilikleri gözeterek iletişim kurar.     x      
2.1.1 Birinci basamak sağlık hizmetlerini düzenleyen yasal çerçeveye uygun olarak hizmet sunar.     x      
2.2.1 Temel etik yaklaşımları eksiksiz olarak tanır, yasal ve etik sorunları ayırt eder.         x  
2.2.2 Hasta, hasta yakınları ve hekim haklarına önem verir ve bu çerçevede hizmet sunar.     x      
2.5.2 Hastalara, meslektaşlarına ve sağlık hizmeti sunumundaki tüm paydaşlara saygı gösterir.         x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Faaliyetler Sayı/

gün

Süre
(Saat)
Toplam

İş Yükü (Saat)

Staj Süresi (1 Hafta) 5 7 35
Ders Harici Çalışma Saatleri ( Ön-Çalışma, Deneyimleme, Gözden Geçirme) 5 3 15
Ödev 4 2 8
Sınav 1 2 1
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 30 (sa)     2
Stajın AKTS Kredisi     2