• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MED 517
Ders Tipi: 
Zorunlu
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu staj, stajyerlerin adli vakaların değerlendirilmesi ve raporlanması konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasını hedeflemektedir.
Dersin İçeriği: 

 

Ders Saati Konu Başlıkları Calışma Materyalleri
1 Başlangıç Oturumu

(Adli Tıp’a Giriş)

 

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Türkiye’de ve diğer belli başlı Ülkelerde Adli Tıp

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Hekimin Adli Sorumluluk ve Yükümlülükleri

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Komplikasyon & Tıbbi Uygulama Hatası

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Adli Bilimler (Antropoloji, entomoloji, Toksikoloji, Balistik, Belge İnceleme, vb)

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Adli Bilimler

(Adli Genetik)

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Travmaya uğramış hastaya adli-tıbbi yaklaşım

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Yaraların Patolojisi

 

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Yaraların Patolojisi  (Abrazyon, Kontüzyon ve Bereler)

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Yaraların Patolojisi  (Yırtık, Künt Delici Yaralanmalar, kesiler)

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

İnsan Hakları İhlalleri ve İşkence

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Bilirkişi Raporu Hazırlama (I)

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Adli Psikiyatri (Hukuki Ehliyet)

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Adli Psikiyatri (Ceza Ehliyeti)

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Şiddet (Mobing, siber zorbalık, akran zorbalığı) 

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Çocuk İhmal ve İstismarı

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Cinsel İstismar ve Saldırı

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Olay Yeri İncelmesi

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Alkolün, narkotik ve halusinojenik maddelerin adli yönü

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Zehirlenmeler

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Ölümün Patofizyolojisi (Ölüm Tipleri ve Endikasyonları)

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Ölümün Patofizyolojisi (Ölüm Sonrası Bulgular)

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Ölümün Patofizyolojisi (Post Mortem İnterval, Post Mortem Kimya)

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Kafa ve Omurga Yaralanmaları

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Göğüs ve Batun Yaralanmaları

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Ulaşım Yaralanmaları ve Çocuklarda Kazayla olan Yaralanmalar

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Kişinin Kendini Yaralamas

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Asfiksi (Boğulma, Elle Boğma, Boğucu Gazlar

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Asfiksi (Kimyasal asfiksiler)

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Ani Ölüm

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Bebeklerde Ani Ölüm

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Sudan Çıkarılmış Cesetler

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Elektrik Ölümleri

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Ateşli Silah ve Patlayıcılara bağlı Ölümler

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Bilirkişi Raporu Hazırlama (II)

 

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Otopsi Uygulaması* (Adli Tıp Kurumu) Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Otopsi Uygulaması* (Adli Tıp Kurumu) Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Otopsi Uygulaması* (Adli Tıp Kurumu) Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Otopsi Uygulaması* (Adli Tıp Kurumu) Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Otopsi Uygulaması* (Adli Tıp Kurumu) Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Otopsi Uygulaması* (Adli Tıp Kurumu) Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Değerlendirme Oturumu Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Değerlendirme Oturumu Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Değerlendirme Oturumu Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Değerlendirme Oturumu Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Değerlendirme Oturumu Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Değerlendirme Oturumu Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Program Değerlendirme Oturumu

Sınav sorularını gözden geçirme ve stajın değerlendirilmesi

 

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları

Bu dönemin sonunda, öğrenci;

Program Öğrenme Çıktıları Öğretme Yöntemleri Değerlendirme Yöntemleri
1. Adli vakaların nasıl değerlendirildiğini ve raporlandığını açıklayabilmelidir. 1.1.3., 1.1.6., 1,2,3 A,C
2. Adli otopsinin esaslarını tarif edebilmelidir. 1.1.3., 1.1.6., 1,2,3 A,C
3. Adli olgularda ölüm sebebini, orijinin ve mekanizmasını tanımlayabilmelidir. 1.1.3., 1.1.6., 1.1.9., 1,2,3 A,C
4. Tıbbi uygulamadaki adli yükümlülükleri anahatlarıyla özetleyebilmelidir. 1.1.12, 1.2.3., 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 1,2,3 A,C
5. Olay yeri incelemesininin ve kimliklendirmenin esaslarını açıklayabilmelidir. 1.1.3., 1,2,3 A,C
6. Ölünün fizik muayenesini yapabilmelidir. 1.1.5., 1.1.7., 1.1.9., 1,2,3 A,C
7. Adli ölüm muayene belgesini doldurabilmelidir. 1.1.12., 1,2,3 A,C
8. Travmatize hastaları muayene edebilmelidir. 1.1.5., 1.1.7., 1.1.9., 1,2,3 A,C
9. Bilirkişi raporu hazırlayabilmelidir. 1.1.12., 1,2,3 A,C
10. Cinsel suçları belgeleyip bildirimini yapabilmelidir. 1.1.12., 1,2,3 A,C
11. Ölünün ve hastanın mahremiyetine saygı duyar. 2.5.2., 1,2,3 A,C
12. Etkili iletişim kurar ve karşısındaki anlar. 1.2.1., 1.2.4., 1,2,3 A,C
13. Adli olguları tanımasını ve yönetimini yapabilmelidir. 1.1.2., 1.1.3., 1,2,3 A,C
14. Doğal ve doğal olmayan ölümleri ayırt edebilmelidir. 1.1.6., 1.1.9., 1,2,3 A,C
15. Gerektiğinde bir uzmana sevk edebilmelidir. 1.1.9., 1.2.2., 1,2,3 A,C

 

Kaynaklar

Kitaplar 1-Knight’s Forensic Pathology

2- Birinci Basamakta Adli Tıp

Ek Kaynaklar Ders notları

 

Materyal Paylaşımı

Belgeler Fotokopi ile çoğaltılabilir.
Ödevler Paylaşılamaz
Sınavlar Paylaşılamaz

 

Değerlendirme Sistemi

Soru Tipleri (Yazılı Testler)

 

Katkı (Geçme/Kalma Kararında) Soru Tipleri (Yazılı Testler)

 

Çoktan Seçmeli Sorular %60 Çoktan Seçmeli Sorular
Toplam %60 Toplam
Diğer Değerlendirme yöntemleri ve Araçları Katkı (Geçme/Kalma Kararında) Diğer Değerlendirme yöntemleri ve Araçları
Öğrenci Seminerlerini Değerlendirme (Kontrol Listesi Olmadan)

 

%40 Öğrenci Seminerlerini Değerlendirme (Kontrol Listesi Olmadan)
Toplam %40 Toplam
Geçme/Kalma Kararı Katkı (Geçme/Kalma Kararında) Geçme/Kalma Kararı
Yazılı Testler %60 Yazılı Testler
Diğer Değerlendirme yöntemleri ve Araçları %40 Diğer Değerlendirme yöntemleri ve Araçları
Toplam %100 Toplam

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenim Çıktıları Katkısı
1 2 3 4 5  
1.1.2 Hasta yönetiminde, hasta merkezli yaklaşım gösterir.         x  
1.1.3 Klinik durumlarla ilgili sık görülen veya önemli klinik belirtileri, bulguları ve ortaya çıkış mekanizmalarını tanır.       x    
1.1.5 Genel ve soruna yönelik fizik ve mental muayene yapar.       x    
1.1.6 Öykü, fizik ve mental muayene bulgularını yorumlar.       x    
1.1.7 Birinci basamak sağlık hizmeti düzeyinde sık kullanılan tanısal uygulamaları yapar.   x        
1.1.9 Sağlık hizmetinin sunumunda kanıta dayalı tıp sistematiğinden yararlanarak klinik kararlar verir.   x        
1.1.12 Sağlık hizmeti sunumu kapsamında tıbbi kayıt tutar ve buna ilişkin bilişim sistemlerini kullanır.         x  
1.2.1 Meslek yaşamı boyunca, sağlık bakımı hizmetinden yararlananlar, çalışanlar, refakatçılar, ziyaretçiler, hasta yakınları, hastaya bakım verenler, meslektaşları, diğer bireyler ve kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar.     x      
1.2.2 İlgili kurum ve kuruluşlarla, diğer meslek çalışanlarıyla ve sağlık çalışanlarıyla, sağlık alanı ile ilgili konularda, bir takım üyesi olarak iş birliği yapar.       x    
1.2.3 Sağlık hizmetinden yararlananlar, çalışanlar, refakatçılar, ziyaretçiler için korunma ve gizlilik ilkelerini tanır.       x    

 

1.2.4 Tüm paydaşlarla sosyokültürel çeşitlilikleri gözeterek iletişim kurar.         x  
2.1.1 Birinci basamak sağlık hizmetlerini düzenleyen yasal çerçeveye uygun olarak hizmet sunar.         x  
2.2.1 Temel etik yaklaşımları eksiksiz olarak tanır, yasal ve etik sorunları ayırt eder.         x  
2.2.2 Hasta, hasta yakınları ve hekim haklarına önem verir ve bu çerçevede hizmet sunar.         x  
2.5.2 Hastalara, meslektaşlarına ve sağlık hizmeti sunumundaki tüm paydaşlara saygı gösterir.     x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Faaliyetler Sayı/

gün

Süre
(Saat)
Toplam

İş Yükü (Saat)

Staj Süresi (1.5 Hafta) 8 6 48
Ders Harici Çalışma Saatleri ( Ön-Çalışma, Deneyimleme, Gözden Geçirme) 8 1 8
Ödevler 4 2 8
Sınav 1 1 1
Toplam İş Yükü     65
Toplam İş Yükü / 30 (sa)     2.17
Stajın AKTS Kredisi     2