• Türkçe
  • English

Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM’nin internet sayfasında yayınlandığı tarihten bir iş günü sonra başlamak üzere 10 iş günü içerisinde başvuru yapılır.

Bilgi için;

GÜLNAZ GÜNGÖR

Tel: 0216 578 05 42

Mail adresi : gulnaz.gungor@yeditepe.edu.tr

 

Tıpta Uzmanlık Asistanları için istenen belgeler aşağıda yer almaktadır.

• Özgeçmiş

• Noter Onaylı Diploma (2 Nüsha)

• Mezun Belgesi (E-Devletten alınabilir)

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm ailenin)

• İkametgâh Belgesi (E-Devletten alınabilir)

• Adli Sicil Belgesi (E-Devletten alınabilir)

• Sağlık Raporu, Tam Teşekküllü (HbsAg, Anti Hbs, Anti HCV, Anti HIV,Anti AV,   

• Biyokimya (ALT, AST, BUN, kreatinin), Hemogram (Kan Sayımı), (Glukoz)AKŞ,  

• Akciğer Grafisi, Göz Muayenesi,İşitme testi (Odyometri),Kan Grubu) ve PPD Testi (Verem Savaş Dispanserinde yapılır)

• 8 Adet Resim

• Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devletten alınabilir)

• Daha önce herhangi bir kamu kurumunda çalışıp ayrılmış iseniz, en son çalıştığınız kurumdan alacağınız Onaylı Hizmet Belgesi

• TUS/ YDUS/ DUS/ EUS Yerleştirme Sonuç Belgesi

• Tabip Odasi Kaydı (İstanbul)

• İmza Beyannamesi (Noter Onaylı)

• Zorunlu Hekim Poliçeniz var ise görev yerinin Yeditepe Üniversitesi Hastanesi olarak değiştirilerek bir fotokopisi

• Yapı Kredi Bankası Hesap Numarası

Tıpta Uzmanlık Sınavı Sonuçları

paylaş