• Türkçe
  • English

Sen de aday olup dönemini temsil etmek istiyorsan, 02 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak başvurabilirsin.

Adaylarda aranan nitelikler şu şekildedir :

  • Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
  • Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
  • Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
  • Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
  • Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,
  • Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.
     

TIP FAKÜLTESİ DÖNEM TEMSİLCİLİĞİ SEÇİM SÜRECİ:

27 EKİM 2022 – 02 KASIM 2022 (Saat:12:00’ye kadar)

Dönem Temsilciliği Aday Başvurularının Toplanması

03 KASIM 2022 – Uygun Adayların İlanı

04 KASIM-08 KASIM 2022 – Adayların Propaganda Süresi

09 KASIM 2022- Dönem Temsilcisi Seçimlerinin Çevrimiçi Olarak Gerçekleştirilmesi

paylaş