• Türkçe
  • English

19 Temmuz 2023 Çarşamba saat 13:00

21 Temmuz 2023 Cuma Saat 15:00

23 Temmuz 2023 Pazar / İngilizce Tanıtım saat 16:00 (Sunday, July 23, 2023 / English Presentation at 16:00)

26 temmuz 2023 Çarşamba /  İngilizce Tanıtım saat 13:00 (Wednesday, July 26, 2023 / English Presentation at 13:00

28 Temmuz 2023 Cuma saat 15:00

 

Video Call Link: https://meet.google.com/rsf-fjsm-emt 

 

paylaş